Trả lời Di Hn hỏi " Chửi con b hay chửi chủ của n?"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trả lời Di Hn hỏi " Chửi con b hay chửi chủ của n?"

Chủ nghĩa cộng sản đ lỗi thời v bị quăng vo thng rc ,con b "Di Hn " vẫn nhai đi nhai lại

Ho giải ho hợp đ lm suy yếu MNVN v gip bọn sn lải Cộng Sản chiếm được MNVN ,con b "Di Hn " vẫn nhai đi nhai lại .

Bọn sn lải H Nội ti tớ Chệt Cộng ,đ ,đang v tiếp tục st hại đủ mọi tần lớp đồng bo ruội thịt cuả ta nhưng chng vẫ tiếp tục ho ho " hy qun hạn th " con b "Di Hn " vẫn nhai đi nhai lại

Những luận điệu xuyn tặc sự thật cướp cng cướp của đồng bo được bọn ch H Nội che dấu ,con b "Di Hn " vẫn nhai đi nhai lại .

V cn nhiều điều khc .

Tm lại phải thịt con b v chủ n chứ đừng chần chờ chng thay đổi v con b 1000 năm sau n vẫng l con b ,chủ nhn con b "di Hn " 1000 năm sau chng vẫn lm chủ theo kiểu " Nng Đứt Ku v Hồ Chết xnh " nn việc chửi l khng đnh tội c chng m phải tận diệt .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005

Answers

Response to Trả lời Dái Hòn hỏi " Chửi con bò hay chửi chủ của nó?"

Tiểu na m Ch Bựa ,chệt cộng hạ cm đo hiểu tiếng Việt nn ăn ni hồ đồ ,để bc giải thch cho :

Thch l một ci họ bn đạo Phật khng c nghĩa g hết cn Thch Đủ Thứ l danh từ chung c nghĩa l khoi đủ thứ ,ưa đủ thứ ,ham đủ thứ ,muốn đủ thứ . . . .

Ci đ giống như Hồ l ci họ tri lại Hồ ch Minh lại l con co thng minh hoặc con chồn gian manh ,tỷ như Hồ Cẩm Đo l con co nấp dưới cy đo mu ( cẩm l mu mu đ thm đen tức đ chết nhiều ngy ,đo l cy đo hay bọn Nhựt Bản ,Hồ Cẩm Đo ln nắm quyền Chệt cộng l dấu bo hiệu tương lai Chệt sẽ chết thảm thiết hoặc bởi tụi Nhật Bản hoặc lin kết với Nhật Bản nn sẽ bị Mỹ n giết như ch mu thm đen )

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 07, 2005.


Response to Trả lời Dái Hòn hỏi " Chửi con bò hay chửi chủ của nó?"

Tiểu na m chu Ch Bựa,

Biệt danh (mỹ gọi Nick name) khng gọi l danh từ ring nhưng người ta viết chữ hoa (capital letter) để chỉ ci đ l người hoặc một con vật! what's the fuck you are Ch Bựa ? th dụ Thằng Mao theo lời của Bc Sĩ L ngy no hắn cũng rt đầu vo chục m hộ của những con Chệt ci bần cố nng nn ta gọi l " Mao m Hộ " cn nếu viết " mao m hộ " th chỉ c nghĩa " lng l.. ".

Chu di hoc tieu-hoc của Hồ Chết Xnh hay Mao m Hộ Vậy ?

Day cung la mot li-do nho gop phan khong it vao viec ăn thai nhi m khng thấy gh tởm của bon Chệt Cộng , nhung viec nho lam khong xong , thi lam sao lam viec lon duoc .

Loi khuyen nhu cua Bc cho chu , ph bỏ tập tục man rợ đ đi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ