Biểu T́nh Khắp Nơi Trên Thế Giới

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Biểu T́nh Khắp Nơi Trên Thế Giới

(Lịch tŕnh cập nhật sáng 26-01-2005)

(LÊN MẠNG Thứ tư 26, Tháng Giêng 2005)

Ngày Thứ Sáu 28-1-05 từ 2 giờ trưa biểu t́nh trước toà Đại sứ Việt cộng tại Den Haag, Hoà Lan (Nassauplein 12 - 2585 EB Den Haag) sau đó tuần hành đến Toà Đại sứ Trung cộng (Willem Loderwijklaan 10 - 2517 JT Den Haag), do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Ḥa Lan thực hiện.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh trước Lănh sự quán Trung Cộng tại Sydney (Úc đại Lợi) lúc 11 giờ sáng do Tổng Hội Sinh viên Việt Nam New South Wales tổ chức.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh trước Lănh sự quán Trung Công tại Perth (Úc Đại Lợi) lúc 11 giờ sáng do Cộng đồng Người Việt Tụ Do tại Tây Úc thực hiện.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh trước Quốc Hội Nam Úc tại Adelaide (Nam Úc) lúc 4 giờ chiều do Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc thực hiện.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trước Lănh sự quán Trung cộng.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh tại Los Angeles trước Lănh sự quán Trung Cộng từ 1 giờ trưa, (443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020, gần góc đường Wilshire & Shatto Pl.) do Cộng đồng Nam Cali, Cộng đồng LA, UB Bảo Toàn Đất Tổ và một số tổ chức trẻ tổ chức. (Long Hoàng 310-615-9005; Giang Nguyễn 714-623-1158; Kim Trần 310-922-4923 và Nhàn Nguyễn 714-878-9941)

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh tại Paris, Pháp, Place Alma Marceau, 75008 Paris, từ 15 giờ đến 17 giờ.

- Ngày Thứ Sáu 28-1-05 biểu t́nh tại Federal Building Hawaii

- Ngày Thứ Bẩy 29-1-05 biểu t́nh tại San Francisco (Bắc Cali) trước Lănh sự quán Trung Cộng và Việt Cộng.

- Ngày Thứ Bẩy 29-1-05 Đêm Thắp Nến tại Little Saigon (Nam Cali). Địa điểm sẽ thông báo.

- Ngày Thứ Bẩy 29-1-05 biểu t́nh tại Seattle, Washington

- Ngày Thứ Bẩy 29-1-05 biểu t́nh tại Porland, Oregon.

- Ngày Thứ Bảy 29-1-05 từ 11 giờ đến 14 giờ trưa biểu t́nh tại trước Toà Đại sứ Trung cộng tại Ottawa, Canada (515 St. Patrick Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 5H3) do Ủy Ban Bảo Vệ Toàn Vẹn Lănh Thổ VN/Toronto, Liên Hội Người Việt Canada, Cộng Đồng Người Việt Ottawa và Cộng Đồng Người Việt Montreal phối hợp tổ chức. (Ông Dương Anh, số điện thoại: 905-602-6402 & 416-888-1401 hoặc anh Trần Minh Thành, số điện thoại: 416-409-9883)

- Ngày Thứ Bẩy 12-2-05 biểu t́nh tại Berlin, CHLB Đức, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 (Botschaft der Volksrepublik China - Mảrkisches Ufer 54 - 10179 Berlin)

- Ngày Thứ Bẩy 19-2-05 biểu t́nh tại Bruxelles, Bỉ, trước Toà Đại sứ Trung cộng

Ngoài ra, tin tức từ trong nước cho biết sinh viên học sinh trong nước dự trù biểu t́nh vào ngày chủ nhật 30-1-05 trước toà Đại sứ Trung cộng tại Hà Nội và toà Lănh sự Trung cộng tại Sài G̣n. Một số trường đại học, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội và Sài G̣n đă lên tiếng ủng hộ cuộc xuống đường biểu t́nh này. ............. Xin các bạn Uo-To-Date bản danh sách này !!!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 27, 2005

Answers

Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỨNG LÊN ĐỂ Đ̉I HỎI ĐẢNG CỘNG SẢN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG ĐĂ TÀN SÁT NGƯ DÂN VIỆT NAM !Tại sao ? sinh viên; học sinh tự phát tổ chức "BIỂU T̀NH" phản kháng trước toà Đại sư Trung cộng Hà nội cũng như Saigon đêu bị cơ quan an ninh giải tán; cùng lúc phổ biến lệnh câms biểu t́nh chống trung cộng trong các trường học. Đó cũng là một hành động khủng bố các học sinh cũng như nhân dân trong cả nước không được phép chống đối

"ĐÀN ANH TRUNG CÔNG CỦA ĐẢNG CỘNG SAN VIỆT NAM"???.NHIỄU ĐIỀU PHỦ LÂY GIÁ GƯƠNG; NGƯỜI CÙNG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG.NHÂN DÂN VIỆT NAM HĂY MẠNH DẠN ĐỨNG LÊN ĐỂ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN "BẮC KINH" PHẢI CHẤM DỨT NGAY NHỮNG HÀNH ĐỘNG DĂ MAN TÀN SÁT ĐỒNG BÀO "NGƯ PHỦ" CỦA NƯỚC TA. PHẢI BỒI THƯỜNG XỨNG ĐÁNG CHO CÁC GIA Đ̀NH CÁC NẠN NHÂN.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỨNG TỎ KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG VÀ CŨNG KHÔNG DÁM LÊN TIÊNG ĐỂ BÊNH VỰC CHO NGƯ DÂN TA NHƯ HIÊN NAY.QUÁ NHỤC CHO NHÂN DÂN TA PHẢI KHÔNG CÁC BẠN ???-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 27, 2005.

Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

CẢ NƯỚC BỊ NHỤC V̀ BỌN TAY SAI CHO BỌN TRUNG CỘNG !!!

CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚ NAY, NẾU MUỐN PHẢN ĐỐI MỘT NƯỚC NÀO, BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC SỞ TẠI CỨ VIỆC TRIỆU ĐẠI SỨ NƯỚC NÀO MÀ M̀NH CẦN PHẢN KHÁNG ĐẾN ĐỂ ĐƯA THƯ "PHẢN KHÁNG".

CHỈ RIÊNG NƯỚC "XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" BỘ NGOẠI GIAO ĐÍCH THÂN ĐI ĐẾN "SỨ QUÁN TRUNG CỘNG" ĐỂ MÀ ĐƯA THƯ PHẢN KHÁNG VỀ VỤ "TUẦN DUYÊN TRUNG CỘNG" TÀN SÁT NGƯ DÂN VIỆT NAM ???.

Nhục ơi là nhục ! Tại sao nước Xă Hội Chủ Nghĩa, lại ươn hèn đến như vậy ? Nếu bọn cộng sản có làm nô bộc, tay sai cho Trung cộng, th́ cả bọn "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" Từ lănh tụ "TRUNG ƯƠNG ĐẢNG" trở xuống cho đến các đảng viên, cũng nên v́ danh dự của Nước Việt Nam mà lên tiếng phản kháng Trung cộng dă man tàn sát "NGƯ DÂN" Bọn chúng đă ngang nghiên xâm phạm chủ quyền lănh hải của ta. Đ̣i hỏi nhà cân quyền Bắc Kinh (Tầu) phải mở cuôc điều tra minh bạch, xin lỗi ngư dân của ta; và phải bồi thường xứng đáng cho các "GIA Đ̀NH BỊ HẠI" do trung cộng đă bất nhân, bất tín tàn sát nhân dân lương thiện của Việt Nam.

NẾU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỰC SỰ LÀ BỌN TAY SAI CHO TẦU (TRUNG CỘNG), TH̀ NÊN TỰ RÚT LUI ĐI MÀ TRẢ LẠI CHÍNH QUYỀN CHO NHÂN DÂN TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CHO TƯƠNG LAI CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM. TRÁNH ĐƯỢC NỖI NHỤC BỊ HA HIẾP DO ĐÀN ANH PHƯƠNG BẮC GÂY NÊN CHO DÂN TỘC TA !!!-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 27, 2005.

Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

Biến Cố Vịnh Bắc Việt: Những Bí Ẩn Trong Vụ Hải Quân Trung Quốc Tàn Sát Ngư Dân Việt Nam
(LÊN MẠNG Thứ tư 26, Tháng Giêng 2005)

KS Nguyễn Đ́nh Sài
(VNN)

Ba Câu Hỏi LớnVụ Hải Quân Trung Quốc tàn sát ngư dân Việt Nam vào ngày 8 tháng 1, 2005 khi bốn chiếc ghe của họ thả lưới trong "vùng đánh cá chung" [co-fishing area] đang làm xôn xao dư luận trong ngoài nước với những phản ứng và giải thích trái ngược. Đă có khá nhiều cơ quan truyền thông như BBC, Reuters, Thanh Niên Online, AFP, v.v..., và nhiều nhà b́nh luận thời cuộc lên tiếng kể lại nội vụ, đặc biệt là ở hải ngoại. Qua hệ thống internet và điện thư, nhiều tiếng nói căm phẫn xuất phát từ trong nước.

Thế nhưng đă gần ba tuần qua, có ba câu hỏi lớn mà hiện nay vẫn chưa có câu trả lời!

Về phía Bắc Kinh, mới đây họ đưa ra lời cáo buộc ngược rằng sở dĩ tàu chiến Trung Quốc phải nổ súng bắn vào các ghe đánh cá Việt Nam v́ các ngư dân Việt Nam là "hải tặc". Qua bằng chứng các h́nh ảnh ghe đánh cá không trang bị vũ khí, cũng như h́nh dáng và vẻ mặt của những ngư dân hiền lành chất phác, ai cũng có thể thấy rằng sự cáo buộc của Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt và gian dối. Cho dù sự thật theo như họ cáo buộc của Bắc Kinh đi nữa, th́ với các chiếc ghe gỗ không trang bị đó, tàu chiến của Trung Quốc chỉ cần bắn dọa rồi bắt giữ các ngư dân. Thế nhưng tàu Hải Quân Trung Cộng đă chạy thẳng đến gần các ghe đánh cá và ngang nhiên nổ súng bắn giết người Việt Nam. Sau đó, bị dư luận quốc tế lên án, họ mới bịa chuyện v́ "ngư dân Việt là hải tặc" nên họ phải "khai hỏa để tự vệ". Trong mấy năm qua, Trung Quốc đang cố vẽ ra h́nh ảnh của một cường quốc hiền ḥa, biết tôn trọng lân bang trong t́nh hữu nghị, th́ hành động vi phạm công pháp quốc tế vừa qua đă làm cho họ mang tiếng là "bọn xâm lăng dă man" [aggressive barbarians] trước dư luận thế giới.

 • Câu hỏi thứ nhất là:
 • Nguyên do bí ẩn nào khiến Bắc Kinh hành xử bất chính và chấp nhận một liều lĩnh [risk taking] về liên hệ bang giao quốc tế như thế?

  Về phía Hà Nội, họ đă giữ sự im lặng khó hiểu ngay những ngày đầu tiên. Vụ Trung Cộng bắn giết ngư dân xảy ra ngày 8-1 mà măi đến 13- 1, Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao Lê Dũng mới lên tiếng một cách yếu ớt, cho qua. Trong khi đó, cùng ngày 13-1 tại Hà Nội, Thủ Tướng Việt Cộng Phan Văn Khải lại tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Cố Tú Liên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Trung Quốc sang Việt Nam tham dự APPF. Trong buổi tiếp tân này, không những Phan Văn Khải không đề cập ǵ đến vụ ngư dân Việt Nam bị Hải Quân Trung Quốc tàn sát dă man, mà c̣n đề nghị rằng "hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, trên cơ sở phương châm 16 chữ và 4 tốt mà các nhà lănh đạo cấp cao của hai nước đă đề ra". Hà Nội dư biết sự im lặng của họ sẽ dấy lên ḷng bất măn và bất tín nhiệm của nhân dân Việt Nam trong nước, vốn đă âm ỉ từ lâu. Đă đành là họ không xem ư dân ra ǵ, nhưng để cai trị dân lâu dài, họ vẫn luôn luôn cố vẽ ra h́nh ảnh, "đảng là cơ chế hoàn hảo nhất, có sứ mạng bảo vệ đất nước và nhân dân." Thế nhưng trước sự tố cáo của ngư dân và phẫn uất của toàn dân, họ đă phải giả vờ buộc tội Trung Quốc một cách bối rối và yếu ớt. Đă thế, ngày 22-1, một số sinh viên Việt-nam căm phẫn việc Trung Cộng giết hại ngư phủ Hậu Lộc, tập trung biểu t́nh trước cổng Đại Sứ Quán Trung Hoa th́ bị cảnh sát chống bạo động dùng ṿi rồng, xe bọc thép, xe bít bùng bắt bớ, đánh đập bất kể những ai vừa bén mảng đến để tham gia biểu t́nh. Một số sinh viên vừa chạy xe gắn máy qua hô vài tiếng đả đảo Trung Quốc th́ cảnh sát lập tức chận xe, xô té, dùng dùi cui đánh đập, bắt lên xe đến mấy chục người.

 • Câu hỏi thứ hai là:
 • Nguyên do bí ẩn nào khiến Hà Nội hành xử bất chính, cố gắng khỏa lấp biến cố và chấp nhận sự oán ghét của đồng bào như hiện nay?

  Về phía nhân dân trong nước và đại khối người Việt hải ngoại, hầu hết lên án Bắc Kinh "hung hăng bạo ngược" và Hà Nội "quá hèn nhát", im lặng trước hành động giết người của ngoại bang. Ai cũng đ̣i hỏi Trung Quốc đền bồi tương xứng cho gia đ́nh nạn nhân. Thế nhưng, đă hai tuần qua, chưa hề có một cuộc biểu t́nh nào tại hải ngoại, nói lên sự phản đối của người dân. Trước sự lên án "cầm chừng" này, Hà Nội có thể dễ dàng vô hiệu hóa sự căm phẫn của dân chúng, v́ ai cũng thấy lực lượng của Trung Quốc mạnh gấp trăm lần lực lượng hiện nay của Việt Nam. Do đó một vài ư kiến cho rằng sự im lặng của Hà Nội có vẻ như chỉ thể hiện sự nhẫn nhịn cần thiết cho một "chuyện nhỏ".

 • Câu hỏi thứ ba là:
 • Biến cố ngày 8 tháng 1 vừa qua có tầm mức "chuyện nhỏ" như nhiều người lầm tưởng thế không? Việc lên án Việt Cộng là "hèn nhát" như hiện nay có phiến diện và quá nhẹ cho chế độ hay không? Nguyên do bí ẩn nào cho thấy biến cố vừa qua là chỉ dấu của một thất lợi lớn đang xảy ra cho dân tộc Việt Nam?

  Vạch Trần Sự Thật  Cũng trong buổi tiếp tân ngày 13-1, Phan Văn Khải khẳng định "Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hiện nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp". Thế nhưng, từ khi Hiệp Định Vịnh Bắc Việt được phê chuẩn vào ngày 20 tháng 6, 2004, th́ đă xảy ra nhiều vụ Hải Quân Trung Quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam trong vùng Vịnh Bắc Việt. Đặc biệt, theo Reuters, trong tha?ng 12/04 Trung Quốc đă bắt giữ các thuyền đánh cá với 80 ngư dân Việt Nam đêm về giam ở đảo Hải Nam, cho rằng họ "xâm phạm lănh hải Trung Quốc trái phép". Trong khi đó, theo lời khai của các nạn nhân và được Hà Nội xác nhận, th́ những ngư dân đă đánh cá hợp pháp trong vùng "đánh cá chung" [The co- fishing area]. Để t́m ra bí ẩn trong vụ này, chúng ta hăy xem hai bức h́nh:

  - H́nh 1 là bản đồ phân định ranh giới lănh hải Việt Trung trong Vịnh Bắc Việt mà hai bên Việt Trung đă thỏa thuận theo hiệp định 25- 12-2000 và phê chuẩn nga?y 20-6 năm 2004. Trong bản đồ này, vùng đánh cá chung được ấn định một cách kỳ dị, nhưng cho đến nay chưa thấy một nhà b́nh luận nào nêu thắc mắc hay giải thích về sự lạ lùng này.

  - H́nh 2 là bản đồ các vùng có nhiều hải sản và khoáng sản [dầu hỏa cùng khi đốt] trong Vịnh Bắc Việt [Tài liệu Selig & Hanson, China Oil and Asia Conflict Ahead?, New York Columbia University Press, USA]. Theo tài liệu này, túi dầu khí - phần có đường vạch xám - ở giữa Vịnh Bắc Việt có nhiều khí [natural gas] hơn là dầu cặn [crude oil]. Số lượng khí đốt nhiều đến nỗi có thể cung cấp năng lượng cho toàn vùng Bắc Việt và đảo Hải Nam mà không cần dùng đến thủy lượng từ các đập nước sông Đà hay vận chuyển dầu từ đất liền ra đảo Hải Nam. Dù vùng này nằm giữa lănh hải của hai nước, song Trung Cộng đă khai thác dầu khí phía bên lănh hải của họ từ lâu rồi, và viện cớ túi dầu khí là "tài nguyên của Trung Quốc", họ t́m mọi cách ngăn cản Việt Nam đặt giàn khoan phía trong lănh hải Việt Nam. Phần tô đen là vùng hải sản [marine habitat] như tôm, cua, cá, ốc, ṣ, ngọc trai, v.v...

  Đối chiếu hai h́nh, chúng ta nhận thấy "vùng đánh cá chung" của h́nh 1 bao gồm trọn vẹn cả toàn vùng phía trên túi dầu hỏa và khí đốt của h́nh 2. C̣n vùng có nhiều hải sản, tôm cá, th́ phần lớn nằm ven bờ biển Việt Nam từ Thanh Hóa lên Móng Cáy, nơi các cửa sông chảy ra biển mang theo thực phẩm dinh dưỡng cho các loài tôm cá. Phần c̣n lại ở ngoài khơi Thanh Hoá th́ nằm trong vùng dầu khí, nơi có phù sa sông Mă chảy ra, và nằm về phía hải phận Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam vừa bị Hải Quân Trung Cộng bắn giết là dân ở vùng Hậu Lộc [điểm A], nằm ngay cửa sông Mă thuộc tỉnh Thanh Hóa. Điểm B là nơi họ bị Trung Cộng tấn công và đuổi bắt từ đó vào gần bờ [điểm A].

  Về phía hải phận Trung Quốc từ đảo Hải Nam trở ra, tôm cá và hải sản không trù phú lắm, bởi v́ phù sa màu mỡ và các chất bổ dưỡng cho tôm cá từ các cửa sông Mă, sông Đáy [Nam Định], và các nhánh lưu vực sông Hồng [Thái B́nh] chảy ra không lan tới bên đó. Như vậy, chỉ xét về phương diện hải sản thôi, th́ Trung Cộng cũng đă gian lận trắng trợn khi họ yêu cầu Việt Cộng kư hiệp định "vùng đánh cá chung" để được quyền đánh cá trong khu trù mật gần bờ Việt Nam trong khi bờ Hải Nam của họ chẳng có bao nhiêu tôm cá! Thế nhưng vụ gian lận này cũng tầm thường, chỉ là bề mặt nhằm mục đích khỏa lấp một bí ẩn trầm trọng hơn mà thôi. Sự thật là Trung Quốc chẳng thèm đánh cá đến nỗi phải tàn sát ngư dân Việt Nam vô tội.  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 27, 2005.

  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Khi tôi đang post bài cũa KS Nguyễn đ́nh Sài th́ cùng 1 lúc (at the same second) anh Hồng Hà also post this topic. So I should stop it!!

  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 27, 2005.

  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  ***

  The meat is hot and delicious like I was anticipated ThaiBinhXuanLoc in the past years for uprising

  TBXL was totaly differ, the People of those City STOOD UP theirself and today, Hatay , no "Ca^u lac bo. le^n dduo+`ng" or " Sinh vien" loudsy

  Respectful

  -- Do what ever you can do, dont regret later :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 27, 2005.  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  I hope that the evny inwhich, the chinese coastguard murdered Vietnamese fishermen will galvanized all Vietnameses to reveal the Vietnamese communist party is trully a Chinese puppet and deal with them in ernest.

  The Communist Party has ravaged the country, uprooted the culture, families, people and pillage the country resources for their all use or get richer and the normal vietnameses are poorer and living a modernday slaves

  -- (Viet Nhan @ Filson.Net), January 28, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Really good job, KSBH!

  Keep marching!

  -- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 28, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Những người nổi lên chống đối VC là những người con thân yêu của Việt Nam .Mọi sự hy sinh như chết chốc tù đầy điều được tôn vinh như cuộc nổi dậy Xuân Lộc Thái B́nh ,của người dân Tây Nguyên .

  Những người nổi lên chống đối VC v́ tư lợi cá nhân hay đoàn thể như của Trần Đô ,của bọn Phật Giáo ngày xưa nối giáo giặc cộng ,của bọn MTGPMN không được tôn vinh .

  Bài học :

  1 Dân MBVN đă đổ máu cho VC cướp chánh quyền MBVN có được truy điệu không chứ đừng nói trả ơn ?

  2 Cả triệu lính sinh bắc tử nam đă chết cho VC có được truy điệu không chứ đừng nói trả ơn ?

  3 Cả 50.000 lính chết ở Miên cho VC có được truy điệu không chứ đừng nói trả ơn ? 4 Cả gần 100.000 vừa dân vừa lính chết trong mưu toan quỵt nợ Chệt có được truy điệu không chứ đừng nói trả ơn ? .

  5 Lai rai gần 100.000 người âm thầm chết v́ ḿn bẫy ,đạn pháo và thực phẩm tẩm độc của chệt có được truy điệu không chứ đừng nói trả ơn ?

  Bây giờ chỉ có 9 người bị giết chết bởi Chệt sao chuyện này làm ầm ỹ quá vậy .

  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 28, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  ***

  I dont understand why the scandal of China killed Vietnamese fishermen and all of the "Sinh vie^n" + people can not do the "bie^?u ti`nh " ????? (faked) ???

  Here is an old news, when realpeople want to fight, they stand:

  (FWD)

  Last Updated: Tuesday, 14 December, 2004, 13:19 GMT

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4095315.stm Vietnamese clash over golf course Hundreds of demonstrators have clashed with police in Hanoi over plans to build a golf course on disputed land. Around 400 protesters threw petrol bombs and stones at police officers and security guards, at what was supposed to be a ground- breaking ceremony.

  Around 30 policeman and guards were reported to have been injured.

  Correspondents say that while disputes over land are not uncommon in Vietnam, the size and the violence of this demonstration makes it unusual.

  The protest in the Dong Anh district of the Vietnamese capital took place at a ceremony to mark the start of construction of the 18-hole course.

  State media reports said the course was planned by South Korea's Daewoo Corporation but that Daewoo withdrew funding during the Asian financial crisis in the late 90s and Thailand's Noble Vietnam company took over as main investor last June.

  But Noble Vietnam reportedly could not strike a deal with local people claiming compensation.

  The government has asked the local authorities to find a solution, Tin Tuc daily said on Tuesday.

  -- Out here, too much QUACK :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 28, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Up-To-Date List bie^u? ti`nh :

  New Zealand, ngày Thu+´ Sau´ 28.01.2005 : tru+o+´c su+´ qua´n Trung Co^.ng , do Phong trao` Thanh Nie^n VN Tu+. Do tai. Thu? ddo^ Wellington, NZ to^? chu+´c

  Nha^.t ba?n: Tokyo: Nga`y Thu+´Bay? 29.01.2005 vao` 10 gio+` sa´ng tru+o+´c toa` ddai. su+´ Trung Co^.ng & VN

  -- Da^n DDai. Co^` Vie^.t (TN2000@freemail.com), January 28, 2005.  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Rất vui mừng thấy người Việt hải ngoại đă tổ chức được biểu t́nh khắp nơi như thế này. Điều này giúp dân trong nước hiểu rơ bộ mặt đê hèn của CS.

  -- (ex.dggt03@hotmail.com), January 28, 2005.

  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Từ BBC.

  Việt kiều biểu t́nh về vụ ngư dân VN

  Thuyền ở vùng biển phía Bắc Việt Nam
  Tranh chấp ở vùng đánh cá chung dẫn đến vụ bắn chết ngư dân Việt

  Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy đă có nhiều cuộc biểu t́nh của người Việt tại các đô thị lớn ở các nước Phương Tây.
  Mục đích là để phản đối cảnh sát biển Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt Nam.

  Sự kiện xảy ra từ ngày 8/1 này đă thu hút sự chú ư của đông đảo người Việt Nam cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

  Các nhà tổ chức cho hay họ cũng đ̣i hỏi chính phủ các nước liên quan phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.


  Một cuộc biểu t́nh đă diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp hôm thứ Sáu ngày 28-1.

  Tin của tổ chức “Hội đồng Việt Nam bảo toàn đất tổ” cho hay họ đă phát lời kêu gọi cho người Việt tại Úc, Canada, Mỹ, Pháp, Hà Lan, và đảo Hawaii đồng loạt biểu t́nh, trao kháng thư cho đại diện ngoại giao của phía Trung Quốc.

  Ông Hoàng Thanh Tâm, thuộc mạng lưới tuổi trẻ VN lên đường, là trưởng ban tổ chức cuộc phản đối trước cửa LSQ Trung Quốc tại Sydney cho biết có khoảng 300 người Việt biểu t́nh.

  Nghe Việt Nam Ngày Nay

  Tại Canada, dù thời tiết giá lạnh, nhiệt độ ngoài trời âm 30 độ, nhưng, theo lời kể của nhà thơ Tân Văn tại Montreal, người Việt ở đây cũng rất quan tâm đến việc phản đối chính sách dùng vũ lực của Trung Quốc.

  Một số báo của người Việt tại Mỹ cũng loan đi lời kêu gọi biểu t́nh trước lănh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles ngày thứ Sáu.
  Báo chí ở Việt Nam im thín thít.


  -- (test@test.test), January 29, 2005.

  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Nếu Cần hăy lấy dủ tang chứng và nạn nhân rồi kiện tụi Trung Cộng Ra toà án quốc tê. Cho kẹo tụi Trung Cộng cũng không đi hầu toà, nhưng đây là sự bỉ mặt thằng Trung Cộng trước công luận Thế Giới về hành động sắt máu giất dân lành Việt Nam của bọn Bá Quye6`n Man Ri Mọi Rợ Bắc King

  -- (Tư Ṛm @ dlls.com), January 29, 2005.

  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  ***

  Xin cho bie^'t Source chi'nh cu?a nguo^`n tin BBC tre^n, co' le~ la.i FAKED nu+~a ro^`i :)))) I can not find it ????

  -- Cheers :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 29, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  To CTHN .
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/01/050128_demonstration.shtml

  -- (test@test.test), January 29, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  Cùng cac anh em SINH VIEN HỌC SINH ở trong nươc và DU HỌC SINH hải NGoại

  Thời điểm đă tơi, chung ta không thể dâu diem nữa là Người trong nươc không thể tranh đâu cho Tự Do Dân Chủ nổi nêu không co sự Hổ trợ ca VNCH hải ngoại và Hả Ngoại CH cũng khôngbthể về nươc nêu không co cuôc Cach Mạng trong nươc. Vi vậy đa sô đă hiểu qua nhưng loi keu goi cua gia dinh cac ngu phu, O Nguyen Thanh Giang, 3 Linh muc Chan tin , Nguyen hư Giai va Phan van Loi v.v tren dien dan dan chu va cac dien dan khac. Loi keu goi tu hon mot nam nay và duoc Dien dan Dan chu gioi thieu lai

  www.mattrantinhthuong.com

  đă noi được điều đo. Trong nươc đă hoan nghênh nhiệt liệt cuoc chiên đau hai ngoai. Đây là luc LIch SU Nguoi trong nuoc va Haỉ Ngoại phai là một moi co thể thay thê được tập đoàn ban nươc tàn quan cua che do CS . Chung ta chi co mot ngo thoat là dung cung chung mot la co TINH THUONG lma da so da biet va đa thuong. khong co la co nay Anh em Sinh vien phai cui dau cam la co đỏ sao Vang, từ choi boi toan thể nhai ngoai CH, mang co Đỏ se gay au da tai hai cho doan ket. Truong hop xay ra vu Ong Doan Viet Hoat de nghi hai la co dung gân nhau là đổ vơ. CHi con một cach cuôi cùng hay dùng Co Tinh Thương là cờ doàn kêt và tranh dau cho Tu Do Dan Chu. La co bat tay giua nguoinCH va nguoi song duoi che do CS lai LÀM MỘT dể quet sach dộc tài ban nươc.

  CHi co CUOC CACH MANG tinh thuong bat bao dong moi giai thoat dat nuoc do la BAT CHIEN TU NHIEN THANH Tinh thuong dan toc se lam quị CS mat dan.

  Ở Hải Ngoiai cam co TINH THUONG Du hoc Sinh se om cham lay nguoi CH de bieu tinh chong TRung Cong. Con cam Co đỏ sao Vàng th́ thê gioi tưởng lâm la Du HOc SINH TRUNG CỘNG , đây làmột sự thật, hai la co như là một đôoi voi nguoi ngoai quoc.

  Neu SV HS trong nuoc da hieu hay mau in hang ngan hangg trieu la co Vang TINH THUONG dan cung dat nuoc de phat dong cuoc Cach Mang Tinh Thuong , doan ket CH hai ngoai va nguoi song trong gong cum cong san chung ta moi co the chong cu TRUNG CONG va tat ca nhung de quoc nao muot nuôt tron Viet Nam. Mat tran Tinh Thuong đă BAO DONG từ hơn Một Nam nay. Neu khong cung chung la co thi chung ta tiep tuc cuoc noi chien. Tuc la dchung ta dang giet nuoc VN than yeu.

  TINH thuong Dan Toc Muon Nam, Cuoc bat tay Lich su dan Toc muon nam de thực HIện cuộc Cach Mang Tinh Thương voi la co T́nh Thương. Chung ta se

  1/ thoatkhoi ach CS da lam kho dan toc hon nua the ky 2/ Dủ suc danh duoi quan Tau voi mot Quan Doi THONG NHAT gom ca Bo doi anh dung va QLVNCH anh hung Hoang Sa tay trong tay. Nhu Mat tran tinh thuong gom tat ca moi nguoi dan trong ngoai nuoc keu goi tu hon một nam nay trong loi keu goi. 3/ Dem lai niem vui va tinh thuong dan toc quen het moi chuyen cu.

  Khong con cach nao khac hien nay. LA co la hi vong cuoi de thuc

  hienCuoc Cach Mang TINHNTHUONG nhu cuoc cach mang Cam Ukhaine va

  cach Mang nhung dông au.

  La co TINH THUONG thang thi CS chet, La co TINH THUONG thang thi tinh dong bao dan toc se duoc han gan. Con tiep tuc cuoc chien hai la co tuc là TỰ SAT.

  KTS Minh Luc Nguyen Tuong Thinh

  -- nguyen tuong thinh (mattrantinhthuong@skynet.be), February 01, 2005.


  Response to Biểu Tình Khắp Nơi TrĂªn Thế Giới

  "Chúng ta hảy ráng quên hai chữ Cộng Sản trong lá cờ Bắc Việt. "

  ĐM thằng "KTS Minh Luc Nguyen Tuong Thinh " thằng này là một thằng hoà giải ,hoà hơp với VC .Một thằng bố láo như Nguyễn Cao Kỳ .Một thằng du học của VNCH nhưng lại phản chiến ,ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản .

  Hăy vào trang web của nó sẽ thấy cờ VC nằm trong nền vàng ba sọc đỏ tứ bọn VC lănh đạo VNCH .

  Từ cổ chí kim đă chứng minh :

  Ai phụng sự ,hy sinh cho một bạo quyền điều là tội đồ của dân tộc đó .

  Hăy nh́n nước Nga những tên cộng sản lần lần bị lấy lại những hưu bổng và đặc quyền .

  Hăy nh́n nước Đức ,không ai nhắc nhở đến những tên Đức quốc Xă .

  Hăy nh́n nước Nhật ,thủ tướng Nhật Đi thăm đền thờ mấy tên Nhựt phát xít bị ngay cả dân Nhựt phản đối .

  Hăy nh́n lại nước Ư ,không ai nhắc đến bọn Phát xít Ư .

  Sau 30 năm thống trị MNVN và 75 năm kèm kẹp MBVN những người dân Việt đă đủ thấy sự bạo tàn của bọn sán lải cộng sản chưa ? .

  Những bọn hoạt nhân chánh trị hăy bỏ những mưu đồ đen tối tạo sự liên kết ,hoà hợp hoà giải qua "chiến dịch t́nh thương như ngày xưa Hồ Chết X́nh dùng "Đập lập ,tự do dân chủ để lứa bịp dân và dẫn dắt nước Việt Nam vào quỹ đạo gia nô cho Chệt Cộng là tội đồ của dân Việt .

  Mọi ngựi VN yêu nước phải tận diệt bọn sán lải cộng sản và dẹp bỏ tất cả những tàn dư của cộng sản .

  Không chấp nhận một lá cờ có bóng dáng cộng sản .

  Không chấp nhận bất cứ một h́nh thức hoà đồng hoà hợp hoà giải kéo das2i sự sống cho VC . . . .

  Tổ quốc lâm nguy do bọn VC cấu kết với những tên ma đầu chánh trị dâng nước Việt chúng ta cho chệt cộng .Chúng ta phải suy nghĩ chính chắn trước khi hành động .

  T́nh thế bọn cộng sản sắp chết nên sẽ có nhiều hội nhiều tổ chức trá h́nh do VC tổ chức ,dật dây ,lũng đoạn để gây hoang mang ,làm suy yếu người Việt quốc gia hầu kéo dài sự sống của chúng .

  Hiện nay Chệt cộng với ư đồ bá quyền đă trở thành mối đe dọa cho hoà b́nh thế giớ mà VC đă tự biến thành con cờ thí của chúng .Việc lật đổ VC không c̣n là việc riêng của thế giới .

  V́ sự an nguy của các bạn và gia đ́nh các bạn xin hăy suy nghĩ kỹ trước khi hành động .  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 01, 2005.


  Moderation questions? read the FAQ