Nghia Vu Bao Ve Bo Coi Viet Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Qua vụ thảm sát đồng bào ta tại THanh Hóa, người Tầu đă không coi trọng Hải Biển Việt Nam, coi thuờng sinh mạng dân chúng Việt Nam như cơ Rác. Trong Khi Quân Đội Nhân Dân, Công An bất động, va tiếp tuc ra tay dan áp Đồng bào muốn nói lên sự căm phẫn về sư thảMm sát ngu8 dân Thanh Hóa Việt Nam. Những sư kiện xảy ra không ai có ḷng yêu quê hương có thể bỏ qua: 1.-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đă Bán Đất Dâng Biển cho Giặc 2.-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam làm tay sai cho Ngoại bang đàn áp nhân dân 3.-Nhân dân càng ngày càng cực khổ va bi ḱm kẹp mọi nơi 4.-Chỉ có Đảng Mafia Đỏ, Cán Bộ là nhởn nhơ sung sướng trước nỗI khổ của nhân dân 6.-Nhiệm vụ con dân Việt Nam để bảo toàn bờ cơi sẽ phải làm gi ???? Khi chính quyền bù nh́n CSVN đamg ra tay tàn phá quê huO8ng dất nuớc đồng bào theo bọn Chệt Bắc Kinh.

Nghia Vu Bao Ve Bo Coi Viet Nam-- (
Nhân Dân @ToànDânBỏ4.ViệtNam), February 05, 2005

Answers

Bọn sán lải cộng sản Hà Nội tôi tớ Chệt Cộng đang trên đà tự hủy diệt vong .

Đây là lúc những người lầm đường lạc lối hăy quay về " dân tộc " .

Hăy nh́n những tên VC gạo cội bay giờ nhiều đứa trên 70 đă tự thú tội là lầm đường lạc lối ngu si đần độn nhận cộng sản làm cha .Họ đă sáng mắt ra rồi ,thế c̣n các bạn chừng nào ? .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.


dit-me . 2 chu bo4 va thich-du-thu.

the gioi da di vao cho Dai-Dong -hoa -hop .

The gioi tu tu bien doi de khong con bien-cuong-hay bien-gioi.

Nguoi A Dong o tren dat nuoc cua A chau .

Da vang se la ba -chu the gioi trong khoang 20 nam toi.

Yellow -skin will take -care the world by the next 20 years.

Da-trang khong cai tri nhieu hon 1/2 phan the gioi.

White-skin will Not control more than half the world.

Day la Sam-ki chi-bua, cac chu kkk khong can phai hieu nhung dieu tren .

dit-me , cac chu kkk co hieu anh noi gi khong ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), February 07, 2005.


Tiểu na má Chí Bựa và con chó 5 lồi cùng con ḅ Dái Ḥn .

the gioi da di vao cho dân chủ -hoa -hop .

The gioi tu tu bien doi de khong con chỗ cho chệt cộng mọi rợ ăn thai nhi .

Nguoi A Dong o tren dat nuoc cua A chau không bị bọn Bắc Kinh xâm lược đe dọa .

Da vang se được đập lập tự do hạnh phúc không c̣n bị bọn ác quỷ cộng sản kèm kẹp trong khoang 10 nam toi.

Red Yellow -skin will die soon by the next 10 years.

Da-trang sẽ mang t́nh thần dân chủ cho cả the gioi.

White-skin will bring democratic to all the world.

Day la Sam-ki "Thich Đủ Thứ ", cac chu chệt cộng và bè lũ chó má tôi tớ chệt cộng can phai hieu nhung dieu tren mà sửa ḿnh ,cải tà quy chánh từ bỏ không ăn thai nhi ,không ăn thịt chó ,không cướp của giết người . . ..

Tiểu na , cac chu chệt cộng co hieu bác noi gi khong ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 07, 2005.


Moderation questions? read the FAQ