Khâm phục bọn chống cộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lần đầu tiên anh thấy khâm phục bọn chống cộng cuồng tín.

Bọn chống cộng cuồng tín có khả năng nhịn nhục rất cao. Có lẽ bọn này đă luyện được tuyệt chiêu "chuột trù giả chết". Anh v́ yêu quư bọn chú nên đă dành hẳn một ngày để giảng dậy và trả lời các thắc mắc tâm sinh lư của bọn chú. Thế mà các chú cứ nhịn nhục, giả câm, giả điếc, không thấy ló mặt.

Quả anh khâm phục bọn chú.

Cách đây vài năm,có một con chuột trù nó nhẩy vào giá sách của anh. Anh cầm gậy đuổi nó ra khó nhà v́ thú thực anh không nỡ đập chết nó. Giữa mùa đông, mà anh mở toang cửa để lùa nó ra khỏi giá sách. Nó cứ nằm ép như chết giữa các quyển sách, anh đập gậy thùm thụp ngay trên đầu nó, mà nó cứ nằm im đéo chịu nhúc nhích.

Cuối cùng anh phải nện thẳng gậy vào mông nó, nó mới đau quá chạy vọt ra cửa. Quả con chuột trù này là một perfect hider.

Nhưng bọn chuột trù đó vẫn cần cắp sách đến học hỏi các chú chống cộng về khả năng giả câm giả điếc.

Rồi ngày mai, khi anh bận, thể nào cũng một lũ nhao nhao ra bảo ông Hoàng Việt Nam sợ rồi, ông ư bỏ chạy rồi.

Khặc khặc khặc.

Thôi anh đi uống rượu đây.

Chúc các chú năm mới bớt ngu hơn năm cũ.

Mà anh chưa bao giờ chửi bậy đâu nhé. Các chú phải học hỏi những ǵ tốt đẹp chứ.

Chỉ riêng việc học hỏi thói quen văn hóa tối thiểu là không chửi bậy mà các chú cũng không học nổi, th́ anh nghi ngờ khả năng học hỏi những cái thứ cao siêu như "dân chủ", "tự do" của các chú lắm.

-- Hoàng Việt nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005

Answers

Response to KhĂ¢m phục bọn chống cộng

Tên HOÀng việt gian viết >>> Mà anh chưa bao giờ chửi bậy đâu nhé. Các chú phải học hỏi những ǵ tốt đẹp chứ. =============Mọi người hăy đọc những bài viết cuả tên CHUYÊN TÔN THỜ GIÁO ĐIỀU BĂI RÁC LIÊN-XÔ này trên diễn đàn th́ sẽ thấy ngay cái bản chất cuả cái LOÀI này.. LOÀI CỘNG SẢN..Cái loài có cái lỗ trôn dính liền với cuống họng, nên loài này iả ra rồi lại nuốt ngay vào, là chuyện b́nh thường cuả chúng.....

Khốn nạn cho NHÂN LOẠI v́ cái loài này vẫn c̣n tồn tại

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 05, 2005.


Response to Khâm phục bọn chống cộng

TUỔI THƠ TRONG THIÊN ĐÀNG XHCN-- (tosu_cs@yahoo.com), February 05, 2005.

Moderation questions? read the FAQ