Hoang Vietnam day - noi lai cho ro

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thuc long, mot so chu chong cong tren dien dan nay lam toi qua met moi va buc minh vi cai su ngu xuan va dot nat cua ho.

Toi cung khong he chup mu moi bac chong cong tren dien dan nay. Toi da noi chuyen voi mot so nguoi co the noi chuyen duoc. Tham chi toi con co the kinh trong mot vai nguoi.

Con phan tiep theo la toi danh de giang day (va neu khong du kha nang giang day, thi mang mo) cac doi tuong chong cong con lai.

Thoi thi nhon tay lam phuc, hen cac chu chong cong toi nay, anh se giang day cho cac chu.

-- Hoang Vietnam (hoang@yahoo.com), February 02, 2005

Answers

hihihii chu´ mây` coi bô. ho*i tu*?ng tu*?ng a´ HOANG ....

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 02, 2005.

Hoang Viet Gian = Batty + Crackbrained + Dafty + DIPPY + Dotty + Faddish + MANIAC...

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.

Hoang Viet Gian is a crack pot or lesser an alcaholic

-- (Sa'u Bi Da @ Sai Gon.Net), February 02, 2005.

Luc du thay Hoang Viet Gian an noi cung kha kha, sau cang ngay thay cang giong Chi Bua.

lai them mot Chi Bua thu 2 nua trong Forum.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 03, 2005.


Thang Hoang Vit Gian = chi bua = CTHN la` 1 ten mua gay vuon hoang voi nhieu nick. Nhung khi hoi toi thi noi khong phai toi. kieu VC du kich khi bi nhum noi em la dan lam dzuon nhung cau quay ddi la no lay CKC no ban len.

-- (Bat Trang @ Chang Hanh.BEP), February 03, 2005.


Khon nan thay cho dan vietnam,,,luc nao cung tuong minh la khon het,, cho nen Giong nhu Hoang vietnam hi MUI chua sach doi giang day moi nguoi ?.....chan the'...?

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), February 03, 2005.

uhm... nói gì nữa đây ta ^^

nếu như mà nói, chắc ko biết phải nói bao lâu mới hết mất cái theard ở đây! ^^

thôi thì tớ đành nói 1 câu thế này! ^^

các bác có đọc qua câu chuyện ngụ ngôn: Con cáo và chùm nho ko? ^^

đấy đấy! tớ muốn nói cái câu: con cáo khi ko ăn được nho thì nó bảo rằng nho chua, nho chát! giống như con người mà ko đạt được cái mà mình muốn thì cho rằng thứ ấy tệ, thứ ấy bẩn, thứ ấy còn thua cái đống rác!

hết!

-- Vanny (luon_noi _nhung_gi_minh_nghi@tamhon.com), February 09, 2005.
-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.
-- (tosu_cs@yahoo.com), February 09, 2005.

Moderation questions? read the FAQ