Sound On PLS!!!Piano:::All In Love Is Fair:::Bng Quơ:::Tn Thất Ph Sĩ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Bng Quơ

  Tn Thất Ph Sĩ   


          

Em ngồi xo tc dng Liu Trai 
Hong nắng bờ vai nghing nghing gầy 
Bức tranh lụa thong thơm hương phấn 
Bướm ngẩn ngơ vờn rũ cnh bay

 

Cứ để cho hồn rung với gi 
Cho  tnh vời vợi đến trong tim 
Đừng ngăn con suối vo sng rộng 
M nghẽn dng xui nước vỡ  bờ

 

Tnh  rất đẹp v tnh mới lớn 
Như tri cy ngon đ chn mi 
Rồi chợt run run trong nắng tm 
Vội v  la cnh lặng lẽ rơi

 

Khoan thai đi vo chn trời rộng 
Thắp ln ngọn đuốc sng hừng đng 
Ta với  đời cng nhau nhập cuộc 
Tuổi thanh xun khng đến hai lần

 

Khe khẽ em về  bn khung cửa 
Anh nh nhẹ ko tấm mn che 
Nghe  ai x lụa trong đm vắng 
Đu đ bng quơ tiếng thở di

 

Lng hỏi lng sao cứ ho hon 
V tm thin hạ  h mi cười 
Tnh ta muốn phủ mun đời sống 
Chn vẫn khng rời cnh cửa son.

 

Tn Thất Ph Sĩ
 

 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 04, 2005

Moderation questions? read the FAQ