VN xếp gần cuối bảng trong nhóm các nước đang phát triển

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VN xếp gần cuối bảng trong nhóm các nước đang phát triển

Theo điều tra mới đây của nhóm chuyên gia kinh tế WorldPaper phối hợp với Viện Nghiên cứu các vấn đề tiền tệ (MMI) của Mỹ về sự giàu có của các nước đang phát triển (Wealth of Nation Index) trong năm 2004, Việt Nam đă tụt 7 bậc, đứng ở vị trí 56/70 quốc gia và lănh thổ.

Theo nghiên cứu của WorldPaper, VN xếp ở gần cuối bảng trong nhóm nước đang phát triển. Đứng đầu trong bảng xếp hạng này là Slovenia, Israel, Hàn Quốc, Cộng ḥa Czech. Tiếp theo là một loạt các nước Đông Âu: Etstonia, Hunggari, Xlovakia, Litva, Latvia. Đứng cuối bảng là nhóm nước châu Phi Tandania, Papua New Ghine, Zimbabue, Kenia. Điều đáng nói là trong bảng xếp hạng này, các quốc gia Đông Âu đă có sự vươn lên mạnh mẽ. Các "con hổ" của Đông Âu chiếm 7 vị trí trong tốp 10, 10 vị trí trong tốp 20 nước đang phát triển giàu có nhất.

Có thể thấy, những nước đứng đầu bảng xếp hạng thường có diện tích nhỏ với dân số ít. Nguyên nhân là do nguồn tài nguyên ít ỏi nên các nước này thường chọn con đường phát triển mạnh xuất khẩu, ngoài ra diện tích và dân số không lớn đồng nghĩa với cơ sở hạ tầng và những vấn đề xă hội cũng ít hơn.

Các nước lớn như Trung Quốc (xếp thứ 27), Brazil (xếp thứ 28) và Nga (xếp thứ 31) đều tiến được 7 bậc, trong khi 2 quốc gia lớn khác là Ấn Độ (thứ 53) và Indonesia (thứ 54) lại tụt lại khá xa.

Đây là một nghiên cứu được bắt đầu tiến hành vào năm 1996 nhằm đo lường mức độ giàu có của một quốc gia dựa trên 3 nhóm tiêu chí về môi trường kinh tế, môi trường trao đổi thông tin và môi trường xă hội. Mỗi nhóm bao gồm 21 biến số có trọng số như nhau. Nh́n vào phần xếp hạng theo các nhóm tiêu chí th́ số điểm dành cho ổn định xă hội thường cao hơn tăng trưởng kinh tế.

Theo Viet Nam Net

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 28, 2005

Answers

Response to VN xĂª́p gĂ¢̀n cuĂ´́i bảng trong nhĂ³m các nước đang phĂ¡t triển

Vịt Nam CHXHCN Gâu gâu luôn luôn cầm đèn đỏ về phát triển đổi mới là cầm chắc rùi có ǵ đâu là lạ thằng Giái Ḥn Vịt Nam và 5@@@@@ [ 5 cái bàn tọa ] nó c̣n phải công nhận, thôi cậucũng không cần phải đem cái tin này cho anh CTHN hay TĐT thị thực [certified]làm ǵ

Chuyện Xe cán chó đo6`ng bào khu nhà lá nhà sàn đều hiểu hết chỉ có đỉnh ngu của trí tuệ Vịt Nam là không hề hay biết là minh đội sổ nhất thế giới.

Nếu 3 /4 đời chỉ đi chân đất đánh dậm đi thuô/ng đồ mà nay làm ở Phủ Tủ Lợn th́ đó là cái tiến bộ rùi

-- (Bill Shai @ Speech.Com), January 28, 2005.


Response to VN xĂª́p gĂ¢̀n cuĂ´́i bảng trong nhĂ³m các nước đang phĂ¡t triển

Anh Bill Shai nói tụi nó không biết nhục là thế nào. Hỏi vậy có khác ǵ hỏi lũ lợn là tại sao chúng mà tham ăn thế. Chúng nó từ bần cố nông nay nhờ bạo lực mà được độc trị. Cái tính tham lam dơ bẩn hèn hạ không bao giờ hết cả. Nếu chúng chối rằng chúng không phải là lợn th́ hăy để cho dân có dân chủ đi. Là lợn nhưng thích bàn chuyện table manners, bởi vậy dân trong nước mới bị lừa.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 28, 2005.

Response to VN xĂª́p gĂ¢̀n cuĂ´́i bảng trong nhĂ³m các nước đang phĂ¡t triển

Đang phát triển hay là chưa phát triển? Cứ cho mấy cái thằng ngày th́ thiến heo đêm th́ xách AK làm thứ trưởng bộ trưởng th́ có mà 100 năm cũng lẹt đẹt đội xổ. CS mở miệng là "VN đang hội nhập vào thế giới", thế giới nào vậy? C̣n cái dzụ định hướng XHCN lại là cái củ kac ǵ? Muôn đời bám đuôi thằng chệt th́ làm sao ngóc đầu lên cho nổi? Nh́n lại qúa khứ th́ tiếc hùi hụi, thế kỷ 19-20 là cơ hội ngàn năm cho VN v́ nước tàu nó đang bị liệt cường xâu xé vậy mà ta không lợi dụng được c̣n để dẫn đến chia đôi đất nước và nội chiến, thằng con nào chịu trách nhiệm đây? Xin điểm mặt đích danh là ho chi minh và đám lâu la, tụi này 1000 năm sau vẫn là tội đồ dân tộc. Theo cái kiểu làm tay sai của CSVN bây giờ th́ cho dù tàu cộng có bị liệt cường xâu xé thêm lần nừa th́ dân VN cũng sẽ lănh đầu máu họa lây, nói ǵ đến cơ hội ngàn năm. Tóm lại c̣n CS th́ VN muôn đời vẫn c̣n đội xổ.

-- (dancamau@yahoo.com), January 29, 2005.

Moderation questions? read the FAQ