T́m hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo cuốn Thuyết văn giải tự [1], th́ chữ ‘đảng’ có nghĩa là ‘bè đảng’, và theo mẫu tự truyền thống là ghép từ chữ ‘thượng’ ở trên với chữ ‘hắc’ ở dưới, tức là ‘thượng hắc’, ngụ ư là một bè đảng toàn chủ trương những điều hắc ám. Trong tiếng Hán, từ ‘đảng’, hoặc ‘đảng nhân’ mang nghĩa chỉ trích. Đức Khổng Tử từng nói: “Kẻ quân tử dẫu kiêu hănh cũng không tranh chấp, dẫu quần tụ cũng không kéo bè kết đảng”, và có giải thích trong Luận Ngữ của ḿnh rằng những kẻ kéo bè kết đảng như thế là để bao che nhau cùng làm điều xấu. Trong lịch sử Trung Quốc, những nhóm chính trị quy mô nhỏ thường bị gọi là ‘băng đảng’. Trong văn hoá Trung Quốc, những từ như ‘cẩu đảng’, ‘băng đảng’, ‘kết đảng’… đều mang nghĩa xấu.

Vậy, tại sao lại xuất hiện ở Trung Quốc một tổ chức tự nhận là ‘đảng cộng sản’, không những thế lại thâu đoạt chính quyền? Đảng cộng sản Trung Quốc xưa nay không ngừng rót vào tai người dân những thứ như: Nhân dân Trung Hoa đă chọn Đảng, không có Đảng th́ không có Trung Quốc hôm nay…

http://jiuping.netfirms.com/ping0v.htm

*************************************************** Xin mời Đọc và lấy tin nhanh trước khi nó biến mất

-- (XTC@shotmail.com), January 30, 2005

Answers

Response to Tìm hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

Bai rat hay, bon Dang vien long cot nao thanh cach mang, cong an nen doc cho dau oc bot cuc di

-- chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 30, 2005.

Response to Tìm hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

Những con tương cần giống nhau :

Thầy nào chủ nấy :

Cá mè một lứa :

Mă tầm mă ngưu tầm ngưu :

Vậy, tại sao lại xuất hiện ở Việt Nam một tổ chức tự nhận là ‘đảng cộng sản’CHXHCN , không những thế lại thâu đoạt chính quyền? Đảng cộng sản CHXHCN xưa nay không ngừng rót vào tai người dân những thứ như: Nhân dân CHXHCN đă chọn Đảng, không có Đảng th́ không có CHXHCN hôm nay…

Đúng vậy nếu không có bọn sán lải cộng sản tôi tớ Chệt thỉ :

1 Việt Nam là một nước phú cường .

2 Việt Nam đâu có cảnh đi làm nô lệ đĩ điếm xứ người .

3 Việt Nam đâu có bị Chệt giết chết như con chó mà c̣n vu khốn là hải tặc .

4 Việt Nam đâu có trở thành nước chuyên đi ăn mày thế giới .

5 Việt Nam đâu có cảnh xuất cảnh lậu di dân kinh tế .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 30, 2005.


Response to Tìm hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

-- (Sáu Bi Da @ Sai Gon.Net), January 30, 2005.

Response to Tìm hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

Các bài viết đều hợp t́nh hợp cảnh cho bọn cẩu chể Trung Cộng. TQ Không Giám chiếm biển đông ( South China Sea ) nhưng hay dương đông kích tây để cố chiếm các hải đảo và mỏ dầu hỏa. Có lẽ hải đảo Nam Dương Với băi Dầu kếch sù Nantuna là cái gai để bọn Trung Cộng Tiến chiếm.

Nam Dương đă đặt mua lọai SU-30MKK với hỏa tiễn chóng tầu Harpoonski để bảo vệ mỏ Dầu lư do :

-HQTC họat động ngoài sự bả vệ của KQTC

-HQTC với các tầu mới chông rất ngon nhưng là kỹ thuật vá víu của : HOakỳ, Pháp, Ư và Nga

-TQ là 1 quốc gia chậm tiến về kỹ thuật, tôi đă đi TQ và thấy :

*Các nhà máy do ngoại quốc đầu tư để Công nhân TC sản xuất cho họ, nếu Hoa Kỳ, EU không đặt hàng th́ trung cộng không có thị trường.

*Nhân Viên Tầu rất cẩu thả, sự tham nhũng vẫn nhoành hành khắp nơi

*PLA có thể là 1 đảng cướp

*PLAN qua vụ giết ngư phủ Việt Nam có thể đây là 1 vụ cướp cạn : Ngư phủ Vệt Nam là nhân chứng, v́ thấy Patrol boats trung cộng đóng ở đảo Hải Nam sắp đánh phá tầu buôn Pháp

*HQTC đóng ơ Đảo Hải Nam có thành tich là bọn cướp biển

*Chính Quyền Trung Cộng không hiểu luật pháp quốc tê nên ăn nói lếu láo.

*Hoa Kỳ và ẸU, Nhật, Đại Han đangb cố giáo hóa Trung Cộng và nuôi dân trung công qua các hợp đồng

*Nền Kinh Tế Hoa Lục không độc lập nếu HK,EU, NHật Không xua6't cảng máy móc cho họ sản xuất phụ tùng quần áo

*Đại Đa Số dân tầu sống ở nông thôn và c̣n tin ở Đảng CS

-- (Sáu Bi Da @ Sai Gon.Net), January 30, 2005.


Response to Tìm hiểu CSTQ trước khi hạ bệ CSVN

China Is A Terrorist Threat To US Warns Dissident Wu By Wes Vernon NewsMax.com 1-26-2

WASHINGTON - China is stabbing the United States and the free world in the back in the war on terrorism. Harry Wu, the dissident who fought the Chinese communist brutality on its home turf, told NewsMax.com in an exclusive interview that "China is a state terrorist country. President Bush, before he visits China on Feb. 21, would be well served if fully informed of the dire warnings of the freedom fighter Wu, and of the startling revelations in a new book that backs those warnings to the hilt. The blockbuster Internet best seller, Seeds of Fire: China and the Story Behind the Attack on America, written by award-winning former foreign correspondent Gordon Thomas, is making a big splash in international circles. Dr. Wu.s charges against China, based on his foundation,s studies and his own experiences, are further verified by Thomas, revelation for anyone who may have doubted: When those murderous terrorists slammed into the World Trade Center and the Pentagon, killing thousands on American soil, they were cheered on and supported by communist China. Let no one think that China is somehow a real part of the "anti- terrorist coalition, especially when one considers the book,s revelations of China,s relationship with Osama bin Laden. Ironically, China,s largest publishing conglomerate - the Communist Party-controlled Xinhua Publishing Corp. - has bought the Chinese publishing rights to "Seeds of Fire. This same publisher created a furor when it issued books, films and videos glorifying the strikes of Sept. 11 as "a humbling blow against an arrogant nation. China means to destroy the West, according to the leading dissident Wu, the soft-spoken but determined anti-communist who has served years in Chinese prisons. While many of us may have been able to oppose communism from the relative safety of the greatest and most prosperous nation on earth, Wu fought it right up front, behind enemy lines so to speak, and spent years of torture and hard labor for his trouble. Nuclear Attack 'Before 2015' His warning that China means to do great harm to the West cannot be doubted by anyone who reads the never-before-published documents in "Seeds of Fire, including briefing papers from the CIA that show how China may launch an all-out nuclear attack against America "before 2015. One can only speculate whether Chinese willingness to openly publish its own evil deeds is a sign of confidence that it no longer needs to fear retaliation. It,s as if they were saying: "This is what we,re up to. What are you going to do about it? You,re economically hooked to us. That economic interdependence is the No. 1 factor that bothers Wu, whose Washington-based Laogai Research Foundation has been working for 10 years to expose systemic human rights abuses in China,s vast, secretive network of forced labor camps. Wu argues that anyone who kids himself by accepting the huge communist nation as part of a Western-organized crusade to combat terrorism is dealing with a contradiction in terms. Relatives Hostage in China Right now about 100,000 Chinese living in the U.S. cannot speak their minds about terrorist persecution behind the Bamboo Curtain for fear of what will happen to their families in China. "Their families become hostages. This is terrorism, Wu told NewsMax.com. "This is state terrorism. Further, it is but one example of the terrorism the rogue state inflicts on victims inside and outside its borders. The Thomas book gets into Chinese intelligence operations in the United States. In the earliest years of the Cold War, congressional committees would haul spies and homegrown Soviet sympathizers before their hearings to demand information on communist intelligence networks in the U.S. Today, revelations of Chinese communist spying in the U.S. get short shrift in the media and bungled official investigations. Wu, twice imprisoned by the Chinese - the second time after he had actually become an American citizen - sees the international industrial commerce dealings with the his former homeland as fulfilling an old Lenin prophecy. The old Bolsheviks had said that when it comes time to hang the capitalists, they will be bidding against each other to decide who will supply the rope. All Rights Reserved © NewsMax.com http://www.newsmax.com/archives/articles/2002/1/25/175248.shtml

-- (Sáu Bi Da @ Sai Gong.Net), January 30, 2005.Moderation questions? read the FAQ