Thơ say đón tết

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Gác tay nâng chén ruợu sầu Ruợu sầu đă cạn ưu sầu chưa tan Bốn biển năm châu anh em cả Thi tứ tràn dâng thả mộng vàng

Vừa uống rược xong, tự nhiên lại có thi hứng ṃ vào diễn đàn, đọc được mấy bài sủa vuốt đuôi của chú T́nh cờ. Lạ thật, anh vừa tuyên bố rời bỏ điễn đàn, là chú này đă đủ dũng khí rặn ra một loạt bài dở hơi, không ư không tứ, không đầu, không đuôi rồi. Cả ngày hôm nay anh trực quanh máy tính th́ các chú cứ rúc mặt vào mông.

Anh đang say rượu cũng chả giận chú làm ǵ. Say quá rồi.

Đọc văn của chú, anh nghĩ chú c̣n trẻ lắm, có lẽ hơn con anh vài tuổi thôi. Thôi ngựa non háu đá.

Anh cũng chẳng lưu luyến ǵ cái diễn đàn này, anh chẳng tranh căi với các chú làm ǵ nữa. Thân ai người ấy lo.

Đời phù du, có nghĩa ǵ? Tại sao tôi lại phải làm ǵ, và tại sao tôi lại phải không làm ǵ? Cứ như chiếc lá, gió thổi đâu, tôi bay đấy. Tập Thiền đi mấy bạn.

Một ly cũng đủ để ngả nghiêng Uống chi chẳng vợi bớt ưu phiền Nỗi buồn ở lại, và bạn hữu Tha hương, đón tết, một chữ T́nh

C̣n tôi bao nhiêu rượu cũng bay Rượu t́nh rượu nghĩa rượu Thơ say Gặp bạn tại sao không say chứ ? Đời cứ bồng bềnh xiết chặt tay

Rượu tựa trùng dương ngập chén đầy Bạn thơ tiền kiếp gặp nhau đây Mười ly chưa thỏa ḷng tri kỷ Tết Ta đậm đà hơn tết Tây

Thôi mời anh em chén rượu đầy Dẫu là đụng độ bấy đâu nay Cũng là người Việt anh em cả Cung chúc tân xuân, hạnh phúc tràn

-- Hoàng Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005


Moderation questions? read the FAQ