Hai thằng Nng ức Mạnh v Phan Văn Khải vẫn lại ci thi bố lo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Năm sắp hết, Tết sắp đến lẽ ra cũng nn thư thản, nhưng thấy 2 đồng chấy (Khải v Mạnh) khẩu phật tm x thấy ght đo chịu nổi nn phải khều nhẹ 2 đồng chấy một t.

Hy nghe Khải ni v xin đừng vội khc qu vị: "Sự thật quan trọng nhất đối với ti lc ny l trong ti khng cn hận th v kỳ thị. Điều ny mang lại cho ti rất nhiều hạnh phc".

i ! Bao la bt ngt tấm lng từ bi của Khảị!!

Chưa hết, Khải cn ca cải lương:

"Đồng bo ta, khng phn biệt trong hay ngoi nước, khng phn biệt chnh kiến, tn gio hy đồng tm hiệp lực, đng gp cng sức vo trận chiến mới đưa đất nước ta ra khỏi nỗi nhục đi ngho v lạc hậu...".

Thế ny th sướng nh, ai nấy sẳn sng chưa no ? Chng ta cng nhau về Việt nam vừa gip đất nước vừa chửi đảng sướng mồm nh. V Khải c ni "khng phn biệt chnh kiến m"

Chấy Mạnh th t lời hơn t xu:

"Trong nhận thức cũng như trong hnh động, chng ta phải xo bỏ sự kỳ thị, phn biệt trong qu khứ để cng xy dựng đất nước ho bnh, thịnh vượng - đ l chủ trương nhất qun trước sau như một của Đảng v Nh nước ta".

Nhớ Mạnh ni l khng cn kỳ thị nh!

Thiệu chết rồi nhưng cn để lại cu ni bất hủ:

"ừng nghe những g CS ni, m hy nhn kỹ những g CS lm".

Chng n CS ni qu hay ! Nhưng lm th sao ?

"Khng phn biệt chnh kiến" : Bọn chng tống giam những người như Linh mục L, mục sư Quang, Bc sỉ Sơn, Luật sư Quang, gio sư Huy, Bc sĩ Quế v ci g ? Cc vị ny c lm g m chng tống giam ? Khng phải bất đồng chnh kiến sao ?

"Khng phn biệt tn gio" : Thế bọn no đn p Tin Lnh, Ha hảo, Cao đi ? Bọn no giam lng Thượng tọa Thch Tr Quang, Thch Qung ộ ?

"Khng kỳ thị" : Thế bọn no trn bo Thanh Nin, Cng An, vẫn ku go "bọn Ngụy". Nghĩa Trang Bin Ha sao tới nay vẫn khng thấy g thay đổị . Sao nghĩa trang Trường Sơn th lm cho to cho rộng. C phải tụi ngụy d l ngụy tử trận th vẫn l ngụy khng ?

Cng nhau xy dựng. Chng n dụ kiều bo về để vắt kiệt tr tuệ v ti sản qu vị, rồi chng n đ đch qu vị trở ra . Thậm ch chng n tống giam qu vị nữa l khc!

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Chc kiều bo hải ngoại đừng c qu nng nổi m mắc bẩy chng n nữa! Kẻ no khn th nhờ, kẻ no dại th rng chịu! Sau ny đừng c khc than.

CS chỉ c thể tiu diệt chứ khng thể thay đổi! Nhớ Yeltsin ni g khng ?

-- Tn Tử (tontu50@vmd.com), February 01, 2005

Answers

Response to Hai thằng Nông Ðức Mạnh và Phan Văn Khải vẫn lại cái thói bố láo

CAM ON TON TU.

CHUC CHO 82 trieu dan Viet nam DUNG MAY MAY TIN LOI BON CHUNG.

KHONG BAO GIO CO THE TIN DUOC BON TAU VA TAY SAI BAN NUOC HIEN NAY DANG NAM MOI GHE CHOP BU

NHIN CHUNG DAN DAN GIET NGUOI GHET TAU, YEU NUOC, NGUOI DAU TRANH, HANG NGAY HANG GIO CAM HET BAO NO BAO KIA MA KHONG SANG MAT RA THI DAY CHINH LA HANH DONG CO TINH BAN NUOC.

NHUNG KE CO TINH NHAM MAT, LAM LO, DEU CO TOI VOI DAT NUOC. VI SU THO O DO MA BON TAU VA TAY SAI DANG NHA NUOC SE CO THOI CO, THOI GIAN, PHUONG TIEN LA DAT VIETNAM DE TIEU DIET TO QUOC.

NOI GIAO CHO GIAC. KHONG THE CO KIEU XAY DUNG DAT NUOC TREN CO SO DAT NUOC BI TAU NAM GIU, CHI PHOI, NGUOI YEU NUOC BI GIET DAN GIET MON.

NHUNG NGUOI NAO VI BAT CU LY DO GI MA VE NUOC LAM VIEC CHO CHUNG, NHAN DANH DONG BAO HAI NGOAI LA PHAN DAN TOC.

-- (aaa11111@yahoo.com), February 02, 2005.


Response to Hai thằng Nông Ðức Mạnh và Phan Văn Khải vẫn lại cái thói bố láo

Congsan dda ddi vao ban chat cua nhung ten nay roi, co noi cai gi ddi nua chi la bip bom. Nguoi dan trong nuoc dang bi chung ddem ra ra lam moi cau nua ddo' ba` con. Cau noi nay tuy Manh & Khai noi voi Viet kieu nhung thuc tinh dang lam` bo^. ba('n tie^'ng cho da^n trong nuoc, day la cai chieu nha dao trong dem ma thoi, m/k may thang Hanoi nay ro rang dang dua voi dao day : Chinna strategy again !!!!

-- (dancamau@yahoo.com), February 02, 2005.

Response to Hai thằng Nông Ðức Mạnh và Phan Văn Khải vẫn lại cái thói bố láo

"Mo^.t die^`u ba^t' tin', va.n su*. ba^t' tin".

Ma^y' thang` cu*o*p' ca.n na`y sau khi cu*o*p' cua? gie^t' nguoi` ro^`i noi' chuye^.n da.o du*c' !! Hay~ tra? la.i cua? cai? cho da^n, va` le^n tie^ng' ho^i' cai~ vi` da~ ga^y ra cuo^.c chie^n' die^.t chung?, la`m tay sai cho Nga Ta^`u !

Hay~ tu*` chu*c' de^? cho the^' he^. tre? le^n ca^`m quye^`n !! Mo^.t dam' ca^u? ta(.c !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 02, 2005.


Response to Hai thằng Nông Ðức Mạnh và Phan Văn Khải vẫn lại cái thói bố láo

Na`y chu' 5@@@@@,

Khi na`o chu' ma`y "VO*~ NGU" ra thi` nho*' bao' cho anh em bie^t' nhe', se~ to^? chu*c' party an mu*ng` !! Ta.i sao kho^ng du*ng' va`o hang` ngu~ 80 trie^.u da^n dang bi. boc' lo^.t ma` cu*' phai? kiss ass ma^y' thang` gia` ca^u? ta(.c na`y mai~ va^.y ?? Tu.i no' la` mo^.t dam' vo^ ho.c con` chu' ma`y it' nha^t' cung~ la` "lo*p' ba truong` lang`" ma` !!!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), February 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ