Chính quyền vẹm ngu xuẩn và vô trách nhiệm ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích từ BBC. 03.02.2005

Việt Nam kêu gọi giúp chống cúm gia cầm


Việt Nam vừa kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) trợ giúp trong việc ngăn chặn sự lan tràn của dịch cúm gia cầm mới bùng phát trở lại tại nước này.1

Trong ṿng 4 tuần qua, 12 người đă bị chết và một triệu con gà vịt bị thiêu hủy.

Chính phủ Việt Nam nay đang mời tổ chức Nông Lương LHQ và tổ chức Y tế Thế giới gửi các chuyên gia tới giúp.

Nạn nhân mới đây nhất là một phụ nữ Campuchia bị chết tại miền Nam Việt Nam hồi tháng Giêng.

Hồi năm ngoái các tổ chức thuộc LHQ đă bày tỏ lo ngại khi chính phủ Việt Nam,2 bất chấp lời khuyên của các tổ chức này, tuyên bố Việt Nam đă hết cúm gia cầm. Nay thực tế đă chứng tỏ các tổ chức quốc tế đă đúng. Chính phủ Việt Nam nay nhanh chóng đề nghị sự trợ giúp của họ nhằm giải quyết dịch bệnh mà dường như đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ.


Một lượng khá cao người chết v́ cúm gia cầm trong tháng qua là một mối quan ngại lớn, đặc biệt vào khi rất nhiều người chuẩn bị đi lại trong nước để đón Tết nguyên đán.

Tuy nhiên vào khi một nửa trong số 64 tỉnh thành trong cả nước báo cáo có trường hợp cúm gia cầm, th́ chưa có tin khẳng định có trường hợp nào lây từ người sang người tại Việt Nam.

12 nạn nhân của Việt Nam, những người chết v́ vi rút H5N1, từ đầu năm nay đều có tiếp xúc trực tiếp với gà vịt sống có nhiễm bệnh.

Giới chức trách tại thành phố Hồ Chí Minh đă ra chỉ thị thiêu hủy 200 ngàn con vịt hôm chủ nhật và nhiều người tại Việt Nam không ăn gà vịt vào ngày Tết.

Trước đó hồi tháng chín năm ngoái đă có lần người ta nghi rằng chủng vi rút gây tử vong, H5N1, truyền từ người sang người khi một bà mẹ tại Thái Lan có thể đă lây nhiễm vi rút từ con gái.

Nhưng các chuyên gia đặc biệt lo ngại trường hợp vi rút này kết hợp với một vi rút cúm ở người nếu một ai đó bị nhiễm cả hai loại này một lúc.
  1. Sao không gọi cộng sản chệt qua giúp.
  2. Chính quyền vẹm ngu xuẩn chỉ làm hại dân.
Chính quyền vẹm ngu xuẩn và vô trách nhiệm.

-- (test@test.test), February 03, 2005

Moderation questions? read the FAQ