chinh-danh so 111

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dit-me cac chu ngu xuan KKK, anh chi dua choi voi cac chu ma cac chu chui mang anh vung vit. Chinh danh la anh deo bao gio doc thu cac chu ca! Dong thoi, neu doc dam ba chu cho vui thi anh chi luot qua , khong bao gio anh doc thu tra loi cua cac chu KKK , vi vay , thuyet chinh-danh cua anh la :

- Den the ki thu 22, bon KKK da vang van NGOAN-CO .

-- chi-bua (mingo@netscape.net), January 29, 2005

Answers

C ai thch trả lời ch chệt Chibua, một ch chệt ăn bm ????

Chibua ăn foodstamp 30 năm khng biết nhục ?
Chibua l loại v lim sĩ ?
-- (test@test.test), January 29, 2005.

Den cuoi cuoc doi, truoc khi chui xuong lo, Chi Bua van la mot thang Vo Liem Si

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 29, 2005.

Tiểu na m nị Chệt Cộng .Đồ ăn thai nhi d man hơn c th .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 29, 2005.

"Cac bac dech biet gi ve Chi Bua het"

Đng n l thằng chệt ,bố n l chệt ,bố n l một trong cả 100.000 tn chệt m Mao m Hộ đ gởi gip Hồ Chết Xnh khi đnh Đi65n Bin ,sau đ bố n đ ở lỳ theo lệnh Mao m Hộ ,bố n đ lấy hộ l đẻ ra n ,bố n đ thực thi kế hoạch trồng người của Hồ Chết Xnh .

By giờ Chệt Cộng muốn xm chiếm nước ta nn Chệt Cộng đ ra lệnh cho n cầm đầu lũ ch sn lải mnh mng của bọn H Nội ti mọi Chệt Cộng đnh ph người Việt Hải Ngoại .

Đ l sự thật về thằng Ch Bựa .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 31, 2005.


ịt mẹ thằng no gửi tiền về việt nam ĩ mẹ n ng b gi n ở bn ny ang chết i chứ tao ịt c chết i

-- lon cac (132@yahoo.com), February 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ