the ki 21

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dit-me, the gioi hoa binh tot dep. Backinh va Taiwan da bat tay tuyet voi , duong bay direct tu TrungHoa den thang Taiwan da khoi hanh ngay hom nay bang jet 747 , danh dau su truong thanh cua nguoi Tau sau hon 50 nam tranh chap vo li. Chi-bua co loi khen ngoi nguoi Tau 2 nuoc .

-- chi-bua (mingo@netscape.net), January 29, 2005

Answers

Chi bua bé cái lầm, Dảo Dài LOan không thuộc Trung Hoa, đừng nhận vơ, tụi Kianh Kai Schek đă dùng vũ lực chiếm đảo từ thổ dân tại đây. Đừng mừng quẩng.

Các phong trào đ̣i độc lập cho Đài Loan là do thổ dân 60% population noi giỏi tiếng Nhật v́ họ không muốn tụi Hán cắm dùi đồng HÓa.

Tụi Hán thấy thua no sắp mời tụi Hoa Lục sang chiếm. TYhế Chiến có thể xảy ra v́ Đài LOan????

Nhật Sẽ không chịu là chắc rỒi, tụi Nam Hàn nó cũng khO6ng đồng ư và Chú SAM đâu để cho tụi Hán trên đảo Đài LOan làm lọan đâụ Đây là 1 vị chí chiến lược. Đừng vỘi mừng v́ bọn ma giáo chệt chơi đ̣n tháu cáỵ Địt mẹ thằng ngu chi bua

-- (Tư Ṛm @ dlls.com), January 29, 2005.


Mấy thằng tàu ghẻ bắt tay bắt chân mà làm rùm beng, chỉ láo lếu đi bắt nạt mấy nước nhỏ, me kiep thằng Nhật sẽ có cớ tái thiết quân đội, WW3 sẽ xảy ra ở đông Á, me kiep mấy thằng CS kắc ké bắc Hàn VN cũng khó thoát khỏi tai kiếp, chỉ như dzậy th́ mới quét dọn được tàn dư CS trên thế giới.

-- camau (dancamau@yaheo.com), January 29, 2005.

toi cung mong chien tranh xay me no ra 1 lan cho xong di, tha chiu 1 lan dau don con hon cu keo dai benh hoan mai.

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 29, 2005.

Tiểu na má nị Chệt Cộng .Đồ ác thú ăn thai nhi không thấy nghê tởm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 29, 2005.

Moderation questions? read the FAQ