Tại Việt Nam cầu cơ ma có Hồ Chí Minh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại Việt Nam cầu cơ ma có Hồ Chí Minh về viết nhắn con ruột lấy Di Chúc ra xem Ba người dân V́ệt Nam hiện ở tại quốc nội đă viết Email kèm bài thơ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh gởi vài người bạn và cả hai phía VN và exiled yêu cầu ghi anonymous. Bài thơ nầy chuyền tay nhau không ai biết tên người gởi. Ban Biên Tập đă xóa Email và ghi lại Attachement bằng VNI, chuyển sang unicode và đưa lên trang Web Tạp Chí Ngôn Luận để đồng bào cùng đọc mà suy nghĩ, nhưng tác giả viết cơ (HCM) bút yêu cầu phổ biến đến con ông đọc mà thi hành lời ông. Ông yêu cầu đùng gọi Bác như xưa, v́ hiện giờ ông đang ở tại cơi Trung giới ( the astral plan, le plan astral, die Astralebene hay cơi mà người sống khi qua qua đó lúc ngủ. Xin xem Cuốn Trở về từ cơi sáng của Bà Betty Aaddy th́ rơ hơn. Bài thơ khoán thủ, tức đọc những chữ đầu của câu thơ th́ sẽ thấy tên của tác giả:

phe-ro Viết "Người Việt : Cầu cơ có chư vị ở cơi chết về viết thư, làm thơ, ma cũng có mà chư vị chính trị gia cũng có.

http://tapchingonluan.de/modules.php?name=News&file=article&sid=86

-- Ho Chi Minh Dam Tac (Nong Bi Dai @ yaheo.com), February 10, 2005

Answers

Response to Tại Việt Nam cầu cơ ma cĂ³ Hồ ChĂ­ Minh

Xin Bam Val Link Nay De doc bai viet tren mang

-- (Sau Bi Da @ Sai Gon.Net), February 10, 2005.

Response to Tại Việt Nam cầu cơ ma cĂ³ Hồ ChĂ­ Minh

Trích từ bài cầu cơ .

Ngày nay Tàu lấn chiếm Hoàng Sa,
C̣n giết ngưdân Việt của ta.
Lũ người hèn nhát và bán nước. (đệ tử của tôi không nghe lời tôi, lúc tôi c̣n quyền cũng vậy, tụi nó bắt tôi làm theo lệnh tụi nó nhân danh Đảng TA, nên tôi mới giết vợ tôi)
Chẳng dám mở Di Chúc tôi ra.
Di chúc của tôi có viết rành,
Nga + Tàu sẽ đến lúc giao tranh, (có xảy ra thiệt)
Theo một trong hai là mất nước,
Phải theo nước Mỹ để thực hành.

Sơ yếu lư lịch tôi viết đây:
Nói ra sự thật để tŕnh bày,
Viết ra cơ bút mọi người biết,
Yêu cầu phổ biến khắp Đông, Tây.

Đông th́ cẩn thận coi chừng tù,
Có thể gởi đi bằng điện thư, (hồi xưa Telegraph , bây giờ Internet, chữ Internet tôi mới học được khi thấy mấy cháu ngồi bên Computer học)
Bên ngoài phổ biến con tôi biết, (là NĐM tôi viết tắt, có ai biết không?)
Nó sẽ hồi tâm hiểu từ từ. (tâm sự nó bây giờ như Gorbatschov sợ KGB,
c̣n nó sợ Đảng Ta thanh trừng)

Từ từ , nhưng phải rán mà tin !
V́ Đảng c̣n nhièu đứa chưa minh,
Giống KGB làm như trước,
Sẽ có một người như Jensin. (giống như Lê Lai cứu chúa, nhưng c̣n sống làm tổng thống Nga là may)

Không xung "bác" nữa, chỉ xưng tôi,
Ai hiểu sẽ làm đúng y lời,
Y như Di Chúc tôi đă viết,
Nḥ Mỹ cứu hai quần đảo khơi. (chỉ có Hạm đội Mỹ th́ Tàu mới sợ, c̣n Nhật, ASIAN.... Tàu không sợ đâu)
Biên giới th́ mời UNO vào,
Đừng cho Trung quốc cất nhà cao. (cao ốc, cổng, ải Nam Quan, di dân vào ở cho đông)
Một vùng phi chiến như Hàn quốc,
Đừng để nước ta sát nhập Tàu.

Quư Ly tôi cắt đất dâng Tàu,
Bây giờ tôi hối hận biết bao !
Nên gọi toàn dân phải giữ nước,
Đừng nghe độc Đảng hại đồng bào.

Vui quá ?????????

-- (test@test.test), February 11, 2005.

Moderation questions? read the FAQ