Sound On PLS!!!Tiếng Trống M Linh:::Nạn i Năm Ất Dậu: PalTalk Giang Hồ Vng Ln ại Hội Anh Hng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngy 26 thng 2 năm 2005 nh Dấu Nạn i Năm Ất Dậu lm triệu ngươ Chết

Sắp ến 26-2-2005 --

Cc Bạn Muốn Biết Tại Sao C NẠn i Khủng Khiếp Năm Ất Dậu.

Ai L Người, Thnh Phần No, Phe Nhm No Hưởng Lợi Trận i Năm Ất Dậu

Ai L Người Sống Trn Xương Mu ồng Bo

Ai L Người Gy Nn Trận i Năm Ất Dậu, Khng Phải Chủ Yếu Do Qun ội Nhật

Cc Bạn Muốn Biết L Fucking Whom !!!!!

Mời Cc Bạn Vo Room Giang Hồ Vng Ln Chết Cha Việt Cộng
Sẽ Biết ược ... L Fucking Whom !!!!

Schedule 24/24: Ngy 26th Feb, 2005 - USA: 9PM; - Australia: 9AM; - Europe: 6PM;(??To Be Advised) - Japan: 3PM

Giang Hồ Vng Ln Chết Cha Việt Cộng trong PalTalk đại hội Vỏ Lm Quần Hng.

Bất kể thnh phần Giai Cấp trong xả hội

Chng ta họp nhau lại, sử dụng tất cả những ngn từ m cc bạn c thể tưởng tượng được.

Ngn ngữ khng giới hạn, ngn ngữ vượt bin giới, vượt đại dương về quốc nội Việtnam.

Mời qi vị đem theo cuốc để đo mồ cuốc m tụi ViệtCộng.

Nhất l ci m thằng Hồ chi Minh .

Chữi l cả một Nghệ Thuật. Chữi lm sao cho thấm vo hồn người nghe
Chữi lm sao cho kẻ địch phải ray rức, phải bc xc ln
Chữi phải c bi bản, ni c sch mch c chứng
ể địch thủ phải gật g th nhận, thằng ny n chữi mng qu đng!!!

Xin Mời Ton Thể Cc Bạn ến nghe chng ti Chữi Việt Cộng

Giang Hồ Vng Ln trn trọng knh mời

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 11, 2005

Answers

Response to Sound On PLS!!!Tiếng Trống Mê Linh:::Nạn Ðói Năm Ất Dậu: PalTalk Giang Hồ Vùng Lên Ðại Hội Anh Hùng

ại Hội V Lm - Up-To-Date:

*** Feb 26. 11:00 AM giờ Cali , 8:00 PM thứ su Au Chau , 6:00 AM thứ bảy c Chu - ***

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 11, 2005.


Response to Sound On PLS!!!Tiếng Trống Mê Linh:::Nạn Ðói Năm Ất Dậu: PalTalk Giang Hồ Vùng Lên Ðại Hội Anh Hùng

Ai do', Co' ranh~ thi` lam` On* chi~ dum` " Moi " cach' vo^

Pal-talk " Gian Ho^` Vung` Len^ " co' duoc khong^ a!

Merci nhieu^` nha!

-- Montreal (nguoi han cong-san@ho chi deo.vn), February 11, 2005.


Response to Sound On PLS!!!Tiếng Trống Mê Linh:::Nạn Ðói Năm Ất Dậu: PalTalk Giang Hồ Vùng Lên Ðại Hội Anh Hùng

To: Montreal,

Anh co the download and install PalTalk từ www.paltalk.com. Sau do anh Register 1 nickname vo PalTalk.

Sau khi Log in Paltalk, open the group: The Language: Asia & Far East. Từ đ anh c thể trọn "Giang Hồ Vng Ln" hay bất cứ room no khc.

Chc thnh cng.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 13, 2005.


Moderation questions? read the FAQ