Su mươi năm kỷ niệm Holocaust, Cc Hỏa L tiu diệt con người khng gớm tay

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dn Do Thi Kỷ niệm 60 năm đại nạn Holocaust đ qua, 1 điểm đen trong lịch sử loi người 1 tn facist độc ti Hitler đ my mc giết hơn 6 triệu người Gốc Do THi, Gypsy, Cc t hng binh. Trở lại Việt Nam 30 năm về trước , sau ngy 30-5-1975 Chnh quyền cộng sản Việt Nam đ my mc tn st cả trăm cả triệu người khc chnh kiến v họ l qun nhn cng, tư chức của chnh phủ VNCH. Khi nền Dn chủ ti lập tại Việt Nam, chng ta nn lập ra bảo tng viện 60 năm tội c của Cộng Sản Việt Nam trn mảnh đất hnh chữ S để hậu sinh học hỏi v trnh đi vo vết xe của CSVN

Su mươi năm trở lại

-- (Việt Nhn @ Filsons.Net), January 31, 2005

Answers

Response to Sáu mươi năm kỷ niệm Holocaust, Các Hỏa Lò tiêu diệt con người không gớm tay

Te^n 5@ dung' la` mo^.t thang` suc' sinh. Chi? co' tu.i CSan? mo*i' an noi' tro* trao' va` ma^t' da.y nhu* va^.y !! Tuong lai da^t' nuoc' tuy` thuo^.c va`o han.g nguoi` na`y a` ?? Do^` cho' ma' !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), January 31, 2005.

Response to Sáu mươi năm kỷ niệm Holocaust, Các Hỏa Lò tiêu diệt con người không gớm tay

Thang suc-vat @@@@@Rschloch cuoi tuan di liem dia ba Chet, bua nay Montag "Imbiss geschlossen" ha?

Du ma may, rang noi bay cho tot vao de con lanh 600 Eu moi thang...va bei Gelegenheit, 1 vien P38 vao dau nhe!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 31, 2005.


Response to Sáu mươi năm kỷ niệm Holocaust, Các Hỏa Lò tiêu diệt con người không gớm tay

Anh Nam oi thang arschloch no dang kiem anh em minh de bao cho bon A16 Bo Loi Vu day.

-- chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 31, 2005.

Response to Sáu mươi năm kỷ niệm Holocaust, Các Hỏa Lò tiêu diệt con người không gớm tay

Hi anh ChienSi!

A16 la gi ong anh?...co phai la 16 cai Arschlcher khong dzay?!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 31, 2005.


Response to Sáu mươi năm kỷ niệm Holocaust, Các Hỏa Lò tiêu diệt con người không gớm tay

A16 l tụi phản gin ở Hải ngoại cho tụi TC2. Thằng 5 lỗ đt n h cc bc đ, n khng biết cc bc l ai đu. Thằng cớm ny no đang chui su cho cao đấy, n c thể l người ở gần bc. Qun tử nn cẩn thận đề phng kẻ tiểu nhn. Việc của thằng 5 lỗ l tm cc hội đon chống cộng để lấy tin tức

-- (Su Bi Da @ SaiGong.Net), January 31, 2005.


Moderation questions? read the FAQ