Quư Thầy Quảng Độ, Tuệ Sỹ Không Tiếp Thầy Nhất Hạnh.....bravo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quư Thầy Quảng Độ, Tuệ Sỹ Không Tiếp Thầy Nhất Hạnh

SAIGON -- Dưới đây là bản tin của Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế gửi từ Paris ngày 25-1-2005, nội dung về việc phái đoàn Làng Mai ghé thăm trụ xứ của một số chư tôn túc GHPGVNTN. Sư Ông Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến Thanh Minh Thiền viện và Tu viện Quảng Hương Già Lam nhưng không được Ḥa thượng Thích Quảng Độ và Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ tiếp. Chiều thứ ba hôm nay, tin từ Saigon chuyển đến Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết một số sự việc mấy ngày qua, liên quan đến chuyến đi của Sư Ông Nhất Hạnh và chư Đại tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sau chuyến gặp gỡ Nhà nước, đảnh lễ các vị Sư cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Nhà nước và thuyết pháp truyền đạo ở Hà Nội, Sư Ông Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai lấy chuyến bay đến Saigon vào sáng chủ nhật 23.1.2005. Tuy không thông báo trước, nhưng đột xuất ngay hôm chiều chủ nhật ấy, vào lúc 17 giờ, một phái đoàn Làng Mai đến Thanh Minh Thiền viện xin gặp Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để lấy hẹn cho Sư Ông Thích Nhất Hạnh đến đảnh lễ. Phái đoàn do Sư Cô Chân Không cầm đầu. Cùng đi có các Thượng tọa trong Thành hội Phật giáo Nhà nước và Tăng thân Làng Mai: Chơn Pháp Ấn, Thích Minh Cảnh, Thích Nhật Từ, Thích Phước Trí và 7 vị Tăng ngoại quốc của Làng Mai. Tất cả 12 vị đều đắp y vàng trang nghiêm. Vị Tri khách ở Thanh Minh Thiền viện gọi qua hệ thống máy nói nội bộ thỉnh ư Ḥa thượng Thích Quảng Độ về việc có khách xin tiếp. Ḥa thượng đang hỏi khách là ai, th́ Sư Cô Chân Không chụp máy nói chen vào lên tiếng : - Bạch Ḥa thượng con là Chân Không đây. Chúng con đến xin đảnh lễ Ḥa thượng và xin Ḥa thượng cho một cái hẹn cho Thầy con đến thăm. (Thầy đây là Sư Ông Thích Nhất Hạnh, PTTPGQT chú). Tiếng Ḥa thượng Quảng Độ vọng qua máy nói : - Tôi không tiếp được, v́ Công an không cho phép tôi tiếp. Nói rồi Ḥa thượng tắt máy. Sư Cô lại cầm máy gọi lên năn nỉ : - Bạch Ḥa thượng cho phép Tăng thân Làng Mai lên đảnh lễ Ḥa thượng. Ḥa thượng lập lại như cũ : "Công an không cho phép tôi tiếp". Nói rồi lại tắt máy. Sư Cô Chân Không gọi lên lần thứ ba nài nỉ : "Bạch Ḥa thượng, chúng con đă được phép Công an cho đến đây. Vậy xin Ḥa thượng đừng ngại, cho chúng con xin gặp". Ḥa thượng Thích Quảng Độ đáp : - Cô được công an cho phép, c̣n tôi công an không cho phép tiếp". Sau đấy Ḥa thượng cắt luôn hệ thống máy và từ đó không trả lời nữa. Sư Cô Chân Không và phái đoàn Làng Mai đứng bàn thảo trong một tiếng đồng hồ ở tầng dưới. Đến 18 giờ th́ họ rời Thanh Minh Thiền viện. Trước khi ra đi, Thượng tọa Chơn Pháp Ấn năn nỉ với vị Tri khách ở Thanh Minh Thiền viện khẩn xin Ḥa thượng đổi ư cho. Rồi đưa số điện thoại, pḥng khi Ḥa thượng Quảng Độ cần liên lạc. Đó là câu chuyện xẩy ra tại Thanh Minh Thiền viện hôm chiều chủ nhật 23.1.2005. Sang sáng thứ ba, 25.1.2005, Sư Ông Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai đến Tu viện Quảng Hương Già Lam ở G̣ Vấp. Theo chương tŕnh được công bố chính thức, th́ có khoản đến đảnh lễ Ḥa thượng Thích Trí Quang ở tu viện Già Lam. Khi đến trước cổng, Tăng thân Làng Mai vào thương lượng với Thượng tọa trú tŕ về nghi thức nhập chùa. Làng Mai yêu cầu cho Sư Ông đi một khoảng đường từ bên ngoài rồi từ từ tiến vào chùa, có hai lọng vàng che Sư Ông, có chư Tăng đi trước mang khay trầm, khay hoa, và khánh. Khi Sư Ông bước qua cổng tam quan, th́ trong chùa gióng chiêng trống Bát nhă nghênh đón. Thượng tọa trú tŕ không đồng ư, lập luận rằng : - Thầy Nhất Hạnh đến đây đảnh lễ Ḥa thượng Trí Quang cũng như học tṛ về thăm thầy. Chùa không thể nghênh đón theo nghi thức ấy. Tăng thân Làng Mai lại bàn thảo với nhau một hồi. Sau đó đề nghị với Thượng tọa trú tŕ rằng họ đồng ư chùa không gióng chiêng trống bát nhă, họ cũng không vác lọng vàng che bước Sư Ông. Tuy nhiên xin để cho chư Tăng mang khay trầm và khay hoa để rước Sư Ông vào chùa. Lúc ấy có mặt các vị đại diện Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo Thành phố và Đại diện Thành hội Phật giáo nhà nước, Thượng tọa trú tŕ Quảng Hương Già Lam đáp : - Như thế th́ tôi đồng ư. Tuy nhiên, kể từ nay khi Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo đến thăm Già Lam, chúng tôi cũng sẽ nghênh đón như thế. Nghe vậy, các vị chức sắc nhà nước bàn tính với Tăng thân Làng Mai chịu hủy hết nghi lễ, không hoa, trầm, chiêng khánh chi cả. Thế là Sư Ông Nhất Hạnh cùng Tăng thân bước vào chùa tự nhiên như khách thập phương, chẳng cần lọng vàng, hoa đỏ, khói trầm hay chiêng trống. Phái đoàn ra tháp Cố Ḥa thượng Thích Trí Thủ trong vườn chùa để đảnh lễ. Sau đó, không nói không rằng, Sư Ông và Tăng thân đi thẳng một đường vào pḥng của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, là một trong bốn vị Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Đến đây, Đại đức Thích Nguyên Vương chận lại không cho vào, v́ lư do Thượng tọa Tuệ Sỹ nhập thất kể từ tối hôm qua thứ hai, nay pḥng đă khóa kín. Sư Ông Nhất Hạnh hỏi ch́a khóa để đâu đưa cho Sư Ông mở vào. Đại đức Nguyên Vương nói ch́a khóa Thầy con giữ ở bên trong, không ai mở được, và cũng cấm không cho ai vào, mà có đập cửa cũng không nghe được v́ cách một gian pḥng tiếp khách. Sư Ông đành cùng với Tăng thân Làng Mai ra chánh điện lễ Phật. Sau đó đến đảnh lễ Ḥa thượng Thích Trí Quang. Hai bên trao đổi trong ṿng 40 phút. Chẳng ai biết nội dung cuộc trao đổi này.

theo VIETBAO

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 26, 2005

Answers

Response to QuĂ½ Thầy Quảng Độ, Tuệ Sỹ KhĂ´ng Tiếp Thầy Nhất Hạnh.....bravo

Duoi che do de nhat Cong Hoa,du co hoi doc tai ,gia dinh tri nhung co TU DO DAN CHU gap tram lan che do CSVN.Luc do cac vi su chuc cao duc trong xui giuc tang ni tu thieu dai dai,sao bay gio bi dan ap ,sao cac vi khong tu thieu hang loat cho dong bai HAI NGOAI duoc chiem nguong duc can dam cua quy vi?

-- Lin Tran (Lin@hotmail.com), January 26, 2005.

Response to QuĂ½ Thầy Quảng Độ, Tuệ Sỹ KhĂ´ng Tiếp Thầy Nhất Hạnh.....bravo

Ba^y gio` toa`n la` su* "quo^c' doanh" kho^ng ma` tu*. thie^u cai' gi` !! Dam' ca^u? ta(ng na`y duo.c le^n.h nu'p duoi' chua` de^? kinh ta`i cho VC, ai ma` kho^ng bie^t'. Mo^.t so^' tro^n' ra nuoc' ngoa`i da~ la^y' vo*., nhu*ng va^n~ tu (ta^n tang) de^? do*p' hit' khoi? di la`m. Mo^.t tu.i cho' de? !!

-- vn (vn@hcm.fpt.vn), January 26, 2005.

Moderation questions? read the FAQ