Sound On PLS!!! Xun Mơ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Painting by Artist Hương Kiều Loan
Xem Thư Hoạ Hương Kiều Loan

Xun Mơ

Thơ: Vương Ngoc Long           Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ho m: Quốc Dũng                Ca Sĩ: Bảo Yến

 

 


R ồi một sng xun mơ ta thức dậy
Hoa vng bay lất phất ngt tm đo
Chim ru rt reo vui tnh Tn nữ
Người nhớ người cy l bỗng xn xao 

Đi mắt Huế khp hồn ta chới với
Nhận ra mnh giọt nắng đọng trn mi
Đi bướm mỏng trn cnh xun tha thướt
Đậu hay bay chắc phải đợi người 

Nhờ mắt em anh thấy r:
Hạnh phc l chung đi
L gi xun nhẹ hn tc mới
L hương xun ngan ngt đa mi cười 

L nắng vng lung linh qua l thắm
L my xanh thanh thot giữa trời mơ
L suối tnh ngn vang ngn cung điệu
Trong tận cng thăm thẳm tri tim mơ...

 

 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 04, 2005

Moderation questions? read the FAQ