Việt Nam thm một trung tm đo tạo an ninh mạng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam thm một trung tm đo tạo an ninh mạng

Trung tm cng nghệ kỹ thuật Si Gn (Saigon CTT) vừa được Security Certified Programe, chuyn về đo tạo an ninh mạng của Mỹ, chỉ định l đối tc mới của tổ chức ny. Đy l chương trnh học độc lập với cc nh sản xuất, cung cấp sản phẩm.

Security Certified Programe (SCP) tổ chức đo tạo theo 2 cấp độ. Cấp độ 1 về an ninh mạng chuyn nghiệp (SCNP), tập trung vo cc phương php phng thủ. Học vin sẽ được nghin cứu sử dụng nhiều cng nghệ như: bức tường lửa, pht hiện xm nhập bất hợp php, phn tch hiểm hoạ, an ninh dịch vụ internet... Cấp độ 2 học về kiến trc an ninh mạng, cc vấn đề lin quan tới luật php, to n, an ninh mạng khng dy, cc cng nghệ an ninh truyền thng như: hạ tầng kho cng khai, sinh trắc học, php l mạng, chứng thư v thẻ điện tử...

Để c chứng chỉ SCNP, học vin phải c chứng chỉ Security hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương, v vượt qua cc kỳ thi theo quy định của SCP. Lấy được chứng chỉ SCNP, học vin mới c điều kiện tham dự kho đo tạo v thi Kiến trc sư an ninh mạng (SCNA). Tổng chương trnh đo tạo l 80 giờ, học ph 440-460 USD.

Theo khảo st của Trung tm an ninh mạng BKIS, năm 2004, Việt Nam c 97% my tnh đang sử dụng bị nhiễm virus. Thế nhưng, đội ngũ được đo tạo chuyn về an ninh mạng rất t. Hiện trong nước chưa tới 5 người được cấp chứng chỉ SCP. Kha đầu tin của Saigon CTT mới chuẩn bị mở, nhưng đ c một số cng ty đặt hng tuyển dụng.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 25, 2005

Answers

Response to Việt Nam thêm một trung tâm đào tạo an ninh mạng

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?hauloc&1

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), January 25, 2005.

Response to Việt Nam thêm một trung tâm đào tạo an ninh mạng

Chệt cộng n c cả hng trăm cơ sở m chả lm g được hốn g CHXHCN .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 26, 2005.

Response to Việt Nam thêm một trung tâm đào tạo an ninh mạng

thang thich du thu may sao lam''' .....sao vua phai thoi......tao chong cong nhung tao ghet nhut may thang ba sao...vietnam coi duoc het day co gi kho dau ma vao khong duoc ? im cai mom di thang ba xao

-- thich du thu xao (thich du thu ba xao@yahoo.com), January 26, 2005.

Response to Việt Nam thêm một trung tâm đào tạo an ninh mạng

HOAN HO^ ANH THICH' DU~ THU*' MUON^ NAM !

CHUI*~ CONG-SAN~ VIET CONG HAY QUA'...

HOAN HO^ ANH...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 26, 2005.


Response to Việt Nam thêm một trung tâm đào tạo an ninh mạng

nghe này mấy con lợn làm chính trị cút cụ tụi mày đi nhá. địt cụ tụi mày học lóm ở đâu vài lý lẽ đã bầy đặt dạy khôn người khác. tụi mày đã qua trường lớp chính quy nào chưa. từ nay im mẹ mồm tụi mày đi nhé để ông đọc báo nhé. địt cái lồn mẹ tụi mày ký tên:

TAO ĐÂY thằng bố chúng mày

-- lồn má tụi mày (123@yahoo.com), February 03, 2005.Moderation questions? read the FAQ