Nguon tin bi mat cua vu T4

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

1 nguon tin dang tin cay tu trong nuoc cho hay. Tuong Pham Van Tra dang di bo chinh tri chuan bi cho ve huu. Cai ghe nay dang gay 1 su tranh chap giua 2 phe tuong Giap va tuong Anh. Phe tuong Anh dang tung tin ve cuoc hop 6 nguoi cua bo chinh tri ra de tham do y kien du luan. Va cung co le day la chieu ma tuong Anh muon am hai tuong Tra nhu da tung am hai ong Phieu chang. Nam nay VN co rat nhieu thay doi, hay chu xem.

-- Nuoc Viet Nam cua dan Vietnam (mm@hotmail.com), February 08, 2005

Answers

Chuyện Chệt Cộng bành trướng và có tham vọng đô hộ khắp Đong Nam Á cả thế giới điều biết .Mỹ đương nhiên là biết và không lẽ ngồi nh́n ?.

Chính v́ vậy bọn CHXHCN đang bắt buộc phải chọn hoặc phải theo Mỹ hoặc phải theo Chệt Cộng ,cái nào cũng dẫn tới sự sụp đổ cái CHXHCN .

Bất cứ một biến chuyển nào cũng nằm theo kế hoạch "theo Mỹ hay không theo Mỹ ".

Điều cầm chắc là hiện nay người Việt hải ngoại đă có nh74ng tổ chức trong cũng như ngoài chỉ cần một chuyển hướng thuận tiện là có cuộc lật đổ CSHN ,bọn CSHN dư biết điều này nên hiện nay chúng đang tung người và mua chuộc một số nhân vật như NCK để thực hiện "hoà hợp ,hoà giải " với mục đích "mất quyền hành nhưng giữ được mạng sống ".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 08, 2005.


CON DUONG*` NAO` THI` CUNG~ VO^ CON DUONG*` LA MA~ HET^' !

CONG-SAN~ SAP' TOI*' NGAY` TAN` ROI^` ANH EM OI!!!!!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 08, 2005.


Năm mới thân chúc anh bạn :

"Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn),"

cùng toàn thể anh em ,bà con trong ngoài nước một năm mới an khang và thịnh vượng ,sức khẻo dồi dào để cùng nhau chống bọn sán lải cộng sản Hà Nội tôi tớ Chệt Cộng sớm lật đổ bọn chúng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 09, 2005.


To anh ThichDuThu,

cam on, va cung men chuc anh suc-khoe va moi su may man trong nam moi.

Chuc To-Quoc mau sach bong cong!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), February 09, 2005.


Moderation questions? read the FAQ