Anh giang day them mot lan nua cho cac chu chong cong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

... Xin loi, anh ban dot xuat. Hen ngay mai.

-- Hoang Viet Nam (Hoang@yahoo.com), February 01, 2005

Answers

Hoang Viet Gian giong y nhu mot con cho Fox.

Thinh linh nhay xo vao sua inh oi .

Roi sau do cuong cuong bo chay tron.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 01, 2005.


Ðýờng xýa lối cũ Lê Khắc Anh Hào

* * *

Em ðã trở về thãm cố hýõng

Chân son có viếng lại con ðýờng

Ngày xýa áo lụa bay tà mỏng

Lối cũ còn gì chút phấn hýõng?

Có nhớ ngày nào hoa vỡ tan

Khi anh bẻ súng, lệnh phải hàng

Khi em lịm khóc bên ðýờng vắng

Khi mắt em nhòa lệ trái ngang.

Bây giờ ðýờng cũ vết chân xýa

Dýờng vẫn còn in dấu bụi mờ

Cũng vẫn ðýờng xýa, sao nắng lạ

Không chết bao giờ những giấc mõ.

Thì cũng con ðýờng anh ðã qua

Nay em thui thủi gót chân ngà

Ðường xưa cờ đỏ teo trong nắng

Ðất lạnh vô tình chết cỏ hoa.

Cũng vẫn lối mòn dýới nắng xuân

Lại nghe gió gọi áng mây buồn

Về chung tan tác hồn Hưng Quốc

Một sớm trời xuân quy cố hương.

-- nguoicaonien (xưanhutraidat@yahoo.com), February 01, 2005.


HỒ TRƯỜNG

“Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường

Hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương

Trời Nam nghìn dặm thẳm

Non nước một màu sương

Chí chưa thành, danh chưa đạt

Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc

Trăm năm thân thế bóng tà dương

Vỗ gươm mà hát

Nghiêng đầu mà hỏi

Trời đất mang mang ai người tri kỷ

Lại đây cùng ta cạn một hồ trường

Hồ trường! Hồ trường!

Ta biết rót về đâu

Rót về Đông phương, nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn

Rót về Tây phương, mưa phương Tây từng trận chứa chan

Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá giương

Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng

Nào ai tỉnh, nào ai hay

Lòng ta ta biết, chí ta ta hay

Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ

Hà tất cùng sầu đối cỏ cây.”

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), February 01, 2005.


Nobody in here have any basic forum manners.

He means exactly what he means. He's busy, he'll come back and talk to you tomorrow. Why do you have to be an ass and talk out of your ass?

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 01, 2005.


But Jube does not have basic common sense.

It is like a person loudly invites people to a party and when people turn up, he is not there, leaving the note saying sorry - I am busy, come back later. Would you curse if you were them. Grow up.

-- (jan05@treq.com), February 01, 2005.What Jan said is exactly correct. Giao Hoang always just now and then barks on VAS then runs away with curse, said busy. Cheapy guy and cheapy joke.

Get lost

-- Ke si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yaho.com), February 02, 2005.


Hahaha. ...... Sorry, i'm busy...too .. See u " ngày mai" never die .

...hahaha...... các vị nhà ḿnh dạo này vui phết .. sắp Tết rồi ..hahaha ..vui quá . Have fun,men.

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), February 02, 2005.


Toi co neu dich danh Hoang Viet Gian ra hoi vai cau, nhung anh ta lan tranh di dau mat. Nhat dinh dau mat khong tho ra.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.

Oh so you consider this a party huh? Say it were really a party, would you curse at the host who suddenly has to leave for other matters?? Try it in real life, get slapped in the face if you're lucky, and then come back to tell me to grow up.

And I don't think he ended his post in a curse either. Try imagining this post coming from one of your anti-commie friends and see if you'll curse at them.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 02, 2005.


Noi don gian ngan va gon, Toi chi thay Hoang Viet Gian chi duoc moi mot cai so truong la dat ra nhung cau hoi cham choc thien ha, va tim cach toi da tranh ne nhung cau hoi nguoc lai.

Nhu vay la qua kem coi.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.Perhaps I was too kind to use the party example. Hoang obviously tried to provoke condemnation from others as a desperate attempt of a half-wit to get people’s attention. But you, Jube, by defending Hoang and censuring others have shown that you are just a spoilt child wanting attention. How low can you go?

-- (jan05@treq.com), February 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ