Cộng Sản Âm Mưu “BIẾN ĐẢNG THÀNH ĐẠO!”

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Sản Âm Mưu “BIẾN ĐẢNG THÀNH ĐẠO!”

Chusa ngày1 tháng 1 năm 2003

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ( GHPGNVTN ) hoạt động nằm vùng đánh phá các chính quyền quốc gia để tiếp tay hỗ trợ cho Cộng sản. Thích Minh Châu cầm đầu Phật Học Viện Vạn Hạnh, chuyên môn đào tạo cán bộ công an sư quốc doanh để làm “giám tự” cai quản các chùa chiền quốc doanh. Cần phải tiêu diệt đảng viên cán bộ Cộng sản trá h́nh làm sư quốc doanh cùng lúc với sự tiêu diệt chế độ và đảng Cộng sản.

Sau ngày 30/4/1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đă “hiện nguyên h́nh” là đảng Cộng sản trá h́nh, hay là một công cụ gián điệp, nằm vùng, đặc công Cộng sản, cực kỳ nguy hiểm cho Tổ Quốc Việt Nam.

Năm 1990, Cộng sản Đông Âu rồi Liên Xô sụp đổ. GHPGVNTN quưnh quáng, cuống cuồng âm mưu trở lại thành “Đạo Phật” và xóa bỏ vết tích Đảng Cộng sản. Nhưng hỡi ơi! Các thành tích hoạt động Cộng sản thắng lợi vẻ vang của GHPGVNTN đă đi vào lịch sử. Nhân dân Việt Nam cũng đặt cho cái tên “quốc doanh Cộng sản”. Lại c̣n chức tước địa vị trong Mặt Trận Tổ Quốc và Trung Ương Đảng Cộng sản và các cấp bậc quan trọng trong Tổng Cục Phản Gián... th́ làm sao xóa bỏ?

Để mở đầu bài này xin trích một đoạn trong tập: “Cơ Bút của Linh Mẫu Chúa Liễu”.

Nực cười cho lũ bàng quan

Cờ tan lại muốn hai hàng sang xe,

Lại c̣n áo mũ xum xoe

C̣n ra xe ngựa màu mè khoe khoang.

Thôi thôi mặc lũ thằng hề!

Gió mây ta lại đi về gió mây

Cơ Bút của Linh Mẫu Chúa Liễu

1.Biến Đảng Cộng Sản thành Đạo.

Sau cuộc đảo chính và Tổng Thống Diệm bị giết chết ngày 2/11/1963; Liên Phái Phật Giáo họp tại chùa Xá Lợi hai ngày 31 tháng 12/1963 và 1 tháng 1/1964 để “thống nhất” thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Sau đó tăng ni quốc doanh xúc tiến mọi hoạt động và kế hoạch tranh đấu chính trị và bạo lực thật nhanh để đuổi Mỹ và cướp chính quyền trước khi t́nh h́nh quân sự chuyển mạnh và Mỹ có thể mang quân vào miền Nam.

Năm 1963 đến 1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đă đánh phá Quốc Gia và chính quyền miền Nam bằng đủ kiểu, đủ cách, bằng vũ trang, nội chiến, đảo chính, nằm vùng cho đến khi miền Nam sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong hai tháng 3 và 4 năm 1975 và cho đến sáng ngày 30/4/1975, tăng ni GHPGVNTN từ Huế, Đà Nẵng, Khánh Ḥa, Đà Lạt, Cần Thơ; những Miền Vạn Hạnh, Vĩnh Nghiêm và Ấn Quang đă cầm cờ Phật giáo ra đón bộ đội Cộng sản Bắc Kỳ từ Huế vào đến Sài G̣n, Cần Thơ, để chiếm miền Nam.

Ngày 14/1/1964, Chủ tịch nước Dương Văn Minh kư giấy phép hoạt động cho GHPGVNTN. Hai ngày sau, Dương văn Minh ra lệnh thả hết tù Cộng sản. Trong số này có gián điệp nằm vùng Vũ Ngọc Nhạ ở trong tổ t́nh báo chiến lược bí số A-22, thiếu tướng Bảy Liếm, chỉ huy Biệt Động Nội Thành Sài G̣n – Chợ Lớn, Một đội đặc công chuyên ám sát và phá hoại.

Người Mỹ hoảng hồn v́ thấy Thích Trí Quang các tăng ni của GHPGVNTN ra tay quá nhanh, muốn đảo chính luôn cả Hoa Kỳ! Họ liền mời tướng Nguyễn Khánh từ Quân Đoàn 2 về Sài G̣n làm một cuộc đảo chính, sau gọi là Chỉnh Lư;

Ngày 30/1/1964, để lật đổ Dương văn Minh và dẹp bỏ các tướng thân với GHPGVNTN Ấn Quang như Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính và các tướng thân Pháp như Trần văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê văn Kim. Chính trong dịp này, người Mỹ đă biết rơ Dương văn Minh là Cộng sản nằm vùng là tay sai, dưới quyền chỉ đạo của Thích Trí Quang. Nhưng họ tính có thể lợi dụng được Minh bằng cách giả bộ như không biết ǵ!

Thích Trí Quang và tập thể tăng ni GHPGVNTN tức tối lồng lộn như điên cuồng. Chúng thấy lật đổ Tổng Thống Diệm thành công và sắp cướp chính quyền chiếm được miền Nam đến nơi, mà nay bị người Mỹ làm cho hư hỏng hết. Chúng liền chỉa mũi dùi tấn công vào chính quyền miền Nam và người Mỹ bằng biểu t́nh, tranh đấu, xuống đường, kể cả xúi dục quân đội ly khai nội chiến.

Ngày 27/3/1964, Thích Trí Quang ra lệnh thành lập “Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc” tại Huế và ra báo Lập Trường Đấu Tranh. Sau đó lại lập thêm Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng (LLTTCM), nhằm đấu tranh vũ trang bạo động cho đến khi chiếm được vùng Thừa Thiên-Huế với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội Bắc Việt từ bên kia vĩ tuyến 17, chỉ cách Huế khoảng 100 cây số. LLTTCM đă hoạt động bí mật từ trước, nhưng đến nay mới ra công khai.

Thích Trí Quang cũng xúi dục được một số sĩ quan và quân đội, cảnh sát VNCH, kể cà Thị Trưởng Đà Nẵng, theo về phe nổi loạn của y. Chính nhờ số quân nhân vũ trang này mà cuộc tranh đấu đánh phá chính quyền Quốc Gia đă trở thành nội loạn, nội chiến, như Thích Trí Quang mong muốn. Y muốn chứng tỏ với Hoa Kỳ và thế giới rằng miền Nam hoàn toàn bất ổn và ung thối chính trị và nhân dân không ủng hộ chính quyền Quốc Gia. Chính quyền Quốc Gia hoàn toàn bất lực, không được ḷng dân và không đủ khả năng cai trị.

Ngày 20/11/1964, các sư GHPGVNTN Thích Trí Quang, Thích Pháp Tri, Thích Thiện Hoa khởi sự tuyệt thực để kích động phật tử biểu t́nh kéo đến trước ṭa Đại sứ Mỹ ở Sài G̣n với khẩu hiệu “Hăy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết”.

Đêm 23/11/1964, LLTTCM chỉ huy một đoàn biểu t́nh gồm thanh niên, sinh viên phật tử kéo đến Pḥng Thông Tin Mỹ tại Huế và đốt cháy Thư viện Mỹ với hơn 5,000 cuốn sách. (Hồ Q Nhựt hien cu ngu taiSan Jose bang California –Nhựt là một trong những tên đầu xỏ cỉa nhóm LLTTCM nói trên, hiện chúng và đồng bọn đang t́m cách ẩn núp vào Đảng Cộng Ḥa và mọi họat động của chúng từ thập niên 1960 cho đến nay là năm 2003 đều có người ghi sổ để sau này hỏi tội chúng) Phó Lănh sự Mỹ tại Huế Anthony Lake, sau này là cố vấn Anh Ninh cho Tổng Thống Bill Clinton đến chữa cháy cũng bị ném đá.

Ngày 8/3/1965, trong khi các toán quân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ Đà Nẵng th́ thượng tọa Thích Quảng Liên “thuyết pháp” ở chùa Ấn Quang giải thích về chủ trương của phong trào Bảo Vệ Ḥa B́nh và hạnh phúc dân tộc: các lực lượng Bắc Việt phải rút về Bắc, các lực lượng Mặt Trận Giải Phóng miền Nam giải giới và chấm dứt chiến tranh, quân đội Mỹ phải rời khỏi Việt Nam, vấn đề thống nhất Việt Nam sẽ do dân tộc Việt Nam tự giải quyết.

Ngày 9/4/1965, hội thảo tại Dinh Gia Long Quốc Trưởng, Thủ Tướng, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp về cuộc khủng hoảng chính trị do GHPGVNTN Ấn Quang gây ra.

Hơn 3 tháng sau khi quân đội Mỹ đổ bộ th́ người Mỹ mạnh tay thành lập chính quyền quân sự. Ngày 14/6/1965, Hội Đồng Quân Lực thành lập một chính quyền quân sự do Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia "tổng thống". Thiếu tướng quân sự Nguyễn cao Kỳ giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương “thủ tướng”. Thích Trí Quang và GHPGVNTN tức tối, giận dữ như điên cuồng. Nhưng cũng phải sang đầu năm 1966 GHPGVNTN mới được... Mỹ (?) bật đèn xanh, cho phép tranh đấu mạnh mẽ để đuổi Mỹ và gọi đó là h́nh thức tranh đấu dân chủ!

Thích Trí Quang không biết cái bẫy chính trị đa diện, nhiều mặt của người Mỹ. Thích Trí Quang cũng không hiểu ẩn ư chiến lược của người Mỹ. Người Mỹ bật đèn xanh cho Trí Quang tha hồ đánh phá chính quyền Quốc Gia và người Mỹ. Nhưng đồng thời họ cũng quan sát thái độ và hoạt động Cộng sản và chống Mỹ, chống người Quốc Gia của GHPGVNTN Ấn Quang.

Từ ngày 21/3/1966, các sinh viên, học sinh và phật tử của GHPGVNTN ở Huế, Đà Nẵng biểu t́nh xuống đường liên miên để chống “quân phiệt” Nguyễn Cao Kỳ, chống Mỹ “can thiệp” vào nội bộ Việt Nam (đánh Cộng sản), và đ̣i thành lập chính phủ dân sự (theo ư kiến của GHPGVNTN).

Ngày 13/3/1966, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN họp báo xác định lập trường và ra lệnh cho chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa: “các tướng nào có công với cách mạng (lật đổ Đệ Nhất Cộng Ḥa và giết Tổng Thống Diệm) dù ở trong nước, ngụ ư các tướng Tôn Thất Đính, Trần văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê văn Kim hay ngoại quốc, ngụ ư Dương văn Minh, phải được trả lại quân đội để lập chính phủ đoàn kết!”

Ngày 23/3/1966, tại Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung xảy ra liên tiếp những vụ đ́nh công băi thị và bài Mỹ. Nhiều trụ sở Mỹ tại Huế đóng cửa đề pḥng sự phá phách. Hàng vạn sinh viên và thanh niên biểu t́nh ở Huế dưới sự tổ chức và động viên của LLTTCM.

Ngày 28/3/1966, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ hội đàm với các thượng tọa Thích Tâm Châu, Thích Thiện Minh và Thích Hộ Giác về việc thành lập cơ cấu dân chủ.

Ngày 31/3/1966. Giỗ Tổ Hùng Vương, GHPGVNTN Ấn Quang tổ chức biểu t́nh trước chợ Bến Thành chừng vài ngàn người. Gắn bảng đồng vào tượng Quách Thị Trang. Nhiều biểu ngữ chống chính phủ (Quốc Gia) và Hoa Kỳ như: Down with U.S. Obstruction, We Want Independence, Đả đảo chủ trương bóp nghẹt báo chí... H́nh nộm các tướng Thiệu, Kỳ, Có bị treo lên pháp trường cát trước chợ Bến Thành.

Cùng ngày này 31/3/1966, tại Đà Nẵng, Huế, vẫn có biểu t́nh tuần hành, với những biểu ngữ: Nước Việt Nam của người Việt Nam – Người Mỹ gây rối cho nhân dân Việt Nam. Có khá nhiều binh sĩ và một số cảnh sát tham gia biểu t́nh.

Ngày 2/4/1966, sau buổi “thuyết pháp” của Đại đức Thích Hộ Giác tại Viện Hóa Đạo, vài trăm người biểu t́nh kéo đến Phủ Chủ Tịch đường Thống Nhất Sài G̣n và đài phát thanh đường Phan Đ́nh Phùng (để cướp phá) nhưng bị binh sĩ ở đây ngăn cản. Nhóm biểu t́nh hô “Hoan Hô Hồ Chí Minh”. Nhóm biểu t́nh ném đá vào cảnh sát và bị giải tán bằng lựu đạn cay.

Ngày nay, 2002, Đại Đức Thích Hộ Giác đă thành Ḥa Thượng Thích Hộ Giác, hiện làm chủ chùa tại Houston, Texas, là Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Hải Ngoại, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Văn Pḥng II, Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Ngày 3/4/1966, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ cho biết: “Thị trưởng Đà Nẳng (Bác sĩ Nguyễn văn Mẫn) đă dùng tiền công quỹ thuê người biểu t́nh (cho LLTTCM), lại dọa nạt dân chúng bắt họ phải đ́nh công, băi thị, sẽ bị bắt và xử tử.” Thủ tướng Kỳ c̣n giải thích sự có mặt của Hoa Kỳ và trả lời những người bị tuyên truyền bài Mỹ: Cộng sản (GHPGVNTN và LLTTCM) muốn ly gián để cô lập Việt Nam Cộng Ḥa và làm nản ḷng Đồng Minh.

Từ ngày 3 đến ngày 7/4/1966, LLTTCM tổ chức sinh viên và thanh niên phật tử biểu t́nh tại Sài G̣n, Đà Nẵng và Huế hô to khẩu hiệu “Đuổi Mỹ về nước – Phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam.”

Ngày 4/4/1966, LLTTCM biểu t́nh đốt cháy đài phát thanh Đà Lạt. Buổi tối chừng 500 người từ đường Trần Quốc Toản (Viện Hóa Đạo kéo đến Bộ Thông Tin nhưng bị giải tán bằng lựu đạn cay mắt. Sau đó họ kéo đến nhà Văn Hóa đường Tự Do nhưng cũng bị giải tán. Họ đốt một xe jeep quân đội tại đường Cao Thắng.

Ngày 5/4/1966. Tại Huế và Đà Nẵng, nhiều người với dao gậy của LLTTCM chận đường vào thị xă Đà Nẵng. Bác sĩ Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng, đóng bản doanh tại chùa Phổ Đà, có 400 binh sĩ ly khai theo LLTTCM bảo vệ. Máy bay chính phủ lượn trên thành phố rải truyền đơn kêu gọi. Dưới đất, các chùa rung chuông báo động inh ỏi. Dân chúng Đà Nẵng bị xách động đă chuẩn bị dao búa, gậy gộc chống lại quân chính phủ. Hoa Kỳ đă cho di tản các cơ quan nằm trong thị xă.

Cùng ngày 5/4/1966, bác sĩ Nguyễn văn Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng, bị cách chức và thay thế bằng trung tá Mă Sanh Nhơn, tỉnh trưởng B́nh Long.

Ngày 6/4/1966, nhiều sinh viên Huế được sư đoàn 1 Bộ Binh (thiếu tướng Phan Xuân Nhuận chỉ huy), huấn luyện tập bắn, pḥng thủ Huế chống quân đội chính phủ.

Ngày 8/4/1966. Các nhóm tranh đấu ở Huế (LLTTCM) tuyên bố không thừa nhận những điểm thỏa hiệp giữa Viện Hóa Đạo và chính phủ và nhất định đ̣i hỏi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ phải rút lui.

Ngày 8/4/1966. Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ William Bundy tuyên bố: “Thượng tọa Thích Trí Quang đang muốn thao túng chính trường Việt Nam song mục đích không rơ rệt.” (ông Bundy ngụ ư Thích Trí Quang giấu kỹ dụng ư hoạt động tranh đấu cho Cộng sản của y.)

Ngày 8/4/1966. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lập “Ủy Ban Tranh Đấu Chống Chính Phủ (Quốc Gia)”. Thượng tọa Thích Thiện Minh thông cáo: “Các tướng lănh nhất là tướng Nguyễn văn Thiệu không giữ lời cam kết (với GHPGVNTN nên Phật giáo (GHPGVNTN) phải chống đến cùng, dù phải đổ máu!”

(Nhà chùa quốc doanh GHPGVNTN chắc bị tướng Thiệu hứa cuội cho qua nên mới cay cú thế. Không biết tướng Thiệu lúc đó có hứa cho tiền không, nhưng các tướng Nguyễn Khánh đă cho Thích Trí Quang (10 triệu đồng), tướng Kỳ đă cho Thích Trí Quang (50 triệu), và Ngô Đ́nh Cẩn, em út ông Diệm, đă giúp đỡ Thích Trí Quang rất nhiều, kể cả việc cứu y cho ở lại Huế, thay v́ bị giải ra Bắc cùng với nhóm Phong Trào Ḥa B́nh. Là một cán bộ cao cấp và cực kỳ trung kiên của Cục Phản Gián Hà Nội nên Thích Trí Quang đă nhận tiền nhưng vẫn phản bội tất cả những người đă giúp y và lấy ḷng y. Cá tính của cán bộ Cộng sản là gian ngoan, phản bội, lật lọng, nuốt lời hứa và tàn bạo giết luôn cả những người cho chúng ăn, cho chúng tiền và tử tế với chúng. Ngạn ngữ Mỹ có câu: “Con chó cắn cái bàn tay cho nó ăn”! Câu này biểu lộ cá tính của Thích Trí Quang và tập thể sư quốc doanh GHPGVNTN.)

Ngày 9/4/1966, trung tướng Tôn Thất Đính được cử ra Huế thay thiếu tướng Nguyễn văn Chuân làm tư lệnh vùng I và đại biểu chính phủ tại Huế.

Ngày 17/4/1966, Thích Trí Quang bay từ Sài G̣n ra Huế để trực tiếp chỉ đạo cuộc tranh đấu của LLTTCM hoạt động mạnh mẽ tại Huế và Đà Nẵng.

Cùng ngày 17/4/1966, để lập thành tích dâng lên Thượng tọa chính ủy Thích Trí Quang, Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng ở Huế và Đà Nẵng đă bắt giữ tỉnh trưởng Quảng Nam Nguyễn Hữu Chí cùng quận trưởng Ḥa Vang và một số người được coi là thân chính quyền Quốc Gia .

Ngày 16/5/1966, tướng Đính vắng mặt không có lư do – bỏ nhiệm sở cũng có nghĩa là đào ngũ trong thời chiến. Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ phải điều tướng Huỳnh văn Cao ra thay tướng Đính. Ngày 17/5/1966, khi trực thăng chở tướng Huỳnh văn Cao vừa đáp xuống th́ một thiếu úy phật tử (Nguyễn Đại Thức) cầm súng bắn. Viên thiếu úy này bị xạ thủ trực thăng người Mỹ bắn hạ ngay tại chỗ.

Hai ngày sau, ngày 18/5/1966, Thích Trí Quang ra lệnh cho mấy ngàn sinh viên, phật tử khiêng xác thiếu úy Thức đi khắp thành phố Huế để biểu t́nh tuần hành đả đảo người Mỹ là đă giết thiếu úy Thức, để gây căm thù với Hoa Kỳ. Một máy bay quan sát L-19 bị quân đội ly khai theo GHPGVNTN bắn trúng tại Đà Nẵng và bắt buộc phải hạ cánh xuống băi cát.

Ngày 20/5/1966, Chính phủ ra lệnh hai tướng Nguyễn Chánh Thi và Tôn Thất Đính phải ra tŕnh diện. Tướng Phan Xuân Nhuận, tư lệnh sư đoàn I Bộ Binh, phải dứt khoát tư tưởng (theo hay không theo LLTTCM?).

Ngày 20/5/1966. Buổi sáng, quân chính phủ và quân “tranh đấu” từ chùa Tỉnh Hội, Đà Nẵng, nổ súng. Một số chết và bị thương trước chùa.

Ngày 20/5/1966. 52 quân nhân “tranh đấu” về tŕnh diện với vũ khí, 5 ổ súng của phe tranh đấu đă bị phá hủy.

Thượng tọa Thích Trí Quang lại kêu gọi TT Johnson can thiệp. Lực Lượng Tranh Thủ đ̣i Thủy Quân Lục Chiến Mỹ can thiệp bênh vực họ, nếu không sẽ phá phi trường Đà Nẵng.

Thượng tọa Thích Trí Quang đ̣i: Chính phủ phải rút quân khỏi Đà Nẵng (cho chúng chiếm); thiếu tướng (Thủ Tướng) Nguyễn Cao Kỳ phải từ chức ngay.

Ngày 21/5/1966. Cảnh sát tịch thu nhiều truyền đơn đ̣i thượng tọa Thích Trí Quang lên làm Quốc Trưởng và giáo sư Trần Quang Thuận làm Thủ Tướng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, có bắt được 4 Việt cộng với súng lục trong đám biểu t́nh trước Viện Hóa Đạo.

Số thanh niên, thiếu nhi biểu t́nh 3 lần quanh Viện Hóa Đạo, ném đá vào cảnh sát, bị giải tán bằng lựu đạn cay. Đám biểu t́nh đốt lốp xe cũ để ngăn chận cảnh sát và đốt cả 2 xe của Mỹ ở đường Trần Quốc Toản.

Ngày 22/5/1966. Phật tử biểu t́nh nhiều lần trước Viện Hóa Đạo và xung đột với cảnh sát. Nhiều đơn vị Nhảy Dù và TQLC phải tới tăng cường lực lượng an ninh và bao vây khu Trần Quốc Toản, Sài G̣n.

Tại Đà Nẵng, hai bên vẫn nổ súng. Một số chết v́ bị thương tại khu chùa Phổ Đà. 30 nhà báo ngoại quốc bị nhóm nổi dậy (LLTTCM) bắt làm con tin, song một số chạy thoát.

Phi trường Đà Nẵng bị phe nổi dậy bắn phá: một phi cơ bị hư hại, vài lính Mỹ bị thương. Nhiều phi cơ Mỹ tạm dời đi căn cứ khác. Giới quân sự Mỹ tuyên bố sẽ dùng vũ lực tự vệ nếu bị tấn công ở căn cứ Đà Nẵng.

Ngày 23/5/1966. Hai quân xa Mỹ chạy qua Viện Hóa Đạo Sài G̣n. Có tiếng súng nổ từ một đám đông đang biểu t́nh bắn vào quân xa Mỹ. Binh sĩ Nguyễn Văn Ngọc bị trúng đạn chết. Rất đông thiếu niên 14, 15 tuổi biểu t́nh ném đá vào cảnh sát và quân đội bị giải tán nhiều lượt bằng lựu đạn cay. Đại Tá Văn Văn Của, Đô trưởng Sài G̣n ra thông cáo kêu gọi các gia đ́nh (Phật tử) giữ con em ở nhà, đừng để bị lôi cuốn đi biểu t́nh.

Ngày 23/5/1966. Nhóm nổi dậy LLTTCM tại chùa Tỉnh Hội, Đà Nẵng chịu buông súng. Hàng trăm binh sĩ trở về với quân đội. Hàng ngàn súng các loại t́m thấy trong chùa với 30 xác chết sặc mùi hôi thối. 4 phóng viên UPI và UP được giải thoát. Bác sĩ Nguyễn văn Mẫn, Thị trưởng Đà Nẵng ly khai theo Giáo Hội PGVNTN bị bắt và bị giải về Sài G̣n. Theo Chuẩn tướng Dư Quốc Đống, phía quân đội có 20 người chết và hơn một trăm bị thương trong vụ dẹp nổi dậy trong tuần qua.

Ngày 25/5/1966. Thượng tọa Thích Trí Quang lần thứ ba yêu cầu Tổng Thống Johnson và Quốc hội Mỹ ủng hộ GHPGVNTN Ấn Quang và “đừng” ủng hộ chính phủ Nguyễn Cao Kỳ nữa.

Tội nghiệp cho Thích Trí Quang! Lạy Mỹ đến 3 lần mà Mỹ vẫn không thèm nghe “lệnh” của ngài thượng tọa. “Ngài” Trí Quang tức ḿnh liền ra lệnh cho phật tử làm dữ, tự thiêu và đánh phá ṭa Lănh sự Mỹ.

Vài ngàn người cả công chức và quân nhân biểu t́nh tại Quảng Ngăi đ̣i rút quân quốc gia khỏi Đà Nẵng, chống Cộng và tri ân Hoa Kỳ. Tướng Nguyễn Hữu Có nói đại tá Đàm Quang Yên và thiếu tá Tôn Thất Tường là hai người nhận lệnh Thích Trí Quang cầm đầu vụ nổi loạn Phật giáo Đà Nẵng bị bắt và bị đưa về Sài G̣n.

Ngày 25/5/1966. Đại đức Thích Nhất Chí bị cảnh sát bắt đă cung khai là cán bộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tu ở Bạc Liêu và có nhiệm vụ sửa soạn chiến dịch “Nước Lũ” của Việt cộng, kéo phật tử ùa về Sài G̣n cướp chính quyền.

Ngày 26/5/1966. Sinh viên Huế (trong LLTTCM) biểu t́nh bài Mỹ; đốt pḥng Thông Tin Mỹ và Thư Viện với vài ngàn cuốn sách. Ngoại trưởng Trần văn Đỗ gởi thư cho Bộ Ngoại Giao Mỹ ngỏ ư rất tiếc vụ đốt pḥng Thông Tin Mỹ ở Huế.

Ngày 27/5/1966. 76 sư tăng và 39 ni cô tuyệt thực 48 giờ trước ṭa Lănh Sự Mỹ, Huế và trao một huyết thư viết bằng mảnh tre để chuyển cho TT Johnson. Thư này đ̣i TT Johnson rút quân Mỹ để khỏi đổ máu người Việt Nam (Việt Cộng) nữa.

Trung tá Phan văn Khoa, Thị trưởng Huế đem 1 ngàn quân “trung thành” (với chính phủ) ra đóng tại quận Hương Thủy và bị các đoàn thanh niên LLTTCM phản đối. 75 thường dân Mỹ tản cư khỏi Huế v́ bị LLTTCM đe dọa.

Ngày 29/5/1966. Sáng nay ni cô Thích Nữ Thanh Quang, 55 tuổi, tự thiêu trước chùa Diệu Đế, Huế, để phản đối TT Johnson không chịu rút sự ủng hộ chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Ṭa Đại sứ Hoa Kỳ tỏ ư buồn tiếc về vụ tự thiêu của ni cô Thanh Quang.

Ngày 1/6/1966. Sinh viên thuộc lực lượng Tranh Thủ Cách Mạng Huế tràn tới đốt ṭa Lănh sự Mỹ. Nhân viên Mỹ đă rút lui từ trước vào căn cứ MACV và phi trường Phú Bài.

Một xe jeep của quân nhân Mỹ chạy qua Viện Hóa Đạo đă bị đốt cháy trước Viện.

Tại Viện Hóa Đạo, Sài G̣n, mặt dù có lời “can gián” của Đại Đức Thích Hộ Giác, trên ngàn người vẫn kéo đi biểu t́nh tối nay và bị cảnh sát giải tán. Thượng tọa Thích Pháp Siêu, Phó Vụ Trưởng Vụ Thanh Niên, phản đối giải pháp “ôn ḥa” của Thượng tọa Thích Tâm Châu và toan tự thiêu “ngay” nhưng “được” phật tử ngăn chận.

(Sau khi mang cờ Phật giáo ra đón bộ đội Cộng sản vào chiếm miền Nam ngày 30/4/1975, cho đến ngày nay 1975-2002, Thượng tọa Thích Pháp Siêu GHPGVNTN đă hoàn toàn “ôn ḥa”. Ta không bao giờ thấy các "ngài" Pháp Siêu, Huyền Quang, Quảng Độ, Trí Quang, Minh Châu, và các "ngài" sư quốc doanh GHPGVNTN khác mang bàn thờ Phật xuống đường hoặc tự thiêu tranh đấu "chống" Cộng! Phải chăng v́ Cộng sản là “phe ta” chăng?)

Ngày 3/6/1966. Lễ Phật Đản không được tổ chức trọng thể như mọi năm theo chỉ thị của Viện Hóa Đạo. Không thấy treo đèn và cờ Phật giáo.

Ngày 3/6/1966. Đại đức Thích Nhất Hạnh do các tổ chức Ḥa B́nh Mỹ mời sang Hoa Kỳ đă tuyên bố chủ trương 5 điểm của Phật giáo: Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ chức, quân đội Mỹ rút lui, ngừng oanh tạc Bắc Việt, Mỹ phải giúp lập chánh thể “dân chủ” và tái thiết miền Nam không điều kiện.

Ta thấy ngay sự hỗn láo và tham lam lố bịch của Thích Nhất Hạnh. Vừa ra điều kiện Mỹ rút, lại đ̣i Mỹ phải giúp sư quốc doanh lập chính thể dân chủ kiểu Cộng sản, rồi lại đ̣i Mỹ phải chi tiền viện trợ tái thiết “không điều kiện”!

Ngày 3/6/1966. Một nhóm tăng ni phật tử phản đối chánh sách ôn ḥa của Thượng tọa Thích Tâm Châu. Thượng tọa Thích Tâm Châu từ chức cùng với Đại Đức Thích Hộ Giác.

Ngày 3/6/1966. Thượng tọa Thích Trí Quang ở Huế cải chính các tin theo đó quân đội chính phủ đă tái chiếm và kiểm soát Huế, đồng thời tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử do chính quyền Nguyễn Cao Kỳ sắp tổ chức.

Mục đích của Thích Trí Quang chỉ là gây xáo trộn bạo động. Do đó y phải chống đối bất cứ điều ǵ chính phủ quốc gia thi hành. V́ nếu đồng ư, thỏa thuận th́ không c̣n lư do để đánh phá tranh đấu nữa.

Thích Tâm Châu phải từ chức v́ nhà sư này “không phải cán bộ Cộng sản trung kiên”, không hiểu âm mưu Cộng sản của phe Thích Trí Quang, nên đă thật thà ngay t́nh muốn thỏa hiệp với chính phủ quốc gia. Do đó Thích Tâm Châu bị loại. Thích Hộ Giác vẫn trung thành với Thích Trí Quang và GHPGVNTN từ ngày đó cho đến nay là năm 2003.

Ngày 3/6/1966. Ni cô Thích Nữ Bảo Luân, người Huế, 24 tuổi, tự thiêu tại sân Viện Hóa Đạo lúc 2 giờ 30 sáng.

Ngày 3/6/1966. Theo tạp chí Time, uy tín của TT Johnson bị giảm sút, c̣n được 55%. Hiện nay chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam bị công kích càng dữ, và 54% dân chúng Mỹ, theo viện Thống Kê Gallup, đ̣i hỏi Mỹ rút quân nếu có nội chiến tại Việt Nam.

Tăng ni quốc doanh GHPGVNTN đă thành công phần nào khi khích động phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ và khiến cho dư luận Mỹ đ̣i Mỹ phải rút quân. Nhưng biết đâu người Mỹ đă lợi dụng chúng để đưa Cộng sản lao đầu vào cái bẫy sập miền Nam năm 1975?

Ngày 5/6/1966. Thiếu tướng Hoàng Xuân Lăm và Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận họp báo tại Đà Nẵng và cho biết: Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng của Bửu Tôn đă nộp 320 vũ khí. Trung tá Khoa tái lập an ninh Huế, các chùa bỏ ngỏ, 3,000 quân với chiến xa đă từ Đà Nẵng tới Huế.

Ngày 6/6/1966. Thượng tọa Thích Trí Quang vẫn phát động phong trào chống chính phủ (Quốc Gia) và kêu gọi phật tử đem các bàn thờ Phật bầy ra đường để chắn lối đi trong thành phố Huế.

Theo Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận Tư lệnh Sư đoàn 1 tại Huế, 8 lănh tụ LLTTCM c̣n lẩn trốn, 72 người bị bắt trong đó có 52 quân nhân.

Ngày 7/6/1966. Các bàn thờ Phật vẫn bầy chật nhiều ngă đường và ngăn cản sự chuyên chở. Nhiều đám đông dân chúng đứng chắn không cho quân xa Mỹ di chuyển.

Thấy GHPGVNTN làm cho t́nh h́nh quá loạn dẫn tới nội chiến và ly khai trong khi quân đội Bắc Việt chuẩn bị tấn công vào thành phố, một thiếu tá (sau này lên đại ta)ù An Ninh Quân Đội đă có sáng kiến phải bắt Thích Trí Quang giải về Sài G̣n th́ mới có thể ổn định t́nh h́nh. Lúc này chỉ có người Mỹ biết rơ ư đồ của Thích Trí Quang là chiếm Vùng I để làm Thủ Đô và lănh địa của “nước” Cộng sản Việt Nam. Ông đề nghị với Tướng Nguyễn Ngọc Loan để ông bắt Thích Trí Quang và giải về Sài G̣n. Tướng Loan chấp thuận ngay.-- (Hồng Hà @ Yên Phụ.Net), January 23, 2005


Moderation questions? read the FAQ