Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng Bào Việt Nam Bị Trung Quốc THảm Sát trê Biển Đông

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chính quyền CSVN định dấu nhẹm vụ Tầu Cộng thảm sát đồng bào ngư dân Thanh Hóa trong hải phận thuộc Việt Nam, có 1 số Tầu thủy ngoại quốc đi qua chứng kiến vụ 8 Tau Tuần Dzuyên Trung Cộng Bao vây 2 Tầu đánh cá Việt Nam và tàn sát họ. Suốt gần 1 tuần cái chính quyền nối giáo cho giặc Tầu đă im la9.ng nhưng đài BBC đă loan tải tin thảm sát nàỵ Đảng CSVN độc tài đảng tri., Bán Dân Hại Tổ Quốc cần phải bị dẹp bỏ

TRang Tranh Đấu Cho Đồng Bào Việt Bị Trung Cộng THảm Sát Trên Biển Đông

-- (Tư Ṛm @dlls.com), January 29, 2005

Answers

Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

Xin hăy góp sức cùng chúng tôi

Nhóm Biển Đông

Chào các bạn,

Vụ thảm sát vịnh Bắc Bộ ngày 8/1 khiến 9 người chết và 8 người đang bị giam cầm là một điểm nút quan trọng trong chuỗi bạo lực đă diễn ra nhiều năm ở biển Đông. Sự kiện đă gây nên một làn sóng phẫn nộ của người dân Việt Nam khắp nơi. Chúng tôi, nhóm sinh viên thực hiện www.biendong.org , một giọt nước trong làn sóng ấy, muốn góp phần đưa tiếng nói chung của dân tộc lên không gian mạng và vào ḷng người. Chúng tôi mong muốn vụ thảm sát không bị rơi vào lăng quên, và sẽ không c̣n những vụ tương tự. Các trí thức và thanh niên Việt Nam từ khắp các nước đă và đang làm việc quên thời gian cho trang mạng.

Chúng tôi khuyến khích bày tỏ quan điểm một cách ḥa b́nh, và tránh dính líu vào các vấn đề chính trị khác có quan điểm gây mâu thuẫn. Chúng tôi muốn làm bốn việc sau: 1. Vận động chữ kí vào bản thư phản đối vụ thảm sát và gửi đến các đại sứ quán Trung Quốc ở các nước trên thế giới 2. Tiếp tục quyên góp tiền để ủng hộ các nạn nhân của vụ thảm sát 3. Tổng hợp tin về vụ thảm sát, đặc biệt là phản ứng của Trung Quốc và người Việt khắp nơi 4. Đánh động dư luận quốc tế về tội ác này.

Chúng tôi không thể thiếu được sự hỗ trợ của các bạn. Chính các bạn sẽ là người làm được bốn việc đó. Các bạn có thể giúp chúng tôi bằng nhiều cách:

-Thông báo thông tin về hoạt động biểu t́nh ở nơi bạn ở.

-T́m các bài báo, các thông cáo báo chí của các báo, các chính phủ, đại sứ quán, các nhóm hành động liên quan đến thảm sát vịnh Bắc Bộ bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Việt

-Tham gia dịch bài từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng Anh và tiếng Trung

-Tham gia làm trang web tiếng Pháp và Trung, update các thông tin từ trang tiếng Việt

-Các cách khác mà bạn sáng tạo để giúp chúng tôi

Xin liên hệ với chúng tôi qua vinhbacbo@gmail.com. Hăy cùng chúng tôi ḥa điệu vào tiếng nói chung của cả dân tộc đ̣i công lư và b́nh yên cho biển Đông.

Kính thư

Ban biên tập www.biendong.org

Nếu được bạn có thể vui ḷng đặt liên kết này tại trang của các bạn

-- (Tư Ṛm @dlls.com), January 29, 2005.


Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

fuck China

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 29, 2005.

Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

1. luong tam cua chung may dau khi dong bao tay nguyen bi sat hai? 2. luong tam cua chung may dau khi cong san bac viet dan dat va bien cho quan thay trung cong ? 3. luong tam cua chung may dau khi hang ngan tre em da va hien dang lam no le tinh duc ben cambodia? 4. luong tam chung may dau khi nhung nguoi con gai Viet bi rao ban tren ebay ? 5. luong tam cua chung may dau khi hang ngan nguoi dan trong nguoc bi tu day chi vi ho len tieng doi hoi tu do ngon luan ? 6. luong tam cua chung may dau khi thay 80 trieu dong bao trong nuoc dang bi day doa trong nguc tu CS ?

Neu chung may co mot chut xiu luong tam thi tu hoi lai cai luong tam man ro*. do di! Dung co ra day ma do*~ tro de thi hanh nhiem vu cua dang de quyen gop dollar, lua bip nguoi viet luu vong. Chung may chi biet dollar thoi, cai gi co dollar thi chung may lam.

-- biendong lua bip (DMchominh@yahoo.com), January 29, 2005.


Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

Xin đừng hỏi lương tâm v́ lương tâm chỉ xuất hiện khi :

1 Thấy tiền .

2 Thấy gái .

3 Thấy danh .

4 Thấy bổng lộc .

5 Thấy mánh mung được .

C̣n trên vài trăm ngàn trang web "người lớn" trên thế giới với h́nh ảnh đĩ điếm dâm loạn đàn bà VN th́ đéo có thằng nào thấy nhục .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 29, 2005.


Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

***

Good idea cho 1 web-site, na(m 1996-97, nho'm cu?a chu'ng to^i no^'i ke^'t tu+` tre^n Net va` O ai bie^'t ma(.t nhau, -da~ la`m ra 1 web - do+n so+ ve^` vu. Thaibinh/Xuanloc

http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/4417/

Thaibinh / Xuanloc :)

Tha^.t ra co' 2 web-site , vi` 1 so^' ca' nha^n conflict ne^n ra~ ca? -da'm , nguo+`i O -di hunt news hay hi`nh a?nh thi` ho. ngo^`i la`m web, to^i va` 1 va`i ba.n kha'c -di bie^?u ti`nh, chu.p hi`nh va` check newspapers go+?i qua Web nhu+ng co' va`i mo^'ng chi? oang mo^`m hung ha(ng ro^`i co`n email le^n Public ra(`ng to^i la` ke? -dang du+. -di.nh a'm sa't ho., ne^'u ho. che^'t thi` thu+a FBI ba ('t to^i va`o tu` :)))))

Oh my God ...... , ke? a^'y chi'nh la` ML-AOL -da^'y :)))

-- What a pain :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 29, 2005.Response to Trang Web Site TRanh Đấu Cho Đồng BĂ o Việt Nam Bị Trung Quốc THảm SĂ¡t trĂª Biển ĐĂ´ng

***

A^'y, chu+a he^'t, D/c kia le^n Public co`n khai ca? email so+? la`m cu`ng fone va` fax # resident cu?a to^i nu+~a la`m ba` con ba^'t bi`nh khe^.n cho D/c kia 1 tra^.n :))))))

PS: Nhu+~ng Info cu?a to^i chi? du`ng trong email-group cho TB/XL, ai nhe` D/c kia ngo^`i nha^m nhi ca'n bu't collect / spy :)))) la`m to^i khu+.ng va` cho le^n Net luo^n !

Cu~ng co' 1 SN, cu+' he^~ D/c kia no'i ca'i gi` thi` 1 SN kha'c 24/24 nha?y ra be^nh o?m to?i, la`m ai cu~ng nga'n nga^~m , O bie^'t la` 1 nguo+`i hay tha^.t la` 2 nguo+`i ?????

-- Va^.y thi D/c kia la` "cho^'ng co^.ng" hay na(`m Vu`ng :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 29, 2005.


Moderation questions? read the FAQ