Chú Ḥang Việt GIan vào đây cho anh dzạy không ba con ho cười chụ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nàu anh biểi chú Hoang hôm nay đi làm Overtime ngày cuối tuần tụi Mafia Đỏ Vơ Văn Kiệt, PHan Văn Khải, Ṇng Đức Ku, Lê Đức Anh, Giáo Hoạn Đỗ Mười và mả cha chú Hồ Chó Minh đă trả lương chú gấp đôi.

Thôi Tết Nhất Đến Nơi CHXHCN Vịt Nam nghèo mạt rệp co ǵ để thưởng thức, bụng đói meo phải lết thân lên VAS kiếm tư cháo chứ lỵ.

Này bọn CTHN, TĐT, KSBH, Sáu Bi Da,.... không thấy bác nào thèm nói chuyện với chú mày, có lẽ họ không chấi 1 người Cán Bộ Công An cuồng tín của tướng 1 mắt Lê Đứt Anh của chú mày, th́ có ǵ lạ chủ trước làm phu cao su rồi trí trá ní nịch để vô đảng Mafia đỏ í mà nay nên đến chót vót trong phủ thủ Nợn Nuộc đấy!!!!! Thằng nào chả mơ mới màng cái chức vụ thôm mùi mắm tôm này, ngồi mát chỉ tay năm ngón, giáo Ḥn - chibua viết lác lối basu lao động, kém hiểu biết nhưng lại coi trời bằng vung, cứ dzán vung tí mẹt cho bà con VAS, khách hập phương O6ng Đi Qua bà đi Lại họ cười cho là lũ chúng em Giáo Ḥn-chibua là những chú Cộng Sản Cuồng Tín đại dziện cho bọn cuo6`ng tín Lê Khả Phiêu, Lê Đứt Anh, Ṇng Đứt Khu, Đỗ Mười, Em Gái Văn nghệ văn gừng Phan Thuí Thanh [ Alias = Bà Bóng ], Hồ Chó Minh ....là những vĩ nhận không tên tuổi của thế kỷ chỉ có đồng bọn như Giáo Ḥn-chibua tâng bốc nhau.

Này thơ con cóc chú sáng tác mà con cháu bà cả đọi họ đọc song ho phải bịt mũi chạy xa.

C̣n Vụ Ngư Phủ Bị mấy thằng chệt Vịt Peking nó giết rồi sáng tác trêm thông tin từ thành đến tỉnh Xe Cán Chó là bọn Hải Tặc, cái tin này tư Xướng ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Vịt Peking Loan Báo làm anh nghĩ lại th́ ra thế đất nước Hoa, và Việt được lănh đạo bơ"i các mầm non đào nuyện từ ṇ nuyện Cán Bô Marx-Lenin đă sáng tạo ra những chú khỉ đỏ đít của thời đại ăn doong Chủ Nghĩa Xă Hội Ba Rọi anh nói thế v́ tụi đầu sỏ Lenin, Stalin , Karl Marx, Engel nó đă đi âm phủ ăn têt CONGO từ lâu rồi, theo đuôi là thằng Lông Nách ( Mao Sếnh Sáng ), chú Đặng Tiểu, Hồ Chó Minh liếm đế giầy NIÊN SÔ, sau th́ giầy tầu đều tiêu diêu Âm Phủ ăn tết công go trường kỳ kháng chiến đó là sơ sơ về thủy tổ Đảng Cộng Sản Quô;c Tế và địa phương đồng quê Vit Nam.

Ối Dzào ai mà không thích khi thấy cách mạng tháng 10 Ở Nga năm 1991 ǵ đó anh hùng Vodka Boris đă chiến thắng bọn Mafia đỏ trong điện Kremlin ở Mutku ấy mà quê hưong của chú bồi Hồ Chó Minh mà chú thích huênh hoang đánh bóng tôn thờ. Nào tượng Lenin, Stalin bọ xe chồm tân trang bó ủi đi thiêu nhị tỳ hết làm cho bọn ở phủ Thủ Nợn nó bị mồ kôi mồ kút, đi t́m chú Chệt Cẩu Chệ để nâng khăn sửa aó sẩm .

Bởi vậy Dân Chài Thanh Hóa bị chết Oan v́ bè lũ đàn anh của Chú đă bán đất Bản Dốc, Ải Nam Quan, JHoàng Sa, Trường sa cho rợ Bắc Phương kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Anh không thấy chú GIái Ḥn lên tiếng sác, có lẽ chú cũng về huà với bọn Bán Nuớc ở Phủ Thủ Nợn Nuộc Ba Đ̀nh à, à th́ ra chú là kẻ ăn người ở của mấy cái Đỉnh Thấp , Chí Cùn Này rồi,chúnh Liên Hoan 55 Năm XHCN Vịt Nam - Chệt CỘng hữu Nghị Đảng cướp và ăn uống linh đ́nh giữa cái chết của 9 dân chài Việt Nam và vừa bị lănh nhục l` cưóp biển à th́ ra thế dất và biển của ta nay là đất chệt các chú Giái Ḥn phải conglưng ra bảo vệ

Đấy ang dzạy cho chú sơ sơ thôi, đầu óc chú đặc như báng đúc ấy , có ǵ lay chuyển 1 con nưo8`i đúc ra từ tư tưởng Dao Búa Marx-Lê Nin + Tư Tưởng NGọai Lai Bưng Bô Hồ Chết Hĩm mà ra

Chú Dái Ḥn-Chi bua là 1 nhân vật Ngu Xuâ/n Đại Đziện Bọn Bán Nước Dâng Biển Đỉnh THấp Chí Thấp Ruồi Bọ của Đống Rác Xă Hội Chủ Nghĩa Cần Phải Bị Dọn Sạch để trừ bệnh Tật

PS : Thỏm nào không ai màng trả lời chú em Dái Ḥn -chibua Vit Nam. Anh dạy Free hôm naỵ Lệ Phí anh họ phải trả cả Trăm Ngàn Đôn mỗi chuyến, này đừng ghen tức mà ăn nói nếu náo nghe chưạ

Thằng Jube, 5 lô! đâu ra đây gặp bố màu Dáo Ḥn Vịt Nam mà bái lạy-- (Tôn Thất Đức @VIỆTSHO.Basị), February 05, 2005

Answers

Response to ChĂº HĂ²ang Việt GIan vĂ o đĂ¢y cho anh dzạy khĂ´ng ba con ho cười chụ

Có lẽ anh bạn nói đúng .

Những bài post của Dái Ḥn đọc thấy ngao ngán ,nó biểu lộ tâm trạng một con đĩ già bị mọi người khinh bỉ nên phải tự ḿnh đánh bóng nên phải tự khoe " Em tuy làm đĩ nhưng vẫn c̣n trinh " .

Đời thủa làm thằng công an mành mùng ,là thành phần vô tâm ,vô trí ,vô dũng ,vô nhân cách ,vô đạo đức ,là hung thần của dân Việt mà mở miệng ra th́ nào Khổng Tử nói ,Khổng Tử dạy . . . Mở miệng ra nào tự hào tự nhận là người VN trong khi làm tôi tớ bẩn thiểu cho bọn sán lải cộng sản CHXHCN tôi tớ Chệt Cộng ,bọn này đang dâng đất ,dâng dân VN cho Chệt . . .

Ơi cái nước CHXHCN đă biến những con người thành những loại súc vật ,những con vật hung tàn vô tri vô giác chỉ thích uống máu đồng loại và cắn giết nhau hăy nh́n :

1 Hồ Chết X́nh giết đồng chí Lê Hồng Phong để chiếm vợ Lê thị Minh Khai sau lại mượn mật thám Tay giết và c̣n nhiều nữa . . . .

2 Vơ Cầm Quần Chị em hiếp dâm con của đồng chí bạn Đạng Xuân Khu . .

3 Lé thằng Anh khai gian lư lịch để trà trộn vào nguồn máy cộng sản hầu báo cáo Mật thám Tây . . .

4 Tố Hữu mang tất cả tài năng ,danh dự mấy đời d́m xuống đống bùn cộng sản qua bài thơ gia nô khóc chủ "Xịt Ra Liền " . . .

Và c̣n nhiều nhiều kể không hết nên việc Dái Ḥn một kẻ vô danh tiểu tốt nhận vài cục xương của bọn sán lăi sủa bậy trong forum này th́ có đáng ǵ ta phải bỏ th́ giờ nói chuyện với con chó tham lam sủa bậy .

Có điều đáng buồn là con đĩ nó không dám nhận là đĩ mà lại mạo danh nữ sinh con nhà lành để dụ dỗ người đứa vô loại chỉ đáng ngủ với mấy con đĩ nhưng lại mơ mọng đế con nhà lành . . .

Nhiều người ngu si dại dột nên đă trực tiếp hay gián tiếp giúp bọn sán lải chiếm được MNVN ,bọn này nay đă sinh ra một đám con cũng ngu si đần độn như cha mẹ chúng ,nên chúng vẫn thích mặc áo quốc gia mà làm gia nô cho sán lải cộng sản Hà Nộ tôi mọi cho Chệt mà tiêu biểu cho bọn này là " Dái Ḥn ".

Đáng buồn thay .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.


Response to ChĂº HĂ²ang Việt GIan vĂ o đĂ¢y cho anh dzạy khĂ´ng ba con ho cười chụ


Có lẽ anh bạn nói đúng.


Những bài post của Dái Ḥn đọc thấy ngao ngán, nó biểu lộ tâm trạng một con đĩ già bị mọi người khinh bỉ nên phải tự ḿnh đánh bóng nên phải tự khoe " Em tuy làm đĩ nhưng vẫn c̣n trinh ".

Đời thủa làm thằng công an mành mùng, là thành phần vô tâm, vô trí, vô dũng, vô nhân cách, vô đạo đức, là hung thần của dân Việt mà mở miệng ra th́ nào Khổng Tử nói, Khổng Tử dạy . . . Mở miệng ra nào tự hào tự nhận là người VN trong khi làm tôi tớ bẩn thiểu cho bọn sán lải cộng sản CHXHCN tôi tớ Chệt Cộng, bọn này đang dâng đất, dâng dân VN cho Chệt . . .

Ơi cái nước CHXHCN đă biến những con người thành những loại súc vật, những con vật hung tàn vô tri vô giác chỉ thích uống máu đồng loại và cắn giết nhau hăy nh́n:
  1. Hồ Chết X́nh giết đồng chí Lê Hồng Phong để chiếm vợ Lê thị Minh Khai sau lại mượn mật thám Tay giết và c̣n nhiều nữa...
  2. Vơ Cầm Quần Chị em hiếp dâm con của đồng chí bạn Đạng Xuân Khu.
  3. Lé thằng Anh khai gian lư lịch để trà trộn vào nguồn máy cộng sản hầu báo cáo Mật thám Tây.
  4. Tố Hữu mang tất cả tài năng, danh dự mấy đời d́m xuống đống bùn cộng sản qua bài thơ gia nô khóc chủ "Xịt Ra Liền " . . .
Và c̣n nhiều nhiều kể không hết nên việc Dái Ḥn một kẻ vô danh tiểu tốt nhận vài cục xương của bọn sán lăi sủa bậy trong forum này th́ có đáng ǵ ta phải bỏ th́ giờ nói chuyện với con chó tham lam sủa bậy.

Có điều đáng buồn là con đĩ nó không dám nhận là đĩ mà lại mạo danh nữ sinh con nhà lành để dụ dỗ người đứa vô loại chỉ đáng ngủ với mấy con đĩ nhưng lại mơ mọng đế con nhà lành . . .

Nhiều người ngu si dại dột nên đă trực tiếp hay gián tiếp giúp bọn sán lải chiếm được MNVN, bọn này nay đă sinh ra một đám con cũng ngu si đần độn như cha mẹ chúng, nên chúng vẫn thích mặc áo quốc gia mà làm gia nô cho sán lải cộng sản Hà Nộ tôi mọi cho Chệt mà tiêu biểu cho bọn này là " Dái Ḥn ".

Đáng buồn thay !!!

thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.


Post lại cho Ông thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.

-- (test@test.test), February 12, 2005.

Moderation questions? read the FAQ