Tối Giao thừa vi dng về cộng sn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Năm Ất Dậu đ đến đồng knh chc qy vị đồng hương năm mới an khang thịnh vượng , tiền v như nước , sức khoẽ dồi do , gia đnh ấm cng

cũng vi dng , tới những con người . tự coi mnh l cộng sn , trước khi chủ nghĩa cộng sn đến Việt Nam hay khi cc vị nghe ni đến chủ nghĩa cộng sn . Cầy Hương khẵng định qy vị đ l người Việt Nam

đng khng ? nếu đ l người Việt Nam qy vị sẽ lm g cho tương lai cũa dn tộc Việt ? , nếu một ngy no đ qy vị thấy rỏ chủ nghĩa cộng sn l phản động , l km cỏi , chơi khng lại chủ nghĩa tư bản qy vị sẽ hnh xữ ra sao ? sch sng đi tm chủ nghĩa tư bản m diệt hay m thầm hỏa tng chũ nghĩa cộng sản

vi dng đầu năm

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 09, 2005

Answers

Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

Năm mới ẤT DẬU ,giao thừa không khí ở ngã năm Ô chợ Dừa không có sự thiêng liêng như các năm khác,giao thừa lúc mọi người đang cầu một năm mới an khang thì mất điện chập chờn đến bốn lần.Pháo hoa bắn thì ngẩng sái cổ không nhìn thấy gì.Thời tiết thì oi bức. Không hiểu điềm gì cho chính thể đây bà con,bác nào cao tay phán xem nào

-- nguoihanoi (dmcs@yahoo.com), February 09, 2005.

Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

Bọn cộng sản H Nội nếu ni cho đng th chng đ chết rồi ,chng đ rơi ci mặt nạ giả nhn giả nghĩa "cch mạng " để hiện nguyn hnh l loi c quỷ ,một loại th vật mang lốt người ,những ti tớ trung thnh chệt cộng .

Những con người lầm đường theo chng trước năm 75 by giờ kẻ thời đi v xe đạp ,kẻ thời l lết tấm thn tn đang ngửa tay xin của bố th của chnh những người m ngy xưa chng st hại ,chng bỏ t ,chng hảm hiếp . . . cũng c kẻ đang sống bằng đồng tiền n lệ ,tiền lm đĩ điếm của những đứa con họ . . .

Nếu ai bảo trời khng c mắt th xin hy nhn gương họ m sớm quay về với bản ng dn tộc ,quay về với bản chất con người . . .

Năm mới chc anh bạn "cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu) " cng ton thể anh em trong forum ny trong cũng như ngoi nước Việt Nam "sức ,khoẻ ,tiền bạc ,hạnh phc v niềm tin một ngy rất chng ta lật đổ bọn sn lải H Nội ti tớ Chệt Cộng " .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 09, 2005.


Response to Tối Giao thừa vÃi dÃng về cộng sÃn

TIỀN HỒ..RẺ NH GIẤY.

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.


Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

HUẾ Xun Mậu-Thn 1968

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.

Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

Ha ha người Việt Nam Tự do khong ai thờ ng Diệm hay ng Thiệu cả mặc d họ l cựu Tổng Thống , cn người Việt Nam cộng sản vừa NGU vừa Dốt mới thờ ci thằng Trời đnh Thnh đm hồ ch minh , NGU đến nổi tuy lớn tuổi hơn n vẫn gập đầu gọi n bằng Bc , Tn Đức Thắng l một v dụ

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 12, 2005.


Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

Đầu năm đầu tháng mà thằng 5 lồi này ăn nói ngu xuẩn không tả được !!! Dân Việt Nam đại đa số ai cũng thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ người sinh thành và có công khai phá tiền đồ dân tôc. Không có ai mê muội đến nỗi thờ lãnh tụ bao giờ ! Ngay cả Vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) và Quang Trung đại đế có công đánh đuổi giặc tàu, bình định nước nhà khỏi nạn ngọai xâm mà còn chưa được nêu đích danh ra để thờ. Ông Thiệu hay o6ng Diệm cũng chỉ là những người làm việc cho đất nước trong một thời điểm nào đó. Ông Hồ cũng thế !!! Nhưng cái tội đẩy cả đất nước Vn vào sự kiềm tỏa trong quỹ đạo của bọn tàu phù , quả là một cái tội ông Hồ phải trả lời với quốc dân và lưu xú vạn đại !

Thằng 5 lồi quen cái kiểu ngu muội thấy thằng nào to đầu trong đảng bộ là cứ vác về nhà thờ quen rồi nên suy bụng ta ra bụng người !

Lần đầu tiên lairai thấy tờ giấy bạc 100 tỷ của VN, các thằng đầu to CS cũng khôn lanh đấy chứ, chỉ cần ôm cái cặp samsonite nhẹ nhàng trong đó chứa chùng vài tệp giấy bạc 100 tỷ này là chúng nó có thể đào tẩu sang nước ngòai vi vút sống lưu vong rồi, ông Thiệu có ăn bẩn nhưng chưa đủ trình độ khôn láu cá vặt như mấy thằng CS này. Ông Thiệu còn bỡ ngỡ chưa biết tính xa, đánh bài tẩu khi tụi Mỹ nó ngừng viện trợ. Còn mấy thằng to đầu CS thì quả là khôn kiểu chợ cá TQT, nghe rục rịch là chúng nó đã chuẩn bị in tiền vối giá trị lớn như vậy để 'nhẹ nhàng' ra đi ! Thằng 5 lồi có muốn vài tờ thì lairai tui ra đốt vàng mã cho để mày đi sang bên kia mà lì xì cho cái thằng đang vật vờ như cô hồn không nơi nuơng tựa mà dám tự xưng là "cha của mọi nhà". láo đến thế là cùng !!!

-- Độc ẩm cũng thú (lairaibasoi@yahoo.com), February 12, 2005.


Response to Tối Giao thừa vài dòng về cộng sãn

Đầu năm đầu thng m thằng 5 lồi ny ăn ni ngu xuẩn khng tả được !!! Dn Việt Nam đại đa số ai cũng thờ tổ tin, ng b cha mẹ người sinh thnh v c cng khai ph tiền đồ dn tc. Khng c ai m muội đến nỗi thờ lnh tụ bao giờ ! Ngay cả Vua L Thi Tổ (L Lợi) v Quang Trung đại đế c cng đnh đuổi giặc tu, bnh định nước nh khỏi nạn ngọai xm m cn chưa được nu đch danh ra để thờ. ng Thiệu hay o6ng Diệm cũng chỉ l những người lm việc cho đất nước trong một thời điểm no đ. ng Hồ cũng thế !!! Nhưng ci tội đẩy cả đất nước Vn vo sự kiềm tỏa trong quỹ đạo của bọn tu ph, quả l một ci tội ng Hồ phải trả lời với quốc dn v lưu x vạn đại !

Thằng 5 lồi quen ci kiểu ngu muội thấy thằng no to đầu trong đảng bộ l cứ vc về nh thờ quen rồi nn suy bụng ta ra bụng người !

Lần đầu tin lairai thấy tờ giấy bạc 100 tỷ của VN, cc thằng đầu to CS cũng khn lanh đấy chứ, chỉ cần m ci cặp samsonite nhẹ nhng trong đ chứa chng vi tệp giấy bạc 100 tỷ ny l chng n c thể đo tẩu sang nước ngai vi vt sống lưu vong rồi, ng Thiệu c ăn bẩn nhưng chưa đủ trnh độ khn lu c vặt như mấy thằng CS ny. ng Thiệu cn bỡ ngỡ chưa biết tnh xa, đnh bi tẩu khi tụi Mỹ n ngừng viện trợ. Cn mấy thằng to đầu CS th quả l khn kiểu chợ c TQT, nghe rục rịch l chng n đ chuẩn bị in tiền vối gi trị lớn như vậy để 'nhẹ nhng' ra đi ! Thằng 5 lồi c muốn vi tờ th lairai tui ra đốt vng m cho để my đi sang bn kia m l x cho ci thằng đang vật vờ như c hồn khng nơi nuơng tựa m dm tự xưng l "cha của mọi nh". lo đến thế l cng !!!

-- Độc ẩm cũng th (lairaibasoi@yahoo.com), February 12, 2005.
Post lại cho Độc ẩm cũng th (lairaibasoi@yahoo.com), February 12, 2005.

-- (test@test.test), February 13, 2005.

Moderation questions? read the FAQ