Chửi con b hay chửi chủ của n?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh hm nay đng l rỗi việc. Ngồi rảnh đọc qua bi của mấy thằng em lặc l khun vc đến, anh cười muốn sặc tiết. Đo hiểu sao lại c một thằng tc giả no viết ngu như thế ny m cũng được ch em Hong Ha@Yen Phu.net nng như nng trứng, cổ khun vc từ đu về.

Sang năm mới th cc ch muốn gặp anh cũng khng được.

Thi th đ nhn tay lm phc th lm cho n cht. Cứu một người hơn xy 7 ta thp. Đằng ny anh gia n khai ha một lc cho khoảng hơn 10 ch chống cộng.

M hm nay anh qu rỗi ri, khng những c th giờ giảng giải cho cc ch, m anh cn muốn giảng giải cho sư phụ của cc ch.

Anh thấy một loạt bi di di (m chắc chắn l đầu c b đậu của cc ch ở đy khng rặn ra được) được cc ch, gần đy nhất l ch em Hong ha, khun vc về. Anh c đọc lướt qua. Hầu hết cc bi đ ngu khng thể tả.

Anh xin hỏi ch em Hong ha một cu, by giờ anh muốn chửi bi viết ny th lm sao lin lạc được với thằng tc giả để chửi n.

Chứ anh m chửi thằng cửu vạn l em th c khc ch g chửi con b chở cứt.

Con b đ đu dng bị chửi chỉ v gnh cứt m n vc ln vc. Kẻ đng bị chửi l kẻ ị ra đống cứt rồi chất ln vai con b.

Cc ch em c đồng với anh khng? Chả nhẽ anh lại đi chửi một đn b?

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005

Answers

Response to Chửi con bò hay chửi chủ của nó?

eh.na.giao hon oi, linh luong thang nay chua, con di mua sam tet chu!

-- chien si (chiensi@yahoo.com), February 05, 2005.

Response to Chửi con bò hay chửi chủ của nó?

H h ch em,

Anh lĩnh lương tuần ch em ạ. M lương tuần của anh chắc cũng bằng lương thng của ch em đấy.

Anh ni t th cc ch em lại bảo anh sợ.

Anh dnh hẳn một ngy để chửi cc ch em m khng thấy ch em no dm ra mặt.

Thế anh cc ch em l loại g?

Thi anh đi uống rượu đy.

-- Hong Việt nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ