SỰ THẬT LÀ SỰ THẬT - AI MỚI LÀ LŨ PHẢN DÂN HẠI NƯỚC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Gởi cho người đọc trong nước

Để cho mọi người hiểu thế nào sự thực:

Thứ nhất Mỹ chưa bao giờ là kẻ thù của nhân dân VN cả mà là kẻ thù của CS. Những năm 50-60-70 bọn CS dụ khị được dân nghèo gây hấn khắp nơi nên Mỹ phải can thiệp, giúp dân miền Nam chống sự xâm lăng của CS. Lũ cộng nô hô hoán lên là Mỹ chiếm VN, dân miền Nam bị Mỹ đàn áp. Do chịu hy sinh mạng lính của ḿnh để đạt mục đích, CS đă chiếm được miền Nam năm 75. Nếu không tan ră th́ miền Nam chắc cũng đâu thua ǵ Nam Hàn. Đứa nào ngu nhất cũng không dám nói Nam Hàn là nước không có dân chủ, chính phủ bù nh́n, kinh tế do Mỹ nuôi.

Thứ hai, Mỹ là nước hào phóng. Mỹ đă viện trợ tái thiết cho cả Tây đức và Nhật bản, vốn là kẻ thù cũ trong thế chiến II. Bởi vậy các nước Đông Nam Á dù it hay nhiều ai cũng muốn dựa hơi của Mỹ, về mặt quân sự, kinh tế, chính trị.

Thứ ba, Mỹ chưa bao giờ ḍm ngó miếng đất hay ḥn đảo của Việt nam cả. Kẻ muốn chiếm là Trung quốc. Hoàng sa th́ đă mất rồi (đang lúc VN đang có chiến tranh), Trường sa TQ cũng chiếm được rất nhiều rồi. Trung quốc chưa muôn chiếm ngay chứ lúc nào chiếm th́ chẳng được. Bởi vậy làm thân với Mỹ để tạo đối trọng với TQ là điều quan trọng để bảo vệ Trường sa, một vị trí chiến lước cực kỳ quan trọng đối với VN.

Thứ tư, dù tôi không thích nói tới nhưng vẫn phải công nhận là lư thuyết CS có sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với người dân Việt nam bị áp bức dưới thời thực dân Pháp. Thế nhưng CNCS là chủ nghĩa không tưởng, phản tiến bộ mà cả thế giới đă vứt vào sọt rác, ngay tại cả nước Nga và Đức. Thế nhưng nó đang được CS Việt nam dùng làm b́nh phong cho sự độc quyền cai trị nhân dân ta: Đảng lănh đạo toàn diện. Tại sao? Vừa có quyền tham nhũng, tài kém vẫn có chức có quyền, có ai dám đứng lên phản đối không?

Thứ năm, những năm 90, Đông Âu đă hiểu ra sự phản tiến bộ của chủ nghĩa Cộng sản và loại bỏ nó. Đảng cộng sản VN run sợ trước viễn cảnh mất quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc ngưng tham nhũng, hút máu người dân. Chúng hèn hạ quỳ gối trước Trung quốc dâng đất tổ cho Trung quốc năm 1999, 2000 để xin được bảo vệ trước dân chủ, tự do cho dân tộc. Sợ dân phản đối chúng ém nhẹm vụ việc. Gần đây chia lại vịnh bắc bộ với thiệt hại rơ ràng cho Việt nam. Rồi mới đây người ngư dân bị giết không dám phản đối quan thầy mạnh bạo, lư do đă quá rơ, đâu cần giải thích thêm.

Thứ sáu, người Việt hải ngoại chỉ chống lũ CS tham tàn độc ác nhưng hèn hạ và phản dân phản nước. Công bằng và dân chủ chúng không muốn, tự do và quyền con người chúng không quan tâm. Bởi vậy mà chúng c̣n gặp sự chống phá. Nếu Việt nam thay đổi thành một nước đa đảng, dân chủ tự do mà vẫn c̣n ai chống phá, chính tôi sẽ bảo vệ Việt nam, như là một người theo chủ nghĩa dân tộc.

Thứ bảy, cũng là cuối cùng và quan trọng nhất. Chế độ nào, thể chế nào rồi cũng bị rồi cũng phải thay đổi. Chỉ có chủ nghĩa dân tộc là trường tồn. Thế nhưng CS Việt nam đă cố t́nh đi ngược lại quyền lợi dân tộc: dâng đất tổ cho TQ, ḱm hăm sự phát triển của Việt nam để được tham nhũng, làm giàu trên xương máu của nhân dân. Một chính phủ phản động dưới cái vỏ bọc công bằng xă hội. Một chính phủ hèn nhát với Trung Cộng nhưng không ngần ngại vu cáo cho người dân có ư kiến giúp nước là gián điệp và phản bội tổ để đàn áp một cách cực kỳ hèn mạt. Đây là một chế độ cần được loại bỏ, càng sớm càng tốt.

Tương lai nằm trong chính bàn tay của người Việt trong nước. Người Việt ở hải ngoại chỉ giúp đỡ cho người trong nước hiểu được sự thật mà tự quyết định lấy tương lai của ḿnh, cũng như bên Đông Âu và Nga. Họ không được quyền lợi ǵ ngoài sự vui mừng cho Việt nam khi tư do dân chủ thắng thế.

Ai mới là phản động, một người đă biết sự thật đâu cần suy nghĩ nhiều mới có thể trả lời được.-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 25, 2005

Answers

Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

Hoan ho anh (ex.dggt003@hotmail.com)...!

TOI DONG^` LONG` HOAN NGHENH ANH HET' MINH`...

NOI' QUA' DUNG'... VA` QUA' HAY...!

HOAN HO^ ANH...!

-- Cao' Ho` gian manh ban' nuoc va` hai dan (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 25, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

Gởi cho người đọc trong nước

Để cho mọi người hiểu thế nào sự thực:

Thứ nhất Mỹ chưa bao giờ là kẻ thù của nhân dân VN cả mà là kẻ thù của CS.

*** Cu~ng O -du'ng, tho+`i War-2 thi` USA support cho USSR cho^'ng Nazi ma` lu'c na`y USSR la` 1 CS ro^`i

Những năm 50-60-70 bọn CS dụ khị được dân nghèo gây hấn khắp nơi nên Mỹ phải can thiệp, giúp dân miền Nam chống sự xâm lăng của CS. Lũ cộng nô hô hoán lên là Mỹ chiếm VN, dân miền Nam bị Mỹ đàn áp. Do chịu hy sinh mạng lính của ḿnh để đạt mục đích, CS đă chiếm được miền Nam năm 75. Nếu không tan ră th́ miền Nam chắc cũng đâu thua ǵ Nam Hàn. Đứa nào ngu nhất cũng không dám nói Nam Hàn là nước không có dân chủ, chính phủ bù nh́n, kinh tế do Mỹ nuôi.

Thứ hai, Mỹ là nước hào phóng. Mỹ đă viện trợ tái thiết cho cả Tây đức và Nhật bản, vốn là kẻ thù cũ trong thế chiến II. Bởi vậy các nước Đông Nam Á dù it hay nhiều ai cũng muốn dựa hơi của Mỹ, về mặt quân sự, kinh tế, chính trị.

Thứ ba, Mỹ chưa bao giờ ḍm ngó miếng đất hay ḥn đảo của Việt nam cả. Kẻ muốn chiếm là Trung quốc. Hoàng sa th́ đă mất rồi (đang lúc VN đang có chiến tranh), Trường sa TQ cũng chiếm được rất nhiều rồi. Trung quốc chưa muôn chiếm ngay chứ lúc nào chiếm th́ chẳng được. Bởi vậy làm thân với Mỹ để tạo đối trọng với TQ là điều quan trọng để bảo vệ Trường sa, một vị trí chiến lước cực kỳ quan trọng đối với VN.

*** Vi` DEMOCRACY toa`n ca^`u, My~ do`m ngo' va` USA la` 1 International Police :)))

Thứ tư, dù tôi không thích nói tới nhưng vẫn phải công nhận là lư thuyết CS có sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với người dân Việt nam bị áp bức dưới thời thực dân Pháp. Thế nhưng CNCS là chủ nghĩa không tưởng, phản tiến bộ mà cả thế giới đă vứt vào sọt rác, ngay tại cả nước Nga và Đức. Thế nhưng nó đang được CS Việt nam dùng làm b́nh phong cho sự độc quyền cai trị nhân dân ta: Đảng lănh đạo toàn diện. Tại sao? Vừa có quyền tham nhũng, tài kém vẫn có chức có quyền, có ai dám đứng lên phản đối không?

Thứ năm, những năm 90, Đông Âu đă hiểu ra sự phản tiến bộ của chủ nghĩa Cộng sản và loại bỏ nó. Đảng cộng sản VN run sợ trước viễn cảnh mất quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc ngưng tham nhũng, hút máu người dân. Chúng hèn hạ quỳ gối trước Trung quốc dâng đất tổ cho Trung quốc năm 1999, 2000 để xin được bảo vệ trước dân chủ, tự do cho dân tộc. Sợ dân phản đối chúng ém nhẹm vụ việc. Gần đây chia lại vịnh bắc bộ với thiệt hại rơ ràng cho Việt nam. Rồi mới đây người ngư dân bị giết không dám phản đối quan thầy mạnh bạo, lư do đă quá rơ, đâu cần giải thích thêm.

*** Vi` USSR la` tro.ng ta^m cu?a CS ne^n USA+EU -da~ giu'p $$$

Thứ sáu, người Việt hải ngoại chỉ chống lũ CS tham tàn độc ác nhưng hèn hạ và phản dân phản nước. Công bằng và dân chủ chúng không muốn, tự do và quyền con người chúng không quan tâm. Bởi vậy mà chúng c̣n gặp sự chống phá. Nếu Việt nam thay đổi thành một nước đa đảng, dân chủ tự do mà vẫn c̣n ai chống phá, chính tôi sẽ bảo vệ Việt nam, như là một người theo chủ nghĩa dân tộc.

***

Hanoi O co`n lo^'i -di na`o ho+n la` Suck China's dick :))

Thứ bảy, cũng là cuối cùng và quan trọng nhất. Chế độ nào, thể chế nào rồi cũng bị rồi cũng phải thay đổi. Chỉ có chủ nghĩa dân tộc là trường tồn.

*** Chu? nghi~a da^n to^.c la` gi` ???

O ke^'t ho+.p vo+'i ngoa.i bang ???

Thế nhưng CS Việt nam đă cố t́nh đi ngược lại quyền lợi dân tộc: dâng đất tổ cho TQ, ḱm hăm sự phát triển của Việt nam để được tham nhũng, làm giàu trên xương máu của nhân dân. Một chính phủ phản động dưới cái vỏ bọc công bằng xă hội. Một chính phủ hèn nhát với Trung Cộng nhưng không ngần ngại vu cáo cho người dân có ư kiến giúp nước là gián điệp và phản bội tổ để đàn áp một cách cực kỳ hèn mạt. Đây là một chế độ cần được loại bỏ, càng sớm càng tốt.

Tương lai nằm trong chính bàn tay của người Việt trong nước. Người Việt ở hải ngoại chỉ giúp đỡ cho người trong nước hiểu được sự thật mà tự quyết định lấy tương lai của ḿnh, cũng như bên Đông Âu và Nga. Họ không được quyền lợi ǵ ngoài sự vui mừng cho Việt nam khi tư do dân chủ thắng thế.

Ai mới là phản động, một người đă biết sự thật đâu cần suy nghĩ nhiều mới có thể trả lời được.

You R Vietnamese Gan-di :))))

PS: Vietnam will be changed , WHEN ???

-- Fun :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 25, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

FOR SURE 100%

IT WIL BE TOMORROW

JUST WAIT AND SEE ...

-- dit me thang` cong-san~ HO CHI' DEO' (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 25, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

-- (ex.dggt03@hotmail.com) HOAN TOAN DONG Y

TUONG LAI DA BAT DAU TU HOM QUA--TRONG LONG DAN

NO PHAI TOI

CAM ON EX.DGGT03

-- (aaa11111@yahoo.com), January 25, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

Change or die (Gorbachev).

Everything in this world must envolve this thumb of rule to live and develop. Even US, Anglais, Russia, Francais, or Nippon they all changed after WW2. The question WHEN? When it reaches its time. We have missed many chances in the past. Not this time.

WORLD GOING THIS WAY ----------------->

VN GOING THIS WAY *^*~!-#@-#>$%^#&`* Do you see the vector?

-- (dancamau@yahoo.com), January 26, 2005.Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

Hồi đệ nhị thế chiến Mỹ giúp Liên Xô để :

1 Liên Xô diệt Đức Quốc Xă trong lănh thổ Liên Xô .

2 Để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt cho Châu Âu bớt bị hủy diệt .

3 Diệt Đức Quốc Xă giống như cứu Châu Âu bị rắn độc cắn (cấp thời ) c̣n cộng sản th́ như Sida từ từ tính sau và Mỹ đă kéo Liên Xô vào chiến tranh Việt Nam để cứu Châu Âu (gốc ông nội của Mỹ) khỏi chết chóc và hủy diệt .Thằng chó Hồ Chết X́nh v́ tham lam chức chủ tịch đă lôi kéo dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến Liên Sô và Mỹ khiến cho Việt Nam tang thương thế mà hiện nay một số người không nhận thấy nên trong tương lai bọn con cháu Hồ Chết X́nh sẽ biến Việt Nam làm băi chiến trường giữa Chệt bành trướng và Mỹ .Hăy nh́n kỹ lại thằng gây chiến tranh Liên Sô Mỹ đất nước của họ không bị một viên đạn nào phá hủy ,tương lai Chệt cũng vậy ,chỉ có dân Việt Nam là chịu hậu qủa .

Xin mọi người sáng xuốt đừng để bọn gia nô sán lải cộng sản dùng các bạn như là những tên lính đánh và chết thay cho mưu đồ thống trị của Chệt như vụ chiếm Cambot ,đừng ḥ hở phấn khởi ,hăy nh́n lại cuộc chiến Cambốt các bạn đă được ǵ ? ngày nay Cambot trở thành động chứa con nít dưới tuổi vị thành niên của Việt Nam các bạn có xấu hổ không ? các bạn có thấy danh dự tổ quốc bị chà đạp không ? nó c̣n tệ hơn cả 100.000 người bị chệt giết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 26, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

Khi nao moi nguoi yeu nuoc o VN doc duoc bai viet nay va cac y kien cua cac Anh trong web nay (tru ten nhieu a-cong va chibua)

Chac Troi Phat dang nghe thau DAY HON cua chung ta-- nhung tam long yeu nuoc chan chinh-- ma cuoc song khong co mot may may nao khac la nhin thay Viet nam tro ve ANH SANG CUA TO TIEN BACH VIET

Cau Troi Phat phu ho truyen vao tam can moi nguoi dan yeu nuoc o VN de ho bung tinh ra.

-- (aaa11111@yahoo.com), January 26, 2005.


Response to SỰ THẬT LĂ€ SỰ THẬT - AI MỚI LĂ€ LŨ PHẢN DĂ‚N HẠI NƯỚC

he he Cu~ng hay da^'y chu*' !!! To^i la` 1 ng` Vie^.t Nam dang sinh so^'ng ta.i Vie^.t Nam . To^i cu~ng ung? ho^. Dang? Co^.ng San? , to^i cu~ng kha^m phu.c ta`i la~nh da.o cua? Co^.ng San? . Nhu*ng ne^'u nhu* thay do^i? d.c che^' do^. Xa~ Ho^.i Chu? Nghi~a na`y thi` cu~ng la` y' tu*o*?ng ra^'t hay . To^i cu~ng muo^'n la^.t do^? Che^' do^. Co^.ng San? na`y da^'y , de^? xem du*o*'i Che^' Do^. mo*'i se~ nhu* the^' na`o ? Ca'c ba.n co' giu'p do*~ d.c cho nhu*~ng ng` Vie^.t dang so^'ng ta.i vie^.t Nam na`y ko ? Ne^'u giu'p d.c thi` thu*? xem giu'p d.c ca'i ji` ? Du*`ng ngo^`i 1 cho^~ ma` to mo^`m no'i xa^'u che^' do^. Co^.ng San? , ha~y thu*.c hie^.n ba(`ng ca'c ha`nh do^.ng di . Ne^'u dao? chi'nh thi` to^i cu~ng tham gia dao? chi'nh da^'y . Ha~y bie^'n ca'c lo*`i no'i tha`nh ha`nh do^.ng di na`o ? Ha~y chu*'ng minh cho nhu*~ng lo*`i no'i cua? ca'c ba.n di da~ nhe'

-- Quan Quan (minhquanazn@yahoo.com), January 28, 2005.

Moderation questions? read the FAQ