BA KE SACH GIUP CHONG CONG LAT DO CONG SAN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh thấy bọn chú chỉ ngoạc mồm ra kêu gào sẵn sàng hy sinh nọ, hy sinh kia để lật đổ cộng sản, mang lại hạnh phúc, tự do, dân chủ cho đất nước, mà chẳng có kế sách nào cả, thôi th́ anh thương t́nh tham mưu cho các chú 3 mưu kế. Mưu kế 1: Lấy tiền đè người: Bọn chống cộng các chú tự cho là ḿnh giầu có và tâm huyết với đất nước, sẵn sàng hy sinh v́ đất nước. Nay anh bầy cho các chú một cách kết hợp sự giàu có và tinh thần hy sinh đó để lật đổ cộng sản. Có 3 triệu Việt kiều đang tự huyênh hoang là mỗi năm gửi 3 tỷ USD về nước (hăy so sánh với 16 triệu Ấn Kiều mỗi năm đang gửi trên 120 tỷ USD về nước), giả sử (giả sử thôi) trong đó có 1 triệu đồng chí chống cộng cuồng tín.

Mỗi đồng chí chống cộng cuồng tín hăy thể hiện sự giàu có và cuồng tín của ḿnh bằng cách đóng góp mỗi người $70.000 cho công cuộc chống cộng. Như vậy sẽ thu lại được $70,000*1,000,000= 70 tỷ USD. Anh không đảm bảo rằng với số tiền như vậy th́ các chú chắc chắn sẽ lật đổ được cộng sản. Mọi chiến sỹ hy sinh mạng sống v́ cách mạng đều không thể bảo đảm rằng cách mạng sẽ thành công. Tuy nhiên, một số tiền lớn như vậy sẽ giúp cho công cuộc lật đổ cộng sản của các chú có nhiều khả năng thành công hơn.

Các chú hăy thực hiện đi. $70000 cũng không phải là quá lớn so với việc các chú đang kêu gọi người dân trong nước đứng lên làm cách mạng, với cải rủi ro là hy sinh cả mạng sống của họ. Hay các chú nghĩ rằng mạng sống ruồi bâu của nhân dân trong nước không to bằng $70,000 của các chú.

Mưu kế 2: Lấy thịt đè người. Anh nói cho rơ: thịt ở đây là thịt của các chú, và người ở đây là tổng thống Mỹ. Các chú có nhân thấy không, tụi ứng cử viên tổng thống Mỹ, bất kể Cộng ḥa hay Dân chủ, có coi dân Việt tỵ nạn ra cái cứt ǵ không? Ngay trước bầu cử, Bush đă chẳng chửi thẳng vào mặt dân tỵ nạn Việt rồi c̣n ǵ; trong khi lại suốt ngày nâng bi bọn Do thái với bọn Cuba. Tại sao vậy, có 3 nguyên nhân:

- Dân Việt đéo có vai vế ǵ trong hệ thống chính trị của Mỹ;

- Dân Việt lười đi bỏ phiếu;

- Dân Việt có đi bỏ phiếu cũng đéo giải quyết được ǵ; bởi v́ đa số dân Việt ở Cali, mà Cali th́ đếo cần bỏ phiếu cũng bỏ phiếu là dảng Dân chủ sẽ thắng; một phần nữa là ở Texas, mà Texas th́ đéo cần bỏ phiếu cũng biết là Cộng ḥa sẽ thắng.

Bây giờ anh bầy cho các chú một kế này. Các chú hăy chuyển hết đến ở các swing states kiểu như Florida hoặc Ohio, nơi kết quả bầu cử chỉ chênh nhau có vài chục ngh́n phiếu và là nơi thực sự quyết định tổng thống Mỹ trong các cuộc bầu cử. OK, phiếu bầu của các chú chống cộng sẽ được tôn trọng. Đảm bảo Bush hay Kerry ǵ đó cũng sẽ phải nịnh nọt, chiều chuộng các chú như kiểu mèo nuôi béo chuột để làm thịt. Giả sử có thêm 1 triệu cử tri Việt Nam tại Florida th́ t́nh hinh sẽ như thế nào? Các chú cũng hiểu.

Tất nhiên đấy cũng là một sự hy sinh. Nhiều chú sẽ thất nghiệp (lấy đéo đâu ra lắm tiệm ăn như thế ở Florida để có đủ chân rửa bát cho nhiều chú), nhiều chú sẽ phải ở ng̣ai đường như Mỹ đen. Nhưng đó là một sự hy sinh xứng đáng. Nếu các chú thực sự cuồng tín, các chú hăy thực hiện đê.

Mưu kế 3: Lấy mồm đè người. Mưu kế này thực sự thâm độc nhưng cũng rất khó thực hiện. Anh sẽ giảng giải sau, bây giờ anh để các chú tự nghiên cứu 2 mưu kế đầu đi đă.-- Postlai (cam-on-giao-Hoang@comcast.net), February 09, 2005

Answers

"Bọn sán lải cộng sản Hà Nội ,đây là 3 chánh sách Chệt Cộng đang áp dụng bác nói cho nghe mà đề pḥng .

1 LẤY TIỀN ĐÈ NGUOI: ,chúng đă nhét vô họng bọn chóp bu sán lải Hà Nội mỗi đứa trên cả triệu Đôn nên bọn này đă dâng đất biển cho Chệt Cộng .

2 LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI : Ba chiếc tàu chiến vay bắt một chiếc nghe cay nhỏ ,1 .3 tỷ Chệt Cộng sẽ dùng chiến thuật biển người tàn sát diệt chủng dân Việt .

3 Lấy KU BỊT MIỆNG : Bọn chệt Cộng bắn chết ngư dân rồi vu khống "Hải Tặc" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 09, 2005.
-- Cheers :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 09, 2005.

HAY QUA'....

QUA' HAY...

HOAN HO^ ANH THICH' DU~ THU*'...

CHUI*~ QUA' DA~.... DA~ QUA'....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 09, 2005.


Thủ dâm đau là cái tội .

Ngày xưa nếu Thằng Hồ Chết X́nh mà thủ dâm th́ ngày nay nước Việt đau có thằng Nông Đứt Ku ,th́ cũng đâu có vụ bán đất ,dâng biển cho Chệt Cộng ,đâu có cảnh Chệt Cộng giết ngư dân như con chó c̣n gán cho họ cái tội "hải tặc ".

Ngày nay nếu bọn lănh đạo biết thủ dâm th́ xă hội CHXHCN đâu có vụ lănh đạo hiếp dâm con nít ,đau có vụ cả nước là một động đĩ khổng lồ ,cả nước biến thành một nước cung cấp thịt tươi cho toàn thế giới .

Tóm lại nếu cả nước biết thủ dâm th́ cả nước đâu có bị cái nhục to tát ngh́n đời không rửa được như thế .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ