Thơ say ngày Tết: post lại lần nữa

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Say quá, đất trời ngả nghiêng, post mỗi bài thơ măi không được.

Gác tay nâng chén ruợu sầu

Ruợu sầu đă cạn ưu sầu chưa tan

Bốn biển năm châu anh em cả

Thi tứ tràn dâng thả mộng vàng

Đời phù du, ḿnh là hạt bụi mà thôi. Tại sao tôi lại phải làm ǵ, và tại sao tôi lại phải không làm ǵ? Cứ như chiếc lá, gió thổi đâu, tôi bay đấy. Tập Thiền đi mấy bạn.

Một ly cũng đủ để ngả nghiêng

Uống chi chẳng vợi bớt ưu phiền

Nỗi buồn ở lại, và bạn hữu

Tha hương, đón tết, một chữ T́nh

C̣n tôi bao nhiêu rượu cũng bay

Rượu t́nh rượu nghĩa rượu Thơ say

Gặp bạn tại sao không say chứ ?

Đời cứ bồng bềnh xiết chặt tay

Rượu tựa trùng dương ngập chén đầy

Bạn thơ tiền kiếp gặp nhau đây

Mười ly chưa thỏa ḷng tri kỷ

Thôi mời tất cả chén rượu đầy

Dẫu là đụng độ bấy đâu nay

Cũng là người Việt anh em cả

Cung chúc tân xuân, hạnh phúc tràn

--- Hoàng Việt Nam (hoang@yahoo.com)

Tôi chào mọi người, có ai muốn liên lạc với tôi, xin cho tôi email thật, tôi sẽ liên lạc.

-- Hoàng Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005

Answers

Response to Thơ say ngĂ y Tết: post lại lần nữa

Việc của tao…. của mày


Việc ăn là việc của tao,
Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao ngồi kư suốt ngày,
Thực thi việc ấy … là mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
C̣n việc khó nhọc, tao… giao cho mày.
Đi Tây, đi Nhật đó đây,
Mở rộng tầm mắt, việc này của tao.
Lên rừng xuống biển gian lao,
Đă suy nghĩ kỹ… Tao giao cho mày.
Thư kư trẻ, đẹp, văn hay,
Nếu mày có tuyển th́ mày đưa tao.
Phê b́nh lănh đạo cấp cao,
Hôm ấy tao ốm!!! Tao giao cho mày.
Năm nay tao đă 72,
Nhưng thiếu người tài lănh đạo như…. Tao.
Nếu trên có hỏi: V́ sao?
Về hưu… chuyện vặt tao giao chú mày.
Lại đây tao bảo câu này,
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao.
Chống tao, th́ tao chẳng làm sao,
Nhưng mà như vậy buộc tao phải trị mày.
Trời cao biển rộng đất dầy,
Tao đố mày thoát tay này của tao.
……………….
Trên trời triệu triệu v́ sao,
Đố ai tính được, t́nh tao với….mày.......


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 05, 2005.

Response to Thơ say ngĂ y Tết: post lại lần nữa


Mày và tao.

Làm thơ tao gửi cho mày
Làm tiền mày nhớ gửi về cho tao !
Bao năm lảnh đạo nước tao
Ngày nay lủng đoạn nên tao kêu mày.

Tham lam bản chất lủ thầy
tham nhũng ,bốc lột th́ mày với tao ,
mặc t́nh Dân khổ lao đao !
Buôn dân bán nước ,việc tao với mày.

Công nhân xuất cảng ốm gầy
Tiền lương thu được ,nữa mày nữa tao.
Dâu nhà ,Rể ngoại ồn ào
Hạn lụt ,chết chóc ,việc tao giao mày.

Nay mời được khứa quan thầy
Khi xưa phó tổng ,bây giờ phó tao.
Ăn tục ,nói phét ,tào lao
dâm ô ,cờ bạc,mày nên kêu thầy.

Bây giờ nói chuyện của mày
Dân than ,dân chửi ,dân đào đến tao !
Bao giờ mới hết xôn xao ?
Quan to tham nhũng,nhỏ quan đi đày.

âu là câu chuyện khôi hài
Đoàn tham ,Đảng cướp ,dân t́nh lao đao.
bao giờ quốc nội ghét Tàu ?
Thương Anh,yêu mỹ ,th́ tao thương mày.
......................................

Trên trời mưôn triệu v́ sao
V́ sao tao phải chưồn chung với mày?

......................................


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 05, 2005.

Response to Thơ say ngĂ y Tết: post lại lần nữa-- (tosu_cs@yahoo.com), February 06, 2005.

Moderation questions? read the FAQ