Kết nạp Đảng 69 cán bọ giảng chạy

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo cán bọ Vù đính Ch́nh, Chủ tịt Công đoàn (CĐ) ĐH việt gian trực thuộc trung ương sở thú hồ chó minh, qua các phong trào thi đua, CĐ đă giới thiệu cho Đảng ta nhiều đoàn viên, đoàn ḥn, đoàn cục ưu tú và đă có 86 tên dâm dục được kết nạp Đảng Sụ trong năm 2004, trong đó có 69 tên tham ô là (69 là âm ngữ của phim cao cấp phục vụ du lịch trong thời kỳ định hướng xhcn) cán bọ giảng chạy ṇng cốt của đảng, tăng 2,3 lần so với năm 2003. Chính sách của Đảng về liên minh giữa giai cấp bán nước, tầng lớp tay sai cộng nô cho tầu với "giai sắc" các đồng chấy, đồng chó cũng là ṇng cốt của khối đại đoàn kết vietcong mồm hô răng vẩu tay sai bợ đít cho tầu ghẻ.

Do đó, nhiệm vụ của các trường làng vietcong quản lư, cụ thể là trường sở thú hồ chó minh, về trước mắt cũng như lâu dài cần phải đào sâu t́m kiếm đồ cổ trong nước đem bán tháo ra cho ngoại quốc, tạo cho đất nước điêu tàn v́ đảng vẹm hủi đang có một đội ngũ trí cứt trẻ không phải chỉ ngồi bàn giấy mồm la tru tréo, mà là những tên rất năng nổ xử lí và triển khai kế hoạch đầu tư mại dâm, buôn bán trẻ em cho tầu ghẻ đàn anh vietcong, và ô dù che chở cho bọn buôn ma tuư trong nền kinh tế tri cứt của đảng.

Cán bọ Nguyền Vặn Đèn, Phó Bí thư kiêm bí đái Thường trực Đảng sục cho biết thêm: “Năm 2004, Đảng sục có các cơ sở phân công, phân thối, và phân hôi do cu hồ để lại cho đảng ủy viên tham gia ban chấp hành các đoàn đi buôn lậu, đảm bảo tốt sự lănh đạn của Đảng trong mối quan hệ sinh dục giữa trung ương và tập đoàn cộng nô bắc bộ. Thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch nguỵ kuyết 36 đảng sục đề ra, để chiêu dụ Việt Kiều moi túi vơ vét kiếm tiền đô la cứu đảng .

Nhờ vậy, các tập đoàn thiến lợn tại lăng ba đ́nh là thủ phủ lăng ba rọi ướp xác cu hồ chó minh hoạt động đúng hướng chỉ tiêu đảng sục đề ra, trước kế hoạch sanh đẻ 2 tháng đầu năm, phát huy tốt vai tṛ tay sai đắc lực đảm bảo đủ cơm ăn hàng ngày không cần tham ô tiêu cực trong các mặt hoạt động tại cơ sở kinh doanh mại dâm trung tâm thành hồ chủ tặc”.

Năm ất dậu chúc cho đảng sục và các cán ngố, cán vẹm, cám vẩu, cán hô, cán bọ đảng viên đảng ḥn một năm mau chết, cả gia đ́nh đảng ta ăn nhầm cúm gà, cúm vịt chết đi theo cu hồ cả đám, cho Dân Tộc Quê Hương sớm ngày tự do .

Chào quyết thắng-- vietcongkhung (hochominh@vnn.vn), February 10, 2005

Answers

Response to Kết nạp Đảng 69 cĂ¡n bọ giảng chạy

Thang khon nao dam cong bo tho chuc mung toi mat cua tao vay. Tao tuy chot va gia nhung van con gan. Tao se ra linh cho thang Vu Chinh tim ra thang khon nao dam cong bo ra ngoai de cho no biet the nao la tu tuong "dang la tao, tao la dang"

saunam = thay xu chot = le duc anh

-- thayxuchot (saunam@leducanh.vn), February 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ