Chống cộng c thắc mắc g vo hết đy anh trả lời

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Khặc... khặc... khặc...

Gửi cc anh chống cộng cuồng tn, ngu xuẩn,

Cng nghĩ về bọn anh, ti cng thấy buồn cho tương lai đất nước.

Cc anh c cu hỏi, vấn đề g thắc mắc, tập trung hết lại đy ti giải thch cho.

Từ giờ tới tết m lịch thi nh. First come, first serve.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005

Answers

Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

tinh trung cua loai cho nao tao ra Hoang vay ? thay you hoi giong con cho nha toi, co le hoang va no cung to tieng ! kakaka

-- (hochominh@hochominh.com), February 05, 2005.

Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

Cc anh c cu hỏi, vấn đề g thắc mắc, tập trung hết lại đy ti giải thch cho.

Từ giờ tới tết m lịch thi nh. First come, first serve.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com)

Ti c điều cực kỳ thắc mắc rằng... rất nhiều lần ti hỏi anh nhưng sau đ anh bảo rằng anh bận v rồi khng thm trả lời xong trốn mất tiu lun. Lu lu anh lại mở ci thread khc với nội dung tương tự như ci thread ny.."Chống Cộng c Thắc Mắc G vo đy anh trả lời". Anh cứ lập đi lập lại như thế???? Tại Sao Dzậy chứ??? Muốn đnh Du Kch để cho thin hạ mệt mỏi chan anh hả?? Xưa Qu rồi Diễm Ơi !!!.

Ti chỉ hỏi cu nhỏ đ thi , nếu anh c đủ can đảm v lim sỉ th nn trả lời. ừng c trả lời rằng anh rất bận v qun trả lời. Anh m trả lời cu ny th tui xin thề với Hồ ch Minh rằng Up Side Down ci m Ba nh cũa anh.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

heheheh cai thang HOANG ..... may noi lan cuoi cung nha´ ..... co bao nhieu nguoi lam nhan chung nha´ ..... neu co tu trong thi hay giu loi hua ... ddung co lao´ nhu* VE.M

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 05, 2005.

Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

" Hoang VN la 1 nguoi hay nhieu nguoi vay? "

(@@@.@@), February 05, 2005 Hỏi ngu .

VC n bc lột dn Việt qa nhiều khng lẽ khng đủ tiền nui nổi chục con ch sủa bậy cho chng sao ? .Hy nhn : n vừa tuyn bố cho gi biệt rồi th hm sau lại post bi ấm ớ khc .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

Bọn chống cộng cứ ku l hỏi m anh khng trả lời. Nay anh dnh hẳn một ngy để trả lời bọn ch, m chưa thấy ch no nu ra cu hỏi cả. Đủ thấy cc ch chỉ dm th mặt ra đằng sau mng của anh m thi. By giờ anh c mặt th cm tịt.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gà vÃo hết đây anh trả lời

y cch thức trả lời của những thằng cộng sản :

HU'S ON FIRST (By James Sherman) (We take you now to the Oval Office.) George: Condi! Nice to see you. What's happening? Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China. George: Great. Lay it on me. Condi: Hu is the new leader of China. George: That's what I want to know. Condi: That's what I'm telling you. George: That's what I'm asking you. Who is the new leader of China? Condi: Hu. George: The new leader of China. Condi: Hu. George: The Chinaman! Condi: Hu is leading China. George: Now whaddya' asking me for? Condi: I'm telling you Hu is leading China. George: Well, I'm asking you. Who is leading China? Condi: That's the man's name. George: That's who's name? Condi: Yes. George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Condi: Yes, sir. George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East. Condi: That's correct. George: Then who is in China? Condi: Yes, sir. George: Yassir is in China? Condi: No, sir. George: Then who is? Condi: Yes, sir. George: Yassir? Condi: No, sir. George: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone. Condi: Kofi? George: No, thanks. Condi: You want Kofi? George: No. Condi: You don't want Kofi. George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N. Condi: Yes, sir. George: Not Yassir! The guy at the U.N. Condi: Kofi? George: Milk! Will you please make the call? Condi: And call who? George: Who is the guy at the U.N? Condi: Hu is the guy in China. George: Will you stay out of China?! Condi: Yes, sir. George: And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the U.N. Condi: Kofi. George: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone. (Condi picks up the phone.) Condi: Rice, here. George: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

Anh ban Hoang Viet Nam, toi la Tinh Co ( cosaonoidzay@yahoo.com ). Toi da neu dich danh anh ra de dat nhieu cau hoi, nhung khong thay anh tra loi, anh tron dau nat tich, khong thay tra loi.

anh bi mu loa ( eyeless ) bi do hoi ( cracky ) hay thuoc loai thich lam he ( buffoonery ).

Loi khoi hai cua anh thi toi cong nhan co hoi khac thuong o tren Forum nay, nhung xin noi that anh dung co buon, loi thot let cua anh kem lam, khong ai cuoi cho noi.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

Anh cũng đến tế sống cc ch. Anh đ ni thế m ch đo ngộ ra t no.

Cc ch c trả tiền cho anh đo đu m bắt anh tc trực 24/24 giảng dậy cho cc ch.

Anh ni l hm nay anh c thời gian rỗi, ch c cu hỏi g th cứ đặt ra, anh trả lời. Đừng c lm bm.

Khng biết th im.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), February 05, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

ehem....anh giao hon dai hon a! toi co cau hoi khi ko phai nhu the nay nay, mong anh chi rao:

ehem... ku dong chay Kiet chac to + dai lam nhay, co 3 vo ma li. The co hon ku chay Dung 0? theo y toi thi ku d/c kuoc dung ma d.. vua cai l.. cua con be 13 tuoi thi cung 0 to lam dau nhay.

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.com), February 07, 2005.


Response to Chống cộng có thắc mắc gì vào hết đây anh trả lời

LENIN, STALIN CNG NHỮNG L THUYẾT CUẢ CHNG ĐỐI VỚI LOI TN DƯ CỘNG SẢN NGY NAY VẪN L THẦN TƯỢNG, L CHU ĐỂ CHNG TN THỜ, L NHỮNG GIO ĐIỀU ĐỂ CHNH GN GIỮ CA TỤNG......
=NHƯNG ĐỐI VỚI LOI NGƯỜI. XIN NHẮC LẠI..ĐỐI VỚI LOI NGƯỜI, TH LNIN, STALIN ĐNG THẬT L NHỮNG TN LỌC LỪA GIAN T XẢO TR, NHỮNG CON QUỶ ĐỎ ĐỒ TỂ KHT MU. L THUYẾT CỘNG SẢN CHỈ L MỘT BI ĐO THẢI, MỘT L THUYẾT BI RC KHNG HƠN KHNG KM.....NHƯNG LOI CỘNG SẢN VẪN LUN KNH CẨN TN THỜ.....-- (tosu_cs@yahoo.com), February 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ