Đảng c sai lầm, nhưng dm nhn thẳng sự thật.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trch từ BBC. 03.02.2005

'Đảng c sai lầm, nhưng dm nhn thẳng sự thật'


ng Nng Đức Mạnh ng Nng Đức Mạnh ni sự lnh đạo của Đảng l yếu tố then chốt Hm nay tại H Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam đ tổ chức lễ kỷ niệm 75 ngy thnh lập đảng.

Pht biểu tại buổi lễ, Tổng B thư Đảng, ng Nng Đức Mạnh, ni "một dn tộc c sự lnh đạo của một chnh Đảng lấy Chủ nghĩa Mc-Lnin, Tư tưởng Hồ Ch Minh lm nền tảng tư tưởng...hon ton c thể đnh bại mọi thế lực đế quốc xm lược."

Trong số những người dự lễ c cc lnh đạo hiện nay, v những người từng l tổng b thư, chủ tịch nước v thủ tướng của cc nhiệm kỳ trước.

ng Nng Đức Mạnh đ đọc diễn văn điểm lại lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhắc đến thời gian trước Đổi mới 1986, nh lnh đạo Đảng thừa nhận bn cạnh nguyn nhn chiến tranh, những người Cộng sản đ c ''những sai lầm về một số chủ trương v chnh sch lớn'' dẫn đến khủng hoảng kinh tế x hội cho đất nước.

"Do hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề...lại bị cc thế lực th địch bao vy, cấm vận ton diện về kinh tế, c lập về ngoại giao, m mưu gy bạo loạn lật đổ, do phải tập trung sức lực trong cuộc chiến đấu mới bảo vệ Tổ quốc, lm nghĩa vụ quốc tế v do cả những sai lầm về một số chủ trương v chnh sch lớn, về chỉ đạo chiến lược v tổ chức thực hiện, nhất l về nhận thức ta chưa hiểu thật đng, thật ph hợp về chủ nghĩa x hội, chủ quan, nng vội trong việc xy dựng chủ nghĩa x hội, cho nn nước ta lm vo cuộc khủng hoảng kinh tế - x hội nghim trọng."

Tuy vậy, ng khẳng định Đảng lun ''dm nhn thẳng vo sự thật'' để tiến về pha trước.

"Trong qu trnh lnh đạo cch mạng, cũng c lc Đảng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm. C những việc nhn dn đi hỏi Đảng phải lm nhiều hơn, tốt hơn."

"Nhưng sự lớn lao của Đảng ta khng chỉ thể hiện ở những cống hiến c tnh lịch sử trong suốt 75 năm qua m cn ở chỗ Đảng ta dm nhn thẳng vo sự thật, trn trọng, lắng nghe sự ph bnh, gp của nhn dn, kin quyết sửa chữa cc sai lầm, khuyết điểm."

Bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam chnh thức bắt đầu qu trnh chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Trong diễn văn, Tổng B thư Đảng Cộng sản nhấn mạnh 20 năm qua chứng kiến Việt Nam c thay đổi mạnh mẽ.

"Những thnh tựu to lớn đ chứng tỏ đường lối Đổi mới của Đảng ta l đng đắn, sng tạo; con đường đi ln Chủ nghĩa x hội của nước ta l ph hợp với thực tiễn Việt Nam."

ng cũng thừa nhận Việt Nam "vẫn cn trong tnh trạng km pht triển."

"Sự tụt hậu về kinh tế ngy cng gay gắt khi hiệu quả v sự cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam cn thấp."

"Những hiện tượng phn cực x hội v phn ho giu ngho, suy giảm về đạo đức, lối sống; tệ quan liu, tham nhũng v sự thoi ho, biến chất của một bộ phận khng nhỏ cn bộ, đảng vin chưa được ngăn chặn, đang l những nỗi bức xc trong x hội."

Quan khch tại buổi lễ đ nghe nh lnh đạo Đảng cảnh bo c những ''thế lực th địch'' tăng cường chống Việt Nam.

"Cc thế lực th địch đang tăng cường chống ph cch mạng Việt Nam bằng chiến lược "diễn biến ho bnh", m mưu gy bạo loạn, lật đổ cng nhiều thủ đoạn nham hiểm.Trong khi đ, tnh hnh thế giới lại đang diễn biến phức tạp, nhiều thảm hoạ do thin tai, dịch bệnh kh dự bo trước."


Cc sử gia tại Việt Nam lấy ngy 3-2-1930 l ngy thnh lập chnh thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 75 năm, vị Tổng B thư khẳng định sự lnh đạo của Đảng l "nhn tố quyết định" tạo nn hiệu quả cho cng cuộc đổi mới. Nhn về tương lai, ng Nng Đức Mạnh ni phương thức lnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục được hon thiện, hướng tới một nh nước php quyền x hội chủ nghĩa.


......................................................................................

-- (test@test.test), February 03, 2005

Answers

Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

Tr̀n Kha-Houston

Nếu nhn vo bi pht biểu của ng Tổng th chẳng c g mới mẻ cả. những l luận vẩn thường nghe ra rả hng ngy trn mặt bo ch. Nhưng n chứa đựng nhiều điều v l.

Đảng ghi thnh tch bằng cch tự mnh tạo ra sai lầm dm nhn thẳng sự thật rồi cho đ l thnh tch. Cn nhn dn chỉ ra sai lầm dm Đảng th cho l phản động. diển biến ha bnh rồi lại phải t tội .

Đảng tin tưởng vo đường lối v l tưởng của CNXH th khng ai ni lm g . V mọi người sinh ra c quyền suy nghĩ v pht biểu theo chnh kiến của mnh. Nhưng Đảng đừng c bắt nhn dn việt Nam theo con đường của đảng. Hãy để cho nhn dn tự chọn lựa con đường ring cuả mnh. muốn như thế th phải c bầu cử tự do, tự do lập hội.

Nhn vo Iraq ti c quyền tin tưởng vo tương lai tốt đẹp của đất nước Việt Nam chứ khng phải lắng nghe bi pht biểu của ng Tổng.

Đừng cho ti l phải động v qu ngi c quyền ni những ngi thch th ngược lại qu ngi cũng đừng ngăn cấm người khc pht bỉu chứ. C như thế mới l dn chủ chứ.
Post lại bi của Mr. Tr̀n Kha-Houston

-- (test@test.test), February 03, 2005.

Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

One man in Saudi Arabia a month ago was distributing pamphlets explaining why Bush is a dictator and that he is trying to expand the American presence worldwide. This man was arrested by the Saudi cops and imprisonned. Nobody has ever heard of him ever since.

Iraqis can believe in the future if they want to. But by building it on the bullshit Bush and Allawi say everyday, they would be building a castle on sand. Allawi a few days ago allegedly declared that the election (aka erection) has delivered a devastating blow to the insurgents, and that their forces would be defeated within a few months. Immediately one day after, insurgents stepped up attack and killed more 20 attacks at various targets in the country, including the Green Zone.

What intrigues me most is your two-way attitude. When the communist party of Vietnam does not admit its mistakes then you say are lying and propagandizing the people with lies, but when it do admits its mistakes, you hail in victory: "There! See! See all those crimes that they have committed, all those miserable lives they've created etc." You can't have it both ways.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 03, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

Cu*' mo^i~ la^`n dang? CS nha^.n mo^.t lo^i~ la^`m la` da^n to^.c VN chi.u mo^.t tai ho.a vo^ luong` !

1. Cai? cach' ruo^n.g da^t' ta.i mie^`n Bac'. Lo^i~ la^`m na`y da~ gie^t' ha.i ga^`n 1 trie^.u no^ng da^n, bi. gan' la` di.a chu?, sau do' HCM le^n tie^ng' xin lo^i~ nhu*ng va^n~ nham nho*? cai tri. da^t' nuoc'.

2. Vu. "Nha^n Van Giai Pha^m?". CS da~ bo? tu` ta^t' ca? nhu*ng~ nha` va(n bi. nghi ngo*` la` phan? dang?, nhie^`u nguoi` bo? xac' trong tu`. Vu. na`y do To Huu kho*i? xuong' de^? mo^.t minh` mo^.t cho*. thao tung'.

3. Xa^m chie^m' mie^`n Nam 1975. Ga^y ra cuo^.c chie^n' tranh die^.t chung?, gie^t' ha.i ga^`n 5 trie^.u thanh nie^n va` da^n lanh`, da^y? da^t' nuoc' va`o la^`m than va` la.c ha^.u.

Va` ba^y gio` dang? la.i "nha^.n lo^i!" va` va^n~ nham nho*? cai tri.!! Do^` vo^ lie^m si? !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), February 03, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

TRANG NHÀ RFA TRANG CHÍNH VIỆT NAM QUỐC TẾ TẠP CHÍ NHÂN QUYỀN TÔN GIÁO DÂN CHỦ TƯ LIỆU | VOA Giáo sư Trần Khuê nhận xét về vai trò của đảng CSVN sau 75 năm thành lập 2005.02.03 Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Trong những ngày qua đảng cộng sản Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập mùng 3 tháng 2. Suốt chiều dài lịch sử Đảng, cái nhìn của người dân có gì thay đổi? Việt Hùng đã đặt câu hỏi này với nhà sử học, Giáo sư Trần Khuê ở thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Trần Khuê. Giáo sư Trần Khuê: Nhìn lại toàn bộ lịch sử thì thấy rằng, chính đảng cộng sản cũng nhận định là có lúc mình làm đúng, làm tốt, nhưng cũng có lúc mình làm sai, sai lầm. Cái sai lầm hồi đó mà đảng đã phải kiểm điểm đó là sai lần về "Cải cách ruộng đất ". Hiện nay cái sai lầm nhất là "tham nhũng", nạn quan liêu và tham nhũng nó trầm trọng quá và điều này làm cho nhân dân rất bức xúc, bất bình.

Hiện nay, cụ thể là làm mất đi một phần biên giới, làm mất đi một phần lãnh hải, cái đó là cái không giữ được toàn vẹn lãnh thổ, một cái sai lầm rất trầm trọng. Gần đây Trung Quốc có những việc lấn át Việt Nam, thái độ của đảng cộng sản không cương quyết như ngày xưa mà thể hiện cái thái độ bạc nhược. Hiện nay tôi thấy giải quyết cái tự do cho nhân dân là quan trọng lắm, vì không có tự do, dân chủ thì không phát triển được.

Dám nhìn thẳng vào sự thật?

Việt Hùng: Trong tinh thần, nói thẳng, nói thật, nhìn thẳng vào sự thật thì trong bài phát biểu trong buổi lễ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh có nói: "Sự lớn lao của Ðảng không chỉ thể hiện ở những cống hiến trong suốt 75 năm qua, mà Ðảng còn dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng lắng nghe sự phê bình, góp ý". Với lời phát biểu đó thì Giáo sư đánh giá như thế nào ?

Giáo sư Trần Khuê: Tôi cho rằng, Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh nói cũng có khía cạnh đúng của nó, nhưng cũng có khía cạnh cần bàn. Nói thành tích của đảng cũng lớn lao thì cái này lịch sử và nhân dân cũng không phủ nhận, thế còn nói là sẵn sàng tiếp thu ý kiến thì nói chưa đúng.

Cho nên cứ bảo là lắng nghe tiếp thu ý kiến, tôi cho là không đúng, không tốt. Nhiều người cũng vậy, người ta có những quan điểm tranh luận thì mình phải tiếp nhận chứ không thể bỏ tù người ta được. Cái việc bỏ tù những người khác chính kiến là không hợp với Hiến pháp, không hợp với Pháp luật và cũng không hợp với Ðạo lý....

Giáo sư Trần Khuê Chính tôi là người viết thư ngỏ cho Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh để trình bày ý kiến của mình mà Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh và cái văn phòng ấy cũng không trả lời tôi là dã nhận được hay chưa?, ý kiến thế nào? tán thành hay là phản đối, cứ lờ đi.

Cho nên cứ bảo là lắng nghe tiếp thu ý kiến, tôi cho là không đúng, không tốt. Nhiều người cũng vậy, người ta có những quan điểm tranh luận thì mình phải tiếp nhận chứ không thể bỏ tù người ta được. Cái việc bỏ tù những người khác chính kiến là không hợp với Hiến pháp, không hợp với Pháp luật và cũng không hợp với Ðạo lý....

"Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Việt Hùng: Người ta còn nhớ, năm 89, khi thể chế cộng sản ở các nước Ðông Âu sụp đổ thì những lý luận theo chủ nghĩa Mác đã được dọn đường cho lý luận .... đó là "tư tưởng Hồ Chí Minh", Giáo sư nhìn vấn đề này ra sao ?

Giáo sư Trần Khuê: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ tiếp nhận chủ nghĩa Lê-nin cũng như tiếp nhận Ðệ III quốc tế chỉ vì thấy rằng, Lê- nin cũng như Ðệ III quốc tế là ủng hộ việc giải phóng thuộc địa thì đi theo thôi, chứ tôi thấy rằng là, bản thân ông Hồ Chí Minh lúc bấy giờ cũng không hiểu thế nào là chủ nghĩa Mác, cũng chẳng nắm rõ thế nào là chủ nghĩa Lê-nin, cái này thì chính Chủ tịch Hồ Chí Minh tự xác nhận như thế chứ không ai đó nói cả.

Tôi cũng cho rằng, ngay cả những người đảng viên cộng sản Việt Nam cứ học hết trường đảng nọ, trường đảng kia nhưng họ cũng chẳng hiểu chủ nghĩa Mác ra làm sao? chủ nghĩa cộng sản ra làm sao cả?. Hiện nay người ta cứ nói, chúng ta phải theo chủ nghĩa Mác-Lênin..., rồi là trên cơ sở "tư tưởng Hồ Chí Minh", tôi cho rằng, trên tư tưởng Hồ Chí Minh thì họ cũng không hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh ra làm sao cả?

Vì sao tư tưởng Hồ Chí Minh lại có đóng học phí, rồi lại làm sao tìm mọi cách đuổi con em nhà nghèo ra khỏi trường. Thế rồi lại để cho nhân dân trong đói nghèo...., mất hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ vào chuyện ăn cắp, tham nhũng như thế mà nhân dân cứ nghèo đói vẫn không được học hành. Mà chính nguyện vọng của cụ Hồ là nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta đủ cơm ăn áo mặc, đấy la nguyện vọng chính đáng của cụ Hồ Chí Minh là thế, tư tuởng, nội dung cơ bản là như thế, nhưng người ta có làm theo đâu ?, mà người ta làm hầu như là ngược lại.

Việt Nam đang phát triển?

Việt Hùng: Có rất nhiều ý kiến nói rằng, Việt Nam trong vòng 5 - 10 năm đổ lại đây phát triển nhiều. Nếu nói Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, liệu vai trò của đảng cộng sản sẽ ra sao?

Ðấy là nói cho nó đẹp thôi, chứ Việt Nam đang là một quốc gia tụt hậu về nhiều mặt và ngay sự tụt hậu này thì đảng cũng phải xác nhận. Không phải là nguy cơ nữa mà là tụt hậu thực sự rồi.

Giáo sư Trần Khuê Giáo sư Trần Khuê: Ðấy là nói cho nó đẹp thôi, chứ Việt Nam đang là một quốc gia tụt hậu về nhiều mặt và ngay sự tụt hậu này thì đảng cũng phải xác nhận. Không phải là nguy cơ nữa mà là tụt hậu thực sự rồi.

Sắp tới ATA hóa mà đầy đủ, hàng hóa của ASEAN vào, hàng hóa của Trung Quốc ùa vào, rồi tất cả hàng nhập khẩu vào, không cạnh tranh nổi là thua ngay tại sân nhà. Vai trò của đảng cộng sản hiện nay chỉ có thể tồn tại được nếu như người ta thực hiện dân chủ đầy đủ.

Chứ còn lúc nào cũng nói, tôi phải độc quyền lãnh đạo, anh độc quyền lãnh đạo đưa đất nước phát triển thì hoan nghênh, nhưng anh độc quyền lãnh đạo để mà đất nước tụt hậu thì không được. Ngay chính Thủ tuớng Phan Văn Khải vừa rồi cũng nói rằng, chúng ta không thể chấp nhận cái nhục nhã của sự tụt hậu này được. Rõ ràng phải có sự thay đổi, chứng không thể nói là xóa điều 4 thì mất quyền lãnh đạo của đảng, ơ kìa, nếu quyền lãnh đạo của đảng tốt thì chẳng có điều 4 nó vẫn tồn tại.

Vai trò của đảng CSVN hiện nay

Việt Hùng: Trong bối cảnh bước sang thế kỷ 21 cùng sự hội nhập của Việt Nam trong trào lưu thế giới thì vai trò của đảng cộng sản phải như thế nào?

Giáo sư Trần Khuê: Nhân dân hiện nay bị nhũng nhiễu, bị bức bách là vì nhân dân không có quyền gì cả, không dám phát biểu, vì thế cho nên vai trò hiện nay của đảng cộng sản phải được đặt lại một cách nghiêm chỉnh.

Chứ còn bây giờ tôi nói thực, nếu mà đảng cộng sản có đủ tín nhiệm với nhân dân và nhân dân vẫn yêu cầu lãnh đạo thì không có một lực lượng nào, không có ai có thể bác bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản được. Chứ còn đảng cộng sản cứ giữ độc quyền và làm những điều không tốt thì làm sao mà giữ vững vai trò của mình được, lịch sử và nhân dân không chấp nhận.

Đảng viên CSVN nghĩ gì?

Việt Hùng: Với cái nhìn của Giáo sư, có chừng khoảng bao nhiêu đảng viên có những suy nghĩ như những điều Giáo sư vừa trình bày?

Giáo sư Trần Khuê: Tôi đã nói rõ trong tác phẩm tôi viết "đối thoại năm 2000 - 2001 " đó là phải đuổi ra khỏi đảng 50%, ít nhất là 50% và nếu cần phải đuổi cho đến 70%, là tại vì số người nghĩ tốt như tôi đó chỉ còn khoảng 30% thôi. Và trong số 30% thì có một số người đã khuất núi rồi...

Tôi đã nói rõ trong tác phẩm tôi viết "đối thoại năm 2000 - 2001 " đó là phải đuổi ra khỏi đảng 50%, ít nhất là 50% và nếu cần phải đuổi cho đến 70%, là tại vì số người nghĩ tốt như tôi đó chỉ còn khoảng 30% thôi. Và trong số 30% thì có một số người đã khuất núi rồi...

Giáo sư Trần Khuê Ở đây có chuyện như thế này, tôi đã nói rồi, cái đảng cộng sản này đầu tiên là do 3 cái đảng hợp nhất lại. Sau khi các đảng này thống nhất lại thì bây giờ đã có tình hình phân biệt, nó có giáo điều, nó có xét lại, nó có tham nhũng ....v ...v .... thì tôi cho là đảng này lại phải chia ra, nghĩa là những người nào liêm khiết trung thực thì ở trong cái đảng gọi là đảng liêm khiết, còn những anh nào tham nhũng thì cho ra thành lập đảng riêng ra gọi là đảng cộng sản tham nhũng để cho nó khỏi lẫn lộn và để cho người ta nhìn rõ mặt từng đảng viên một, từng người một để mà đấu tranh cho rõ ràng.

Chứ còn cứ lẫn lộn, anh làm sai, người ta đả kích anh, phê phán anh thì anh lại bảo, đả kích đảng, đả kích nhà nước. Anh ăn cắp, người ta tố cáo anh thì tại sao lại bảo đó là xúc phạm đến quyền lợi của nhà nước được. Tôi phê phán những người tham nhũng thì họ bảo tôi là xúc phạm đến lợi ích của nhà nước, tôi cho đó là một luận điệu vu cáo chính trị, rất bỉ ổi, rất xấu xa.

Việt Hùng: Có một số ý kiến nói rằng, Giáo sư có vẻ thân phương Tây ?

Giáo sư Trần Khuê: Họ có thế nói tôi là thân phương Tây, hoặc thân Mỹ...v nhưng mà phải nói trước hết là như thế này, tôi là người thân Việt Nam, thân với dân tộc mình. Cái gì có lợi cho nhân dân, cái gì có lợi cho dân tộc thì tôi phải xử dụng, chứ còn dù là Trung Quốc, dù là Mỹ, hay Anh, Pháp hay Nhật, nước nào tốt, giúp đỡ Việt Nam thì trở thành bạn của Việt Nam, còn nếu không thì không thể chơi được, có thế thôi.

Cho nên hiện nay tôi thấy là các nước phương Tây giúp đỡ Việt Nam rất là tốt thì phải coi đấy là những người bạn tốt và cần phải thân với những người bạn tốt.

Cho nên thân với ai, hay không thân với ai phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước. Chứ không phải thân với người ta để vun vén cái gia đình mình để có tiền gửi nhà băng nước ngoài.

Tiểng Việt

--------------------------------------------------------------------- -----------

© 2005 Radio Free Asia --------------------------------------------------------------------- ----------- Gửi trang này cho bạn Ðăng ký bản tin Ban Việt Ngữ Ðăng ký bản tin RSS

--------------------------------------------------------------------- ----------- Giúp nghe đài RFA trên mạng »Tải và cài đặt Audio Player »Ăngten chống phá sóng » --------------------------------------------------------------------- ----------- Những bài liên quan Trao đổi với ông Trần Đại Sơn về những diễn tiến căng thẳng trong nội bộ CSVN Giáo sư Trần Khuê bàn về việc 9 ngư dân Việt Nam bị sát hại Năm mới bàn chuyện đổi mới tư duy Dự thảo mới đây của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực sự có hiệu quả? Ông Phan Văn Khải: “cán bộ vô trách nhiệm, phải đuổi ngay ra khỏi bộ máy” Viễn ảnh chính trị tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2006 Nhận định của ông Bùi Tín về cuộc tranh đấu tư tưởng trong nội bộ ĐCSVN Quan điểm của ông Trần Đại Sơn về vụ án T4 và đại hội 10 của ĐCSVN sắp tới Giáo sư Trần Khuê nhận xét tình hình dân chủ tại Việt Nam trong năm 2004 Giáo sư Trần Khuê nhận định về vai trò đảng CSVN

--------------------------------------------------------------------- ----------- Radio Free Asia 2025 M Street NW, Suite 300, Washington DC 20036, USA 202-530-4900 | vietnamese@www.rfa.org | jobs@rfa.org

© 2005 Radio Free Asia-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 03, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

Trch của thằng JUBE:

"....Iraqis can believe in the future if they want to. But by building it on the bullshit Bush and Allawi say everyday, they would be building a castle on sand. Allawi a few days ago allegedly declared that the election (aka erection) has delivered a devastating blow to the insurgents, and that their forces would be defeated within a few months. Immediately one day after, insurgents stepped up attack and killed more 20 attacks at various targets in the country, including the Green Zone..."

- Hi Stupid, Keep up with good thoughts boy... Đọc những dng viết khả ố ở trn của thhằng jube m ti thấy tội nghiệp cho ci ngu muội của m ...Đng như một người no đ viết trn diển đng ny: CSVN sợ thng tin v DN CHỦ như vi trng giang mai sợ nh sng ...

Chng ta đều thấy tuyệt đại đa số dn của những nước pht triển v đang pht triển trn thế giới đều thở pho nhẹ nhỏm v mừng cho dn Iraqis thực thi được quyền lợi v nghĩa vụ cng dn của mnh trong hơn 50 năm qua; v cng mừng hơn khi cuộc bầu cử ở Iraq diển ra sung sẻ tốt đẹp. Khi gần hơn 60 % dn Iraqis liều mnh đứng xếp hng rồng rắn đi bỏ phiếu lựa chọn ra những người đại diện xứng đng cho mnh đ gy khng t xc động trong lng mọi người. C những cụ gi m la hơn 80 tuổi củng cố gắng nhờ con chu dẩn đi bỏ phiếu ...Điều đ chắc củng ni ln được nhửng g cao qu hơn những lời hằn học ngu xuẩn của thằng JUBE ny ở trn. Ti nghĩ sự thnh cng của cng cuộc bỏ phiếu dn chủ ở Iraq đ lm cho bọn CSVN ch ghẻ chng n sợ hải v nghĩa thực tiển su xa của cuộc bầu cử ở Iraq. Chng n ( CSVN ) thật sự sợ hải trước sức mạnh dn chủ của người dn v sợ hải ở những gi trị nhn bản v tất thắng của nhn loại trước bạo quyền độc ti. D khng ai đon trước được những g sẽ xy ra cho xứ Iraq trong những năm tới, nhưng t nhất, đại đa số dn Iraq đ quyết định bước đến tương lai trn một con đường đng đắn ph hợp với những gi trị cơ bản của con người.

-- (VodanhDNCHỦ@chếtchaCS.com), February 04, 2005.Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

"'Đảng c sai lầm, nhưng dm nhn thẳng sự thật" .

Nhưng lại khng dm lm thẳng , sửa thẳng nn khng thẳng để dn cng ngy cng đi khổ đến độ c người phải bn con dưới vị thnh nin lấy 600 đn cho Min lm đĩ thế m dn trong nước khng nhục ,dn ngoi nước khng nhục ,chng chỉ nhục khi chệt giết 9 tn m ngy xua ng cha bọn ny vo cưỡng chiếm MNVN ,i thật l nhục .

Lịch sử VN c chuyện Huyền Trn cng cha lấy vua Chim để đổi lấy hai chu v L thế m dn thời ấy cảm thấy nhục v lun lun nhắc tới với dụng ch bai vua Trần yếu hn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 04, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

Thật là vô liêm sỉ và xuẩn động khi một thằng lảnh đạo của một đảng cầm quyền lại tự hênh hoang khoác lác rằng chúng ta sửa sai và dủng cảm đứng ra sửa sai và lập được những thành tích to lớn trong việc sửa sai ...Những lời phát biểu của thằng nông đức mạnh này đã chứng tỏ rằng đảng CSVN ĐỐI XỬ với dân chúng và đất nước như những con vật chó, meò, khỉ ...dùng để thí nghiệm trong phòng lab....Cứ mổi lần thí nghiệm cho bất cứ một đường lối chính sách nào của đảng CSVN cho phù hợp với "tình hình mới" thì có độ vài chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu người dân viêtnam lâm vào cảnh tan nát ly loạn, chết chóc, nghèo đói mạt rệp; và sự phát triển của đất nước bị đẩy lùi lại vài ba chục năm... Cứ nhìn xem KẾT QUẢ của bao nhiêu phong trào cải cách đấu đố mà CSVN đã đề xướng và phát động trong hơn 70 năm qua ở cả 2 miền nam bắc...Và bao nhiêu năm rồi mà đảng CSVN ghẻ lở vẩn còn đang cố gắng maỳ mò đi tìm "chân lý đúng đắn" cho đất nước VN. Tôi chỉ xót xa và thật đau lòng cho đất nước VN của chúng ta, đã qua bao nhiêu năm đau khổ dưới ách thống trị độc tài của CSVN, mà vẩn còn gượng những hơi sức cuối cùng để chịu đựng những thí nghiệm mò mẩm của bọn CSVN bất tài vô nhân này...Tôi không biết được nhân dân VN và đất nước VN mình còn phải làm những con vật thí nghiệm cho đảng CSVN trong bao nhiêu chục năm hay trăm năm nửa ???

-- (VodanhDC@chetchaCS.com), February 04, 2005.

Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

( Repost )

Thật l v lim sỉ v xuẩn động khi một thằng lảnh đạo của một đảng cầm quyền lại tự hnh hoang khoc lc rằng chng ta sửa sai v dủng cảm đứng ra sửa sai v lập được những thnh tch to lớn trong việc sửa sai ...Những lời pht biểu của thằng nng đức mạnh ny đ chứng tỏ rằng đảng CSVN ĐỐI XỬ với dn chng v đất nước như những con vật ch, me, khỉ ...dng để th nghiệm trong phng lab....Cứ mổi lần th nghiệm cho bất cứ một đường lối chnh sch no của đảng CSVN cho ph hợp với "tnh hnh mới" th c độ vi chục ngn thậm ch hng trăm ngn hoặc hng triệu người dn vitnam lm vo cảnh tan nt ly loạn, chết chc, ngho đi mạt rệp; v sự pht triển của đất nước bị đẩy li lại vi ba chục năm... Cứ nhn xem KẾT QUẢ của bao nhiu phong tro cải cch đấu đố m CSVN đ đề xướng v pht động trong hơn 70 năm qua ở cả 2 miền nam bắc...V bao nhiu năm rồi m đảng CSVN ghẻ lở vẩn cn đang cố gắng maỳ m đi tm "chn l đng đắn" cho đất nước VN. Ti chỉ xt xa v thật đau lng cho đất nước VN của chng ta, đ qua bao nhiu năm đau khổ dưới ch thống trị độc ti của CSVN, m vẩn cn gượng những hơi sức cuối cng để chịu đựng những th nghiệm m mẩm của bọn CSVN bất ti v nhn ny...Ti khng biết được nhn dn VN v đất nước VN mnh cn phải lm những con vật th nghiệm cho đảng CSVN trong bao nhiu chục năm hay trăm năm nửa ???

-- (VodanhDC@chetchaCS.com), February 04, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.

uhm... ni gì nữa y ta ^^

nếu nh m ni, chắc ko biết phải ni bao lu mới hết mất ci theard ở y! ^^

thi thì tớ nh ni 1 cu thế ny! ^^

cc bc c ọc qua cu chuyện ngụ ngn: Con co v chm nho ko? ^^

ấy ấy! tớ muốn ni ci cu: con co khi ko n ợc nho thì n bảo rằng nho chua, nho cht! giống nh con ngời m ko ạt ợc ci m mình muốn thì cho rằng thứ ấy tệ, thứ ấy bẩn, thứ ấy còn thua ci ống rc!

hết!

-- Vanny (luon_noi_nhung_gi_minh_nghi@tamhon.com), February 09, 2005.


Response to Đảng có sai lầm, nhưng dám nhìn thẳng sự thật.-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.


Moderation questions? read the FAQ