Sau đây là chuyện để cười chơi cho vui cuộc đời.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau đây là chuyện để cười chơi cho vui cuộc đời.

El Paso bị xếp là thành phố...

"hách nôi" nhất trên toàn nước Mỹ

Thành phố El Paso ở tiểu bang Texas c̣n có biệt danh là "Sun

City", tức là thành phố Mặt Trời. Thời tiết ở đây trung b́nh

trong mùa hè là 93 độ F, nhưng nặng nề nhất là độ ẩm ở đây

luôn luôn ở mức 70%, khiến cho những người đến đây luôn cảm

thấy... rít ŕn rịt, và tự nhiên thấy mồ hôi nó cứ tuôn ào ào,

"non stop, no break time" không thương không tiếc. Bản thống kê

theo dơi t́nh h́nh thời tiết và độ ẩm trên toàn nước Mỹ, mà

khoa học gia Tim Long đă dựa vào những chi tiết này để đưa ra

một danh sách 100 thành phố làm cho người ta chảy mồ hôi nhiều

nhất.

Theo ông Tim Long, th́ chỉ trong ṿng 4 tiếng đồng hồ, người

dân ở El Paso đă tiết ra mồ hôi đủ để... lấp đầy một hồ bơi

theo tiêu chuẩn Thế Vận Hội! Trời ơi, không biết có ai dám đi bơi ở

hồ bơi này hay không? Ông Tim Long cũng cho biết mỗi người ở

El Paso trung b́nh sẽ tiết ra là 36 ounces mồ hôi mỗi... giờ.

Lư do chính là v́ sức nóng, nhưng độ ẩm cũng là một

yếu tố quan trọng. Dù sức nóng ngoài trời là 93 độ F, nhưng mọi

người sẽ cảm thấy như là khoảng 115 độ. Và như vậy th́ đây

cũng là "good news", là tin tốt cho những công ty bán thuốc...

chống viêm cánh.

Ngay lập tức sau khi tin này được phổ biến, Thị trưởng của

thành phố El Paso là ông Joe Wardy đă nhận được một thông cáo

báo chí của công ty Old Spice chuyên sản xuất... thuốc hách

nôi, và phát ngôn viên của công ty nói rằng họ sẽ tặng... một

năm FREE, miễn phí, cho ông Thị trưởng để xài và để làm gương cho những

người khác. Sau El Paso, về hạng nh́ là thành phố Greenville

tiểu bang South Carolina. Hạng ba là thành phố Phoenix tiểu

bang Arizona, hạng tư là thành phố Corpus Christi tiểu bang

Texas, và hạng năm là thành phố New Orleans của tiểu bang

Louisiana.

*********

El Paso bị xếp là thành phố...

"hách nôi" nhất trên toàn nước Mỹ

Thành phố El Paso ở tiểu bang Texas c̣n có biệt danh là "Sun

City", tức là thành phố Mặt Trời. Thời tiết ở đây trung b́nh

trong mùa hè là 93 độ F, nhưng nặng nề nhất là độ ẩm ở đây

luôn luôn ở mức 70%, khiến cho những người đến đây luôn cảm

thấy... rít ŕn rịt, và tự nhiên thấy mồ hôi nó cứ tuôn ào ào,

"non stop, no break time" không thương không tiếc. Bản thống kê

theo dơi t́nh h́nh thời tiết và độ ẩm trên toàn nước Mỹ, mà

khoa học gia Tim Long đă dựa vào những chi tiết này để đưa ra

một danh sách 100 thành phố làm cho người ta chảy mồ hôi nhiều

nhất.

Theo ông Tim Long, th́ chỉ trong ṿng 4 tiếng đồng hồ, người

dân ở El Paso đă tiết ra mồ hôi đủ để... lấp đầy một hồ bơi

theo tiêu chuẩn Thế Vận Hội! Trời ơi, không biết có ai dám đi bơi ở

hồ bơi này hay không? Ông Tim Long cũng cho biết mỗi người ở

El Paso trung b́nh sẽ tiết ra là 36 ounces mồ hôi mỗi... giờ.

Lư do chính là v́ sức nóng, nhưng độ ẩm cũng là một

yếu tố quan trọng. Dù sức nóng ngoài trời là 93 độ F, nhưng mọi

người sẽ cảm thấy như là khoảng 115 độ. Và như vậy th́ đây

cũng là "good news", là tin tốt cho những công ty bán thuốc...

chống viêm cánh.

Ngay lập tức sau khi tin này được phổ biến, Thị trưởng của

thành phố El Paso là ông Joe Wardy đă nhận được một thông cáo

báo chí của công ty Old Spice chuyên sản xuất... thuốc hách

nôi, và phát ngôn viên của công ty nói rằng họ sẽ tặng... một

năm FREE, miễn phí, cho ông Thị trưởng để xài và để làm gương cho những

người khác. Sau El Paso, về hạng nh́ là thành phố Greenville

tiểu bang South Carolina. Hạng ba là thành phố Phoenix tiểu

bang Arizona, hạng tư là thành phố Corpus Christi tiểu bang

Texas, và hạng năm là thành phố New Orleans của tiểu bang

Louisiana.

*********-- (Viet Nhan @ Filsons.Net), February 04, 2005

Answers

Response to Sau đĂ¢y lĂ  chuyện để cười chơi cho vui cuộc đời.

Anh " Việt Nhân " nói thật mích ḷng ,anh post bài này hơi quá đáng ,xin cố gắng giữ hoà khí người Việt quốc gia với nhau .Tôi cũng đồng ư với mọi người trong forum này là anh CTHN chuyên chọc gậy bánh xe nhưng chẳng qua là tại mọi người chọc trúng chỗ nhược của anh ta thế thôi .

Nếu chúng ta có th́ giờ nên chịu khó góp ư vào nhiều bài post có giá trị nhưng lại bị liệt kê vào danh sách "Unanswered Questions" và rất nhiều post mà bọn mành mùng trả lời nhưng chúng ta không đáp lại .

C̣n anh CTHN cũng nên tự chế ,bọn mành mùng luân phiên đánh phá chúng ta có thứ tự và kế hoạch trong khi chúng ta lại châm bị thóc chọc bị gạo nhau coi sao đành .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 04, 2005.


Moderation questions? read the FAQ