Thi, tao cho bọn my

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cho bọn hn nht thỏ đế chống cộng,

Tao chờ bọn my cả ngy hm nay m đo thấy thằng no dm ra mặt cả. Tao v cng thất vọng với bọn my.

Bọn my hn nht ngay cả khi đối mặt với nhau qua mạng Internet v bằng những ci tn ảo. Trong cuộc đời thật, bọn my c bao giờ dm ngẩng đầu ln ci khỏi ci mng của bọn my để ngước nhn thế giới hay khng?

Bọn my ku gọi nhn dn trong nước hy sinh mạng sống để đứng nn lm cch mạng. Bọn my c dm hy sinh ci g khng?

Tao ku gọi bọn my mỗi đứa hy hy sinh $70.000 để đng gp vo cng cuộc chống cộng.

Tao ku gọi bọn my hy hy sinh nh cửa v cng việc (nếu c) để chuyển đến cc swing states như Florida hay Ohio, qua đ những yu cầu chống cộng của bọn my sẽ được cc tổng thống Mỹ tn trọng hơn.

Tao ku gọi bọn my hy cố gắng l một người đn ng một lần thi, hy cng bố tn, địa chỉ thật của bọn my để qua đ bọn cng an mạng ở Việt Nam (nếu c) c thể biết được v cấm bọn my trở về Việt Nam. Bọn my chỉ hy sinh ci quyền được về Việt Nam m thi.

Đấy tao khng yu cầu bọn my hy sinh mạng sống, m chỉ yu cầu bọn my hy sinh những ci ph du như vậy thi cho cng cuộc chống cộng. Bọn my c dm khng?

Khng chứ g?

Thế thi nh. Bọn my đừng mất cng trả lời tao lm g. Tao sẽ khng quay lại ci diễn đn ny để đọc bi hay trả lời bọn my đu.

Tao qu chn chường những ci đầu c đậu phụ của bọn my rồi.

M tao hỏi một cu cuối cng: Tại sao bọn my cứ thấy ai giỏi giang hơn bọn my l bọn my phong cho người đ l thuộc Tổng cục 2 hay cng an mạng thế? Bọn my nghĩ bọn TC2 l thần thnh ?

Tao v cng thất vọng v bọn my.

Cho, v khng hẹn ngy ti nạm.

-- hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005

Answers

Response to Thôi, tao chào bọn mày

pha(´nggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 05, 2005.

Response to Thôi, tao chào bọn mày

Trong nhung thang cong san xuat hien trong Forum nay, chua thay thang nao ' cai nhau ' kem nhu thang nay.

Thich choc gian thien ha, nhung khi thien ha ' phan cong ' thi chay mat tieu

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ