NAY ANH BAN HOANG VIET GIAN, ANH CO NGHI LA CHU TICH HO CHI MINH CON THUA XA CA MOT CON THU VAT KHONG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mot con thu vat nhu con cho ( dog ) hay mot con heo khong bao gio can chet con cai ( female ) sau khi chung no giao cau voi nhau xong.

Con Chu Tich Ho chi minh cua Hoang Viet Gian. cua @@@@@ da lam ngo ( Ignore ) de cho thu ha thu tieu Ba Nong thi Xuan sau khi ong ta an nam voi ba Nong thi Xuan .

Chu Tich Ho chi Minh cua @@@@@, cua Hoang Viet Gian co tu cach thua xa ca mot con Cho, mot con Heo

-- Tinh Co (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 28, 2005

Answers

Hai chu Hoang Viet Gian va @@@@@ chiu kho vat chan len tran de suy gam ve de tai nay cua anh xem sao.

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), January 28, 2005.

Anh Tinh Co nói thế này chúng nó có gác cả chân trước lẫn chân sau cũng không trả lời được. Chúng nó đang đi t́m tệ nạn xă hội, không công bằng, hối lộ của các nước phương tây để chê trách.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 28, 2005.

Anh ban tren noi hoi qua day, chu Hoang Vit Gian chi viec gac 2 chan truoc len tran ma suy gam cau noi cua anh. Khong viec gi phai gac ca 4 chan len tran cho moi met.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 06, 2005.

Ngày xưa khi nó sinh ra cha mẹ nó muốn nó trở thành con người lễ giáo nên đặt nó là " Hoàng Giáo " tức đứa con họ Hoàng có giáo dục .

Lớn lên nó hư thân trách nết gia nhập băng đảng lũ ác ôn ăn gian ,ăn cướp sán lải Hà Nội tôi mọi Chệt Cộng nên bà con gọi nó là "Hoàng Dái" v́ nó ỷ vào cái đảng ăn cướp Mafia mà luôn luôn xịt bậy .

Lên forum này nhiều người ghét hắn v́ tánh ngỗ nghịch những vẫn c̣n một chút lương tâm nên tránh chữi cha ḍng họ Hoàng của hắn thành ra gọi hắn là " Ḥn Dái hoặc Dái Ḥn " nên chẳng ǵ phải nói .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 06, 2005.


Moderation questions? read the FAQ