HOANG VIET GIAN, JUBINELL, @@@@@..CHIU KHO TIM KIEM GIUM CHUNG TOI COI THU NGOAI TRUONG CHINH RA; CON CO LANH TU NAO MANG CHA ME MINH RA DAU TO HAY KHONG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong chien dich " Cai cach ruong dat " dau to dien chu do Ho chi Minh thuc hien tai mien Bac XHCN sau nam 1954 theo lenh cua Stalin va Mao Trach Dong. Truong Chinh ( Dang Xuan Khu )- Tong bi thu Dang Lao Dong VN hoi do - da lam guong cho cac dang vien cong san duoi quyen noi theo tinh than " Dau tranh gian cap " bang cach tu tay troi cha me ruot cua han vao 2 cay cot truoc hien nha de dau to truoc su chung kien cua nhan dan dia phuong.

Xin moi Hoang Viet Gian, Jubinell. va @@@@@ chiu kho vat 2 chan truoc va ca 2 chan sau len tran. Co gang vat oc suy nghi thu xem tu Dong sang Tay, Tu co chi kim, tu xua den nay..co mot lanh tu nao - ke ca Pon Pot, Hitler, Tan Thuy Hoang -..mang cha me minh ra dau to giong nhu Truong Chinh - Dang Xuan Khu - cua dang cong San VN hay khong ?

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 29, 2005

Answers

Xin loi ban Jubinell.

Cai Thread nay toi phai loi luon cai ten cua ban ra ma " thac mac ". la vi toi thay ban " phat bieu ""..May anh nham mat nham mui ton tho cai THANG De Su.." ( post answer on December 15, 2004 )

Duc Chua Gie-Su cua Thien Chua Giao cung nhu Duc Phat Thich Ca cua Phat Giao luon luon khuyen nhu Tin Do thao kinh cha me, lay tu bi, bac ai lam dong luc trong cong viec va bo thi cua cai cho nguoi khac.

Chi co con nguoi vo than cua cong san moi chu truong dung tren quan diem giai cap cua cong san coi nhung nguoi ruot thit cua minh la ke thu, lay han thu; cam thu lam dong luc de tien hanh " cong cuoc cach mang " va chu truong vo vet; an cuop tai san cua nguoi khac.

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 29, 2005.


What you've just said doesn't stand a valid ground. If you have an ideology, the only way to convince people that you are not practicing it for personal gains, is to inflict its consequences onto the people you love. Otherwise people will gossip: "He does [such and such] to everyone who are [such and such], but nobody dares touch his parents, who are also [such and such]."

But then you might ask, what did the parents do to deserve this? Since you've mentioned Christianity I'll remind you that Abraham was to kill his son for what he believed. How is that any more justifiable? You'd say "because it is an order from God!" But how is that any different from communism? Both are ideals that men are willing to fight and die for.

Talking about terrifying massacres, it's pretty sad that the popular religion of Christianity (and Judaism) committed more crimes against humanity than Islam, Fascims and Communism combined together. How many times can you find in the bible that the army of Israel, under their belief, i.e. God, kill nations in their entireness? It is so terrifying to the point that "both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass" (1 Samuel 15:3) are slaughtered without a trace left behind. Funny, brutal killers like that, of whom Richard the Lionheart is a fair example, are now patronized as heros of their cause.

To tell the truth, communist violence is but a SPECK in the human history of terrorism.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), January 29, 2005.


Ê mày, Jubinell thằng ba sạo. Chúa đâu có biểu Abraham giết con của hắn đâu. Theo luật của Jewish th́ họ cúng lễ lên Đức Chúa Trời con vật như con cừu, con ḅ hay con dê là loại sinh vật sạch it' bệnh tật như con nợn mà bọn chệt thích ăn.

Để tỏ ḷmg kính yêu Đức Chúa Trời, người Do Thái có tập tục là lập bàn thờ ngoài trời rồi cám ơn Đức Chúa Trời đă phù hộ họ bằng cách tế lễ những con vật trên, sau khi đă dâng lên Chúa Rồi th́ tới phiên các thầy tế lễ cả, các niên trưởng trong Đền thờ sẻ thịt cho từng gia đ́nh đi lễ.

Cái tục lệ nàu cũng giống tục lệ ở Đồng Quê Việt Nam ta, sau vụ muà,Các Bô Lăo Trong Làng đại diện làng giết Trâu, Giết Ḅ để cũng lễ cảm tạ ơn Ông trời đă phù hộ cho khoẻ mạnh và được muà, Phong tục của Do THái Giáo giống như Việt Nam.

Abraham, không có con thú ǵ để dâng lên Đức Chúa Trời nên hắn muốn dâng lên Chúa đứa con Trai đầu ḷng , nhưng Chúa Bảo Abraham ta thử ngươi xem ngươi có niềm tin ơ"? Chúa Không. Đừng về nhà mà practice tre6n con mày chỉ tổ đi ủ Tờ đếm lịch dài dài nghe con v́ đó là tội sát nhơn.

-- (Tư Ṛm @dlls.com), January 29, 2005.


TÂM SỰ CHIẾC QUẦN LÓT

Lần đầu tiên, thay mặt chủng tộc thấp hèn nhất, tôi xin mạo muội được bộc bạch tâm sự mà ḍng họ chúng tôi có diễm phúc theo ḷai người suốt chiều dài lịch sử nhân lọai tồn tại và phát triển.

Kính cùng những con người có hiểu biết, có lẽ chúng tôi có mặt từ lúc con người xuất hiện lâu lắm chứ không chỉ sáu bảy ngàn năm như con cháu vua David, lúc bấy giờ chúng tôi là những tấm lá chắn che cái của tội mà cắc cớ Chúa tạo ra giống như của Chúa hay ít ra giống như ư muốn của Chúa, để rồi con cái của Chúa phải khốn khổ lao đao v́ nó; càng ngày cái của tội đó được che đậy tốt đẹp hơn, nó lại càng phạm tội nhiều hơn, đến nổi, không riêng ǵ kẻ phàm phu tục tử mà ngay cả các đấng bề trên được Chúa chọn đồng trinh, độc thân để thay mặt Chúa chăn dắt con chiên, cũng lén lút làm nhiệm vụ truyền giống mà Chúa tạo phương tiện sẳn. Phải chi những đấng thánh thiện được Chúa chỉ định, lúc sanh ra Chúa không nên gắn thêm của thừa đó, ḍng họ chúng tôi cũng khổ tâm chứng kiến cảnh trạng như vậy. Chúng tôi khổ tâm với nếp sống b́nh thường của kẻ phàm tục đă đành, có ai ở phạm vi của chúng tôi mới thấy nhiệm vụ ḍng họ chúng tôi to lớn nặng nề không kém kẻ có sứ mạng mở mang nước Chúa. Thỉnh thỏang quư vị ngửi phải khí độc đă cảm thấy khó chịu, chúng tôi thường xuyên phải chịu trận; bà con chúng tôi may mắn ở trong giới thượng lưu qúy tộc c̣n đỡ, nhưng chẳng may lọt vào giai cấp cùng đinh th́ cái khổ của chúng tôi đi liền với cái nghèo khó của chủ. Những chủ nhân sinh lực bất thường, chúng tôi cũng phải chứng kiến lắm điều trơ trẻn. Khi con người tiến đến xài khố, là tiền thân của chúng tôi, ḍng họ tôi tuy phải chịu sự bẩn thỉu của thể xác, nhưng tinh thần của chúng tôi ít có vấn đề nghĩ ngợi. Vào thời hai thiên niên kỷ về trước, một dịp may đến với chủng lọai chúng tôi, được lối xóm ghen tỵ khi chúng tôi có diễm phúc theo Jesus ở trên cây thập ác, chúng tôi hănh diện v́ gắn liền với con người hy sinh cứu rỗi cho nhân lọai. Nhưng niềm vinh dự chưa thấm, đă thấm nỗi ô nhục bị thiên hạ chọc quê, bà con chúng tôi cũng bị đóng đinh theo hai kẻ trộm bên cạnh Jesus, chúng tôi chưa biết phải vui hay buồn, hănh diện hay nhục nhă khi biết rằng đấng chịu chết cứu chuộc nhân lọai, lại là người bất b́nh thường. Đó là lời phán của ông Giuse và bà Maria, và cái chết đó, theo con người bấy giờ là Jesus đă vi phạm luật lệ của chính quyền, chống lại pháp luật sở tại. Nếu quả vậy, làm sao chúng tôi hănh diện được! Đă thế, chúng tôi theo ngài qua tận Ấn Độ, chịu nóng, chịu rét lúc ngài tham vấn cầu đạo với các đạo sĩ Yoga và các vị đệ tử Đức Phật, học ít pháp thuật, mang về Jerusalem, cảm ứng thế nào ấy mà ngài tự nhận ḿnh vừa là con Thượng đế, vừa là Thượng đế, vừa là chúa Thánh thần. Mặc dù nằm phía dưới thân thể của ngài, nhưng diễm phúc theo ngài suốt như h́nh với bóng, tôi cảm thấy chóang váng với lối lư luận chẳng phải một trong ba, hay ba trong một mà ba là một hay một là ba. Đám trẻ con nói : Cắc ké là mẹ kỳ nhông – kỳ nhông là ông kỳ đà – kỳ đà là cha cắc ke頣̣n có thể hiểu được chứ cái mửng con cũng là cha, cha cũng là anh em, anh em cũng là con th́ thú thật tôi trộm nghĩ, có ngày người ta cũng có thể lột chúng tôi ra để lau mặt v́ xem như cái khăn cũng là quần lót, quần lót cũng là cái khăn lau mặt, dưới trên cũng một thứ, biết đâu đó là cuộc đại cách mạng, lúc bấy giờ gịng họ chúng tôi cũng nở mày nở mặt hănh diện đôi chút! Nhưng ước mơ đó khó thành sự thật, v́ lư thuyết là lư thuyết, thật tế không được lư tưởng. Sau ngày Jesus được đệ tử dàn cảnh hạ xác chết xuống, mai táng vào hang, nhưng Jesus chưa chết, bèn tẩu tán, tín đồ bắn tin ngài đă về trời. Một lần nữa, tôi theo ngài lẫn trốn khắp xứ Do Thái, ḍng họ chúng tôi cũng răi rác theo các tông đồ, chúng tôi trở lại cuộc sống b́nh thường theo những con người b́nh thường. Vài trăm năm sau, tộc họ chúng tôi thêm một lần đổi đời - Constantine củng cố giáo hội, có giáo phẩm, chức sắc hẳn ḥi, anh em bà con chúng tôi được hầu hạ Giáo hoàng và các đấng bề trên, tuy phận bề dưới của các ngài, nhưng vẫn hănh diện v́ có nhiệm vụ nâng bi, bợ đỡ các ngài, để các ngài yên tâm thống lĩnh thiên hạ. Cái hănh diện th́ ít, cái mặc cảm nhục nhă th́ nhiều cũng bởi nhiều đấng Giáo hoàng bê tha chè chén, cưỡng đoạt dâm t́nh, sát nhân hại bạn v́ ngôi vị thay mặt Chúa tại trần gian. Ḍng họ chúng tôi chứng kiến tất cả mọi thứ trong bóng tối mà người đời không thấy được, chúng tôi thông cảm v́ bồi dưỡng quá nhiều, dinh dưỡng thoải mái mà ông bà từng nói : no cơm ấm cật, dâm dật suốt ngày, v́ thế mà các ngài trửng mỡ phạm tội buổi tối, dâng ḿnh Thánh Chúa buổi sáng và chiều tha tội cho kẻ khác; chúng tôi chứng kiến một cách khôi hài. Đă thế, xem mạng người như cỏ rác, thiêu sống những giáo sĩ chống lại Ṭa Thánh, sát hại người ngoại đạo, giam cầm các nhà trí thức, khoa học gia đi ngược lại Thánh kinh hay luật Hội Thánh. Không những bốn cuộc Thánh Chiến, các đấng bề trên c̣n toa rập với thế lực đế quốc cướp đoạt tài sản nhân dân gom về làm tài sản Hội Thánh, cướp đoạt linh hồn con người gom về làm dân Thiên Chúa tạo máu đổ thịt rơi chảy dài trên mười bảy thế kỷ. Chúng tôi đau ḷng nhưng phận bề tôi biết sao hơn! Nếu không bị ḱm hăm bởi quyền lực độc đoán của Ṭa Thánh, các nhà khoa học đă đưa con người tiến xa hơn ngày nay rất nhiều, biết đâu họ tộc chúng tôi thoải mái và đẹp đẽ khác lạ hơn nhiều để phục vụ tốt cho nhân loại!

Vào thế kỷ XXI, trên hành tinh có nhiều diễn biến từ chính trị, khoa học, kinh tế. Trong đó có tôn giáo, nhất là tôn giáo độc thần một khuôn với Kitô giáo, tiếp tục gây kinh hoàng cho con người thay v́ phụng sự con người như họ nói, v́ Chúa ở cùng anh chị em, nghĩa là anh chị em cùng một cha, thế mà họ vinh danh cha, giết anh chị em không thương tiếc! Thêm một diễn biến mà trên hai ngàn năm chưa hề có, tại vùng đất văn minh, con cái Chúa chối chúa, bỏ Hội Thánh theo ngoại giáo đến nỗi nhiều nhà thờ phải bán hoặc đóng cửa v́ không ai đi lễ nữa, tín đồ ngày càng giảm, các đấng chăn chiên phải nghĩ đến chuyện dọn đường dời đô sang VN. Ôi thêm một chuyện đổi đời, nhưng không quan trọng bằng cái đổi đời cho chúng tôi, một ḍng họ từ lâu bị thiên hạ xem là bần cùng nhất, nay được con cái Chúa cho phong Thánh tất!

Chuyện nghe kể rằng – trong lúc quẩn trí v́ Chúa đi vắng trong tâm hồn, một hay vài người con bất trị của Chúa, bèn nghĩ cách thay ngôi vị Chúa bởi chiếc quần lót đàn bà, họ muốn làm cuộc đảo chánh, thế là một vị thánh nhân phương Đông mà các nhà bác học từng xem tư cách đạo đức của ngài lớn hơn Chúa – đó là Đức Phật – họ cho vào quần lót, có nghĩa họ thánh hóa quần lót đàn bà, hàm ư quần lót đó vẫn đạo đức hơn chúa ba ngôi. Chỉ trong một đêm, sáng ra ḍng họ chúng tôi được phô bày khắp nước Mỹ, chúng tôi được bàng dân thiên hạ trầm trồ ngắm nh́n nhưng tuyệt nhiên không ai dám đụng tới chúng tôi, v́ chúng tôi đă là Thánh. Một vài kẻ tiểu tâm, vô ư thức tiếp tục bắt chúng tôi phục vụ của nợ mà Chúa lỡ trao cho họ, có nghĩa họ cũng thánh hóa nốt của nợ đó, thảo nào các đấng bề trên vụng trộm mân mê o bế nó đến khi bể bạt, bị tố tụng, Ṭa Thánh phải bồi thường hàng triệu đô la. Thật sự chúng tôi không sung sướng ǵ, từ xưởng may, qua nhiều khâu, trong bóng tối được bày ra ánh sáng, đến khi nằm trong các shop cho thiên hạ chiêm ngưỡng, hay lăn lóc ở các sạp chợ trời để thiên hạ xáo tung lựa chọn, bị chê khen đủ điều, giờ đây được nâng cấp hàng thánh, chúng tôi đâm hoảng, Ḍng họ chúng tôi không mong như vậy, chỉ mong được yên tâm, cải tạo tốt, đóng góp cho nhân loại trong quyền hạn tầm thường. Nhưng ngày nào chúng tôi chưa bị khước từ đẳng cấp Thánh đó, chúng tôi vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, v́ sẽ xa rời khách hàng, thật buồn !

Ai có thể phục hồi quyền công dân cho chúng tôi ?

Chuyện lạ là những kẻ cướp quyền hội Thánh để tự phong thánh cho chúng tôi, đến nay vẫn không nghe các đấng bề trên khiển trách hay ngỏ lời xin lỗi tôn giáo bị mang đấng giáo chủ làm quân hàm phong thánh cho chúng tôi! Im lặng đồng nghĩa với toa rập, không biết điều và vô ư thức trách nhiệm ở cương vị dẫn dắt tín đồ.

Chuyện lạ làchính quyền sở tại vẫn xem đó là quyền tự do, một trong những quyền tự do giết hại, xúc phạm, cực đoan quá khích một chiều!

Chuyện lạ là trong kỹ nguyên Hoàng kim khoa học, trí thức mà vẫn c̣n rơi rớt lại những tâm hồn lẩn quẩn trong quần lót đàn bà, chưa đầu thai làm người được, có lẽ đó là những oan hồn bị phá thai sau một cuộc truy hoang của các đấng bề trên.

Nhưng ḍng họ chúng tôi tự an ủi, biết đâu là rủi, biết đâu may, chả có ǵ lạ, v́ họ hành xử theo bản năng được un đúc từ giáo thuyết ngạo mạn, cực đoan phản động. Thế mà mấy sư cứ bảo hơi đâu tranh luận tầm thường ! Vâng, v́ các ngài ở đẳng cấp cao thượng, chúng tôi loại đẳng cấp tận cùng xă hội, có tâm sự với những việc tầm thường nầy cũng không tầm thường thêm, ta cứ tiếp tục sứ mạng tầm thường nhất để không phạm phải những tội lỗi bất thường, cho dù đang phục vụ cho những con người không b́nh thường. Nhờ dịp may, chúng tôi mới bộc bạch cùng những ai có hiểu biết hơn chúng tôi !!

Thay lời đồ vật vô tri.

MINH MẪN 8-2004-- (@@@.@@), January 29, 2005.


Nay Jubinell.

Toi nghiep Jubinell qua, Toi khong he biet den Do Thai Giao ( Cuu Uoc cua Thien Chua Giao ).

Tai Que Huong Viet Nam. Chi co hai ton giao lon la Thien Chua Giao ( Cong Giao va Tin Lanh ) cua Duc Chua Gie Su . Va Phat Giao cua Duc phat Thich Ca.

Do Thai Giao khong co mat tai Que huong Viet Nam .

Neu Nhung tin do Thien Chua Giao hoac phat Giao lam nhung dieu tan ac. La ho da lam SAI nhung dieu ma nhung Dang San lap day bao.

Con nhung dieu tan ac ma cac dang vien cong san da gay ra cho nhan loai la vi chung no THI HANH DUNG DAN nhung giao dieu cong san.

Khac han nhau di chu.

Khong co tin do Phat Giao hay Thien Chua Giao nao xu tu ( Execute ) cha me minh ngay tren manh dat que huong VN.

Con ngay tren manh dat que huong VN, Co nguyen Tong Bi Thu Dang Lao Daong VN Truong Chinh Dang Xuan Khu giet hai cha me minh DUNG theo ly luan dau tranh giai cap.

Hien than cua Thien Chua Giao va Phat Giao ( khong phai Phat Giao Quoc Doanh ) tai VN la nhung co quan Tu Thien ( Charity ). Phuc vu khong quyen loi.

Cong san chu truong loai bo Ton Giao. Coi ton giao la lieu thuoc Phien, Nhung Chang thay co co quan tu thien bat vu loi ( khong can quyen loi ) nao cua chinh phu Cong san co kha nang thay the duoc cac co quan tu thien cua cac ton giao.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), January 29, 2005.Nay @@@@@

The @@@@@ kiem dum toi coi Pon Pot, Hitler, Tan Thuy Hoang, Osama Bin laden..coi co ai tu tay troi cha me minh de xu tu hinh hay khong nhi ?

Ho la nhung nguoi cua cac ton giao khac nhau ca day.

Chung nao thi @@@@@ dau to cha me cua @@@@@ nhi ?

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 29, 2005.


Xin bo xung:

Do thai giao dua tren OLD TESTAMENT

Thien chua giao dua tren New Tetament

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 29, 2005.


Xin bổ túc Thiên Chúa Giáo vừa tin vào tân ước vừa cựu ước tức Chúa Jesus đă ra đời .

Do Thái Giáo không tin Chúa Jesus đă ra đời .

Tóm lại Do Thái Giống như bọn cộng sản 54 (mà con ác quỷ Hồ đại diện) không tin Chệt Cộng là Bắc Kinh xâm lưọc nên quỳ lạy mời Chệt vào ,cho Chệt mang 100.000 lính giả dạng nhân công trong trận đánh Điện Biên Phủ và bọn này vẫn c̣n ở Miền Bắc sinh sôi nảy nở và xâm nhập tất cả nguồn máy lănh đạo VC.

Thiên Chúa Giáo giống như Bọn cộng sản 2004 tin chệt là Bắc Kinh xâm lược nhưng ưu hèn cắn răng ngậm miệng để giữ cái mạng chó đẻ của chúng .

Trong khi đó người Việt Quốc Gia tin Bắc Kinh xâm lược qua trên ngàn năm đô hộ giặc Tàu mà lịch sử chứng minh ghi chép( tiên sư cha bọn cộng sản nó không tin vào lịch sử VN nó chỉ có biết Mắt Lê Nin làm tổ nên VN ngày nay bị Chệt bắn giết như con chó) nên đă chống cộng triệt để ,rủi thay v́ bọn người dân ngu cu đen ngu dốt đă tiếp tay bọn vô thần tôi tớ Chệt nên MNVN rơi vào tay lũ vô thần .

Hỡi những người đă vô t́nh giúp bọn vô thần tôi tớ Chệt cộng hăy suy nghĩ lại hăy cùng chúng tôi lật đổ bọn tôi tớ sán lải trước khi Chệt chánh thức mang quân xâm chiếm quê hương ta .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 29, 2005.


Mỗi người mỗi ư, hiểu khác nhau về Di Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành.

Tớ đi xang thư viện cu/a 1 nhà thờ trưa nay để đọc sơ qua cũng không đi vào chi tiết làm ǵ.

1.-Di Thái Giáo : Tin ở quyển kinh cựu ước, họ không Cộng Nhận Jesus Christ là Massiah, và hơ cṿn dài cổ đợi 1 Messiah thật.

2.-Thiên Chúa Giáo Và Tin Lành tin ở cựu ước và Tân ước và tin Jesus Christ là thục sự Messiah và họ đều mong đợi ngày Chúa TrỞ Lại để sét sử nhơnn loại. Nếu tin ở chúa th́ làm điều lành, dúp người nghèo sốngt nnhư kinh thánh dạy, không tham gia chính trị [ What belongs to Ceasar, return to Ceasar.

Trận chiến cuối cùng là Amagedon, nhân loại sẽ tự hủy diệt nhau

-- (Sáu Bi Da @ SaiGong.Net), January 30, 2005.


I can't believe some of you cannot follow a simple, basic set of rules or argument. You asked a question, and I answered it. Now it is your turn to explain whether you are satisfied with my answer, or you think I was wrong etc. Instead, you totally ignore what I said, by some lack of common sense, and ventured into a topic that has nothing to do with what you asked.

You asked: Name somebody who has done something worse for his/her belief.

I answered: Abraham. Because he WAS TO KILL his son. Any argument that God was testing him has no merit. Whether God tested Abraham or not is not an issue. The issue is that he had the intention to kill his son for what he believes, i.e. God. This makes him comparable to your fine example of communist indecency.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), January 30, 2005.Khong the nao ngo rang Jubinell vo van nhu dzay.

Jubinell co bao gio nghe cau noi nay cua Duc Khong Phu Tu cua Trung Hoa ngay xua chua ?

( Du cong san khong chap nhan phong kien, nhung du muon du khong, van hoa cua nuoc VN ta tu ngan xua anh huong Nho Giao cua Trung Hoa, Nho Giao la ruong cot , la ky luat; la ky cuong xa hoi cu cac thoi dai cua Dinh ;Le ;Ly ,Tran; Nguyen ) .

Cau noi do cua Duc Khong Phu Tu nhu the nay :

1/ Quan xu Than Tu, Than bat tu bat Trung.

2/ Phu xu tu vong; tu bat vong bat hieu.

Sorry vi post khong co dau, cho nen duoc giai nghia cho ro rang :

1/ Quan ( Quan Vuong )Tuc la Vua; la Hoang De = King

Hoang de ra lenh ( tuyen an : Deliver a sentence ) cho bay toi ( King's Subject ) phai toi chet ( Death Penalty ). Neu bay toi khong chiu chet, la toi bat trung, tuc la khong trung thanh voi vua ( disloyal ).

Khong trung thanh voi Hoang de, theo quan diem cua Nho giao duoi thoi phong kien khi xua la toi Phan Quoc.

2/ Phu ( cha = father ) xu ( tuyen an = deliver a sentence ) tu ( con = child )vong ( vong nhu vong hon = death penalty )

Tu bat vong bat hieu : Neu dua con khong chap nhan hinh phat chet do nguoi cha tuyen an, thi dua con do pham toi bat hieu ( ungrateful towards his/her father ).

NGHE RO CHUA ??? JUBINELL !!! HIEU RO CHUA ???

Duoi thoi ky phong kien cua dong va tay, NGUOI CHA CO QUYEN QUYET DINH MANG SONG CUA CON CAI !!!!!!

NHUNG CON CAI KHONG CO QUYEN QUYET DINH MANG SONG CUA CHA ME !!!

O.K ??

Abraham co quyen quyet dinh giet dua con trai cua ong ta, nhung dua con trai cua Abraham khong co quyen giet cha no.

HIEU CHUA ??

Duc Chua Troi trong Do Thai Giao chac chan 100% la se KHONG BAO GIO doi hoi mot dua con phai giet cha me cua no de lam le te Duc Chua Troi ?

O.K ?

Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan truoc khi lam chung; da tap hop cac con trai de hoi y kien ve viec Vua Tran Thai Ton ( Tran Canh- chu Tran Hung Dao ) duoc len ngoi Vua nho Tran Thu Do thu xep. Khi dua con trai ut to thai do coi thuong Ngoi Vua cua Tran Thai Ton chang qua chi nho vao su " nang do " ( support ) .TRAN HUNG DAO RUT GUOM TOAN CHEM DUA CON BAT TRUNG NAY.

NHUNG DUA CON TRAI CUA TRAN HUNG DAO KHONG CO QUYEN RUT GUOM GIET CHA DU RANG TRAN HUNG DAO CO Y KIEN BAT TRUNG VOI HOANG DE.

O.K ??

MOT VI LANH DAO CONG SAN GIET CHA ME CUA MINH DE LAM GUONG CHO DANG VIEN NOI THEO, CHUNG TO CHU THUYET CONG SAN LA VO NHAN DAO; LA VO LUAN, LA LAM DAO LON LUAN THUONG DAO LY ?

GOT IT ?

Now, your turn .

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), January 30, 2005.


So much for ancient saying. I actually know Han-based Vietnamese, and that one is actually my favorite. So you don't have to go to great length explaining it.

First off, let me restate it for you:

Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

What is Quân here? Obviously the leader of the country. How did he get to be the leader of the country? Frankly, it doesn't matter. He or his predecessors probably killed some other kings and took the throne etc. What matters is that at the moment, he is the one sovereign ruler of the country.

Now let me ask you, if you take this sentence to be true, then how can you openly and shamelessly instigate rebellious activities against the leaders of the Vietnamese government? Are they not the only and sovereign leaders of the country at the moment?

You might say, but they did not rightfully take power. They seized it. Playing by your rule, I suppose "Quân" is different, that he peacefully takes power? No, power in the ancient days was gained through political ruses, dirty treaties and mighty armies. But you implied you agree with this saying. Therefore, you're hypocritical to your own cause.

Second of all, you're basing your entire argument on the basis of the Vietnamese value tradition, of which social status, sex, and royalty are the backbones. In a democratic society, this is actually seen as backward, and a lack of human rights. Therefore, how can you be an advocate of democratic reforms, and still blatantly support the ancient rules of "Đàn ông là cột cả nhà" or "Con hư tại mẹ" etc? You're hypocritical to your own cause a second time.

Third of all, this is all your beliefs. I do not believe that a son cannot in any circumstances bring his parents to justice. Americans will agree with me on this. I also believe that a father cannot take life away from his son, even though he is his and his alone. Americans, once again, will agree with me on this. Therefore your argument breaks down for the third time, and we might have to disagree from now on.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), January 30, 2005.


Trong muoi dieu ran Duc Chua Troi trong Cuu Uoc ( va ca trong Do Thai Giao )co khuyen tin do phai thao kinh cha me.

Duc Chua Troi khi doi hoi Abraham giet con de te le la khong di nghich lai lai giao huan cua ngai day do cho tin do.Vi Quan niem hoi do nguoi Cha trong Gia dinh nam quyen sinh sat trong tay.

Duc Chua Troi khong doi hoi con cai phai Giet Cha me ruot thit de lam le te Duc Chua Troi.

Trong luat dao duc cua Viet Nam tu co cho chi Kim, khong cho phep con cai giet cha me.

Lay chuyen Abraham thoi phong kien - co quyen sinh sat dua con trai - Toan tinh giet chet dua con duy nhat, mot dieu ma khong nghich lai luan thuong dao ly hoi do.. de so sanh voi nguyen tong bi thu Dang Lao Dong Cong San VN tu tay troi cham me ruot thit cua minh de dau to cho den chet..La mot so sanh gang guong, mieng cuong; khap khenh. la phi ly , la NGUY BIEN .

Hay tro ve de tai chinh : Phai chang con cua Abraham toan tinh giet chet cha cua no, vi lam nhu the, se la nguoi cong chinh?

con Truong Chinh giet chet cha me cua minh thi lai la mot chien si vo san dich thuc.

SOPHISM , FALLACY.

Con bang chung " nguy bien " nao hay hon khong ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), January 30, 2005.


I see you've backed down quite a bit. And I see you are silence to my first point, that loyalty and obedience to the ruling force of the country has been a duty of each of its citizens in the past, but today, by some bizarre logic of yours, this is no longer required. I'll give you more times to think on that and justify your hypocrisy.

Now let's move on to your worst statement:

Duc Chua Troi khong doi hoi con cai phai Giet Cha me ruot thit de lam le te Duc Chua Troi.

You've made a grave mistake of testing the Lord. Do not underestimate his strength, for his knowledge and plan for his people are unfathomable. Are you seriously saying that the Lord would NEVER test his people by asking them to sacrifice their parents? This is by far the most ridiculous comment I have heard from you.

Once again you've insisted that a parent has the RIGHT to kill his son, but you've added that this is only "Quan niem hoi do." So do you expect me to use ancient values to justify something to the people of modern days?

Let me reverse that by asking you this: If Abraham were to kill his son TODAY, how would Society reacts? Would they glorify him for his unquestioning faith? Or would they put him on death row? Preposterous!

Let me also tell you how the value system were back in the days of the Lord. 1 Samuel 15 verse 3 reveals a command given by God:

"Now go, attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys."

Now Tinh Co, by your logic this is acceptable in the ancient time. Are you suggesting that I am supposed to accept this as 'ok' regardless of what the laws today say?? No. People today would call this, at least, a terrorist act, and at worst, a genocide.

Therefore, don't tell me that Abraham killing his son was ok and someone else killing their parents is not. You're a hypocrite in that you hide under the banners of human rights and democracy and yet blatantly justify such a horrifying act. Furthermore, Truong Chinh committed his acts through logic: his decision is to set to motion a vibrant and passionate humanist movement in which he BELIEVED salvation for millions of people will be achieved. In contrast, what about Abraham? He did it because someone else told him to.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 01, 2005.


Quan xu Than tu, Than bat tu bat trung.

*** PHU XU TU VONG, TU BAT VONG BAT HIEU.

Thoi ky phong kien cua Trung Hoa va Viet nam, Nguoi Cha voi quyen gia truong co quyen giet con cua minh.

So sanh tuong duong, Do Thai cung trong thoi gian do, nguoi cha voi quyen gia truong co quyen giet chet con trai.

Ngay nay. Ca Trung Hoa va Viet nam; cung nhu Do Thai, Nguoi Cha khong duoc quyen tu tien giet con.

NHUNG TU XUA CHO DEN NAY, CA TRUNG HOA, VIET NAM; DO THAI, CON CAI KHONG CO QUYEN TUYEN AN XU TU HINH CHA ME.

Cong san da khong tung tuyen bo chong lai Phong Kien la gi ?

phai chang Phong kien bi rang buoc boi ky cuong " Quan; su; Phu "

Quan la Quan vuong = King, chu khong phai la Chu Tich nuoc, khong phai la Tong Bi Thu Dang lao dong VN, Cho nen dang cong san VN da cho 3 chu " Quan Su Phu " cua phong kien vo sot rac ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 01, 2005.Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan da tuot guom ra, toan tinh giet chet dua con trai ut vi da co loi noi " bat trung " voi Vua.

Luat Phap thoi phong kien khi do cho phep - hay khong cho phep - Tran Hung Dao lam chuyen do ?

Nhung Jubinell co bao gio nghe noi con cua Ho Quy Ly; cua Mac Dang Dung ruot guom ra toan tinh chem chet Cha cua minh vi co y dinh soan ngoi Hoang De ?.

Co bao nhieu su viec trong Do Thai Giao ( Cuu Uoc Thien Chua Giao ) noi rang co mot dua con troi cha ( hoac me ) cua no lai de lam le te Duc Chua Troi theo su thu Thach cua Ngai ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 01, 2005.


This conversation with you is useless because you are incompetently stubborn.

The point is that it doesn't matter what the laws back then say. For the Vikings, going to war, killing people and raping their enemies' wives are the greatest honors of a warrior. Now if you're a Scandinavian living in Scandinavia TODAY, would you say: "Oh! What my ancestors did [i.e. going to war, killing and raping] was heroic."??

Would you??? Use your brain for once and answer that.

No, because we are living in today, not in yesterday. And the laws of today ARE different than those of yesterday. When you ask me a question TODAY, I must use the set of values TODAY to answer that question TODAY!

Why don't you try to go an American court and ask a judge: "Sir, is killing one's son a less severe crime that killing one's parents?" What do you think he would answer? Really...

Tell me.

Remember, you ask me to give an example of something that is worse than your case. Remember, you ask ME, a person living today, you didn't ask Abraham, someone living in the past.

Had you asked Abraham, he would have answered: "Nothing."

Why?

Because Abraham, and Moses, and Tran Hung Dao, etc. lived in a DIFFERENT value system that the one we are in.

But you had to ask me. And ask a post-modernist living in a post-modernist world, I am forced to condemn Abraham's act as inhumane and vicious.

Moreover, Truong Chinh committed his acts because he believed his parents were in violation of the very same ideals he were following. He did it by a set of laws. This is comparable to a president condemning his own parents because they break a rule.

In stark contrast, Abraham's son did NOTHING to deserve this. Abraham goes to kill him because he was told to.

Let's end here, because this is stupid. Why don't you go and ask ANYBODY else who lives and follows TODAY's conventions and rules. He/she would tell you the exact same story.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 01, 2005.


O.K TODAY

ABraham toan tinh giet con cua minh khong phai la TODAY. Ma la LONG TIME AGO. Forget it.

HOANG VIET GIAN, JUBINELL, @@@.@@ CHIU KHO KIEM GIUM CHUNG TOI COI THU NGOAI TRUONG CHINH RA, CON CO LANH TU NAO MANG CHA ME MINH RA TUYEN AN TU HINH TODAY HAY KHONG ?

TODAY co bao gom thoi ky Pon Pot cua Khmer do khong vay Jubinell.

Khong biet Pon Pot co mang cha me cua ong ta ra de giet TODAY khong ?

Khong biet Osama bin laden co mang cha me cua ong ta ra giet TODAY khong ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.


Hien nay dang cong san VN kien cac cong ty Hoa Ky da che tao ra thuoc khai quang mau da cam.

Hoa ky da ngung tham chien tai VN tu nam 1973, co nghia la cach day 32 nam.

32 nam la TODAY hay la YESTERDAY vay Jubinell ?

Tai sao khong lo chuyen TODAY, ma di lo ba cai chuyen kien cao xay ra vao luc YESTERDAY vay ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.


- 30 nam truoc ( YESTERDAY ) Sau khi nhuom do mien nam VN, Dang Cong san VN hung dung tuyen bo de quoc My vinh vien cut khoi VN; khong bao gio dam quay dau tro lai.

Bay gio ( TODAY ) ra sao ha Jubinell ? Ai nan ni My quay tro lai VN dau tu lam an buon ban ? hay la TODAY khong phai la YESTERDAY ??

- Sau 30/04/1975 ( YESTERDAY ) Dang Cong San VN oai ve tuyen bo dat nuoc se khong con co canh bat cong xa hoi, Van de co canh nguoi giau va nguoi ngheo chi co the xay ra duoi che do tu ban nhu VNCH ma thoi.

Ngay nay ( TODAY ) xa hoi VN ra sao. con co canh nguoi song trong nhung lua, nguoi di an may an xin hay khong ?

Hay la TODAY khong phai la YESTERDAY ??!!

- Sau khi nhuom do toan the VN ( YESTERDAY ); Dang cong san VN huyenh hoang la se dua tat ca dat nuoc phat trien tren con duong XHCN.

Tinh hinh kinh te va ngoai giao hien nay ( TODAY ) tai VN la thuoc mo hinh XHCH hay tu ban chu nghia vay Jubinell ?

Hay la TODAY khong an thua gi toi YESTERDAY ??!!

YESTERDAY thi bao rang ai co cua cai vat chat, giau co hon nhung nguoi ngheo kho la boc lot.

TODAY thi bao rang ai giau co la binh thuong, khong co sai trai gi ca.

Di tich lang My Lai van con ton tai. No thuoc ve YESTERDAY hay TODAY ?

-- Tinh co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.


YESTERDAY thi khac nho ra ( expectorate )..

TODAY thi liem ( LICKING )tro lai .

EXPECTORATE thi hoan toan khac voi LICK chu jubinell nhi ??

Giong nhau la sao duoc.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.


Since you've insisted on CONTINUING this useless conversation. I will answer your questions one by one.

"ABraham toan tinh giet con cua minh khong phai la TODAY. Ma la LONG TIME AGO. Forget it."

I will henceforth refer to this sentence as "your call."

- I never said to forget it. I said that we cannot argue about something today using outdated logic that was popular in the past but is now considered wrong, immoral and dangerous. To evaluate ANYTHING, we must use today's logic. The comparation of the past is only used for evaluative purpose only. For example, you cannot say that a father hitting a child is right today just because 1000 years ago it had been right. Do you agree with me?

Thus, when Abraham threatened to kill his son, it was ok for him, because back then the laws of GOD were the most supreme. However, today, the laws of God are outdated, immoral and dangerous. It is the law of MAN that prevails. We must then follow the laws of man.

"TODAY co bao gom thoi ky Pon Pot cua Khmer do khong vay Jubinell. Khong biet Pon Pot co mang cha me cua ong ta ra de giet TODAY khong ? Khong biet Osama bin laden co mang cha me cua ong ta ra giet TODAY khong?"

- These people, like Abraham, are strictly of the past. According to your logic of "let's forget the past" (remember that's your call, not mine), they are invalid for discussion. You then just asked me three un-answerable questions. Isn't your call then a bit ridiculous?

"Tai sao khong lo chuyen TODAY, ma di lo ba cai chuyen kien cao xay ra vao luc YESTERDAY vay?"

You're mixing sugar and salt. Again, I never said to forget the past. But nevertheless I would tell you that even if the cure for the toxics has been invented, who is responsible for 30 years of misery of these victims? The cure cannot reverse the damage done, and time is lost. That is why justice must be done.

"30 nam truoc ( YESTERDAY ) Sau khi nhuom do mien nam VN, Dang Cong san VN hung dung tuyen bo de quoc My vinh vien cut khoi VN; khong bao gio dam quay dau tro lai."

- Are you expecting me and the rest of the world to take this literally??? When America gained independence from Britain, many Americans cursed on the British flag and vowed to "never let British Imperialism return" (note that this is a comparable adaptation to your statement). I am sure that people from India, Malaysia, Indonesia and all the other countries that were colonized say the same thing. Are you saying that these countries, including America, are hypocrites???

"Sau 30/04/1975 ( YESTERDAY ) Dang Cong San VN oai ve tuyen bo dat nuoc se khong con co canh bat cong xa hoi, Van de co canh nguoi giau va nguoi ngheo chi co the xay ra duoi che do tu ban nhu VNCH ma thoi. - Sau khi nhuom do toan the VN ( YESTERDAY ); Dang cong san VN huyenh hoang la se dua tat ca dat nuoc phat trien tren con duong XHCN. ... Tinh hinh kinh te va ngoai giao hien nay ( TODAY ) tai VN la thuoc mo hinh XHCH hay tu ban chu nghia vay Jubinell ? ...etc)

- Many countries promised heaps of things and never got it done. Many others who lied about doing something and then go do something else. Look at American presidents who promised their people that the Vietnam War would quickly be resolved and America (aka the GOOD) would prevail. Look at Bangladesh whose GDP has been the same for the last 100 years, and their government still make vows each year to improve their economics! Look at the Latin crises countries: Argentina, Brazil, Mexico, who gave the IMF and the world lies about their economic potentials and their foreign policies, and their their stock markets collapsed countless times. There is not really a point to what you've said there.

As usual, you've mistaken me for a communist. I generally have not advocated communist teachings. All I've done is pointing out what is faulty with your accusations and blames. The closest I have ever come to supporting the regime is that I have said it is dangerous and futile to overtake the complete and sudden change of power AT THE MOMENT.

So really, all the stuff that you've said about communism is supposed to bring people happiness but didn't, that communists countries are supposed to be the world's superpowers but now they are feeble etc., I don't really care about, because I, like you, believe pure communism is inefficient and destructive. However, I bring to your attention three points: pure capitalism is as chaotic as pure communism, if not even worse, no countries in the world today are purely capitalistic, and that most of world systems today (for example, those in Europe) are closer to socialism/communism that they are to capitalism.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 02, 2005.


Toi muon Jubinell tra toi mot van de then chot ( Key ).

Theo Jubinell, Truong Chinh dau to cha me cua ong ta la thuoc ve TODAY hay thuoc ve YESTERDAY ( Long time ago ) ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 02, 2005.


If you insist, I will say that the value system back then is very different than the value system today. Therefore, IMO, it is an act of the past.

Why did you ask this question though? Frankly I don't think it matters whether the object of discussion is past or present, or even future for that matter. What is important is that we must use the method of today to evaluate such objects, or people would call us: 1) outdated and laugh at us (if we use a past method), or 2) renegades and persecute us (if we use a future method).

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 03, 2005.


Nhu vay la Jubinell tra loi tranh ne ( Elude ).

Toi san sang chap nhan cai ly luan cua Jubinell la dung neu Truong Chinh troi con cai ong ta de xu tu, va trong qua khu ( yesteday )Con cai cua Abraham da troi ong ta lai de lam le te ( sacrifice ) Duc Chua Troi, hoac con cai cua Mac Dang Dung hay Ho Quy Ly da tuot guom toan tinh chem chet cha no vi nhung nguoi nay dinh cuop ngoi Vua.

Toi goi dich danh Hoang Viet Gian, @@@.@@ de hoi, nhung chi co moi Jubinell tra loi vong vo, gang guong ( tortuous ). Co le vi tu ai ( self- respect ) hon la bao ve chan ly.

The moi biet cong san chi co the ton tai voi ly luan mot chieu.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 04, 2005.


Toi se liet ke TAM THOI nhung toi ac cua cong san VN theo thoi gian.

- Giet ca chuc ngan tin do Phat Giao Hoa hao vao khoang nam 1946 sau khi Viet Minh cuop chinh quyen

- Giet thanh phan tri thuc trong chien dich " tri ; Phu; Dia ; Hao ..dao tan goc. troc tan re " vao khoang nam 1950.

- Dau to dien chu trong chien dich " cai cach ruong dat " nam 1956, trong do. nguyen Tong Bi Thu Dang Lao Dong Vn ( dang Cong San VN ngay nay ) da tu tay troi cha me ruot thit cua han vao cac cay cot truoc hien nha de dau to lam guong cho cac dang vien cong san dan em.

- Vu an " NHAN vAN Giai Pham " bach hai cac van si dam noi thang su that, trong do co Van CAo, tac gia bai quoc ca viet cong.

Nhac si Van Cao bi ghet toi : phan Dang; Phan Cach Mang, Phan Dong.

- Tan sat hang ngan nguoi tai Hue trong tran Mau Than 1968.

- Tan sat hang ngan nguoi tren quoc lo 1 nam Quang Tri trong tran chien 1972.

- Tan sat hang chuc ngan nguoi dan bo chay khoi Ban Me thuot nam 1975.

- Danh tu san, an cuop tai san cua dong bao mien nam sau nam 1975.

...................................................................... ......................................................................

Chat khai quang mau da cam cu Hoa Ky duoc xu dung tai VN tu nam 1965 den 1973. Hien nay chinh quyen Hanoi da kien cac cong ty che tao chat khai quang mau da cam.

Phai chang tu nam 1965 - 1973- la TODAY, con 1965 tro ve truoc la YESTERDAY ??

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 04, 2005.


TODAY .Dang cong san VN hien nay van con ton tai ( Existence ).

Nhu vay, nhung hau qua do hanh dong cua mot dang ( party ) dang con ton tai TODAY gay ra thi thuoc TODAY hay YESTERDAY ?.

Trong bang liet ke ( list ) tam thoi ve cac toi ac cua cong san gay ra ma toi post o tren. Jubinell cho toi biet. Cac toi ac nao thuoc TODAY, Cac toi ac nao thuoc ve YESTERDAY ??

Tra loi thang than cho toi xem, Jubinell cung de toi coi Jubinell la HEN NHAT ( Caitiff).

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 04, 2005.


Nhung gi toi noi ve TODAY va YESTERDAY chac chac JUBINELL phai hieu. Toi khong nghi Jubinell qua ngu xuan de khong hieu toi noi cai gi.

Rieng toi, toi thay da giang day cho Jubinell ve TODAY va YESTERDAY la kha day du.

Bay gio toi yeu cau Jubinell bo van de YESTERDAY va TODAY qua mot ben, va hay can dam tra loi toi cau hoi nay.

CON CAI GIET ( KILL ) CHA ME, VA CHA ME GIET CON CAI.

Truong Chinh thuoc dang ( shape )nao ? va ABraham thuoc dang nao ?

Jubinell dung co thac mac la tai sao toi dat cau hoi neu tren khac voi chu de ( main subject ) cau hoi. Vi chu de cau hoi do toi post len da thuoc ve YESTERDAY roi.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 04, 2005.


Moderation questions? read the FAQ