Ch !Ch :::Hảy vo room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ch !Ch :::Hảy vo room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk co buổi ca nhạc ấu Ga giup anh em Thương Phế Binh VNCH trong nước.

Buổi đấu gi tổ chức On Line- Real Time By Now. Mới chỉ 3 hours m đ đấu gi được gần $4000 US.

Xin mời cc bạn !!!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 22, 2005

Answers

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

***

I give 10 K USD

PS: What a joke o line

-- SHIT :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 22, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Sound On Please !!! Với bi "Ging Sng Kỷ Niệm". Anh Trần Việt chủ room cũa Tuổi Trẻ VN Chống Cộng sẽ gữi cho bạn danh sach, số qun, địa chỉ cũa TPB VNCH v cc bạn trực tiếp lin lạc với người TPB đ v gip đở họ. Xin cc bạn đng gp để an ủi cc Thương Phế Binh VNCH , cho họ được hưởng 1 mu xun Ất Dậu đầy nghi. Thn i cho đơn kết.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 22, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

ng gp thiện nguyện (charity) ty thuộc vo lương tm v lng tự trọng cũa người đ. Một khi họ đ hứa đng gp bao nhiu th lng tự trọng cũa họ ni cho họ biết rằng "Họ c nn thực hiện lời hư đng gp hay khng". Khng ai bắt buộc cả!!!

Khng hiẻu CTHN trong đời anh c bao giờ đng gp thiện nguyện ci g bao giờ chưa? Như mới đy, quốc gia no cũng tổ chức Tsunami Appeal. Người đng gp chỉ cần cầm điện thoại ln, ni cho tổ chức đang lm Charity Appeal "số điện thoại, địa chỉ cũa mnh" đ tổ chức d gửi thư v chi cho mnh cach thức gửi tiền.

Như thế th gọi điện thoại hay OnLine c g khc nhau???!!!

CTHN nn học bi học về lương tm , tự trọng v trch nhiệm cũa mnh v nhất l....Lng Tin Người. Nếu sống m ci g cũng nghi ngờ th qủa l...Bi Kịch Cuộc ời

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 22, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Chương Trnh Auction cũa "Tuổi Trẻ VN Chống Cộng" Update. Sau 4hour45', Auction ln đến con số $6,500 US...

Mổi hồ sơ cho 1 TPB l $50 do người hư đng gp trực tip gửi cho TPB tại VN, khng hề qua bất cứ tổ chức trung gian no.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 22, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

***

SHIT, nhm KQ của thằng cha Kỳ Ru cũng đ c chương trnh gom gp xe lăn v cho thương phế binh VNCH từ lu, nhưng họ im lăng thi :))))

Anh KS-Bắc Han gặp 1 cục shit th phng loa thnh 1 ca;i bnh chưng , de way you fight thu`ng thiếc is so young touch :)))

-- No wonder Y Tony Khe` stick his dick to your mouth :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 22, 2005.Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

het noi ..... chuyen tri hoi nach chi la 1 thang ... nghi ky ...hen ha. . va voluong tam ...+ cai NGU ..

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 23, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

KSBH ...lam o+n goi cai " banh chu+ng " dde TTHN ddua len ban tho*` cu´ng o^ng ba` vao dip te^´t .....

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 23, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Chương trnh "xe lăn cho thương phế binh QLVNCH" đ được tổ chức rầm rộ nhưng sau đ im lm tan biến v đ l một sự sỉ nhục cho thương phế binh QLVNCH ,đay l hnh động bi ổi nhất m ti đưọc biết " Khuyn gp cho cự chiến binh QLVNCH m hưởng thời l cự chiến binh QĐND " .

Xin hy đọc bi "Lng Nhn i Bị CSVN Bắt Cc!"

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00Ci2W

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

There are No Charity Organization Existing in a Communist Society, Just Corruption , Skim off from the Top. Wake Up and see the reality yourself before giving moneys to help Commies getting richer

-- (Charity In CNXHVN@ It is a Joke.Com), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ NHỮNG THƯƠNG PHẾ BINH VÀ NHỮNG CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH VẪN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG THẬT ĐỀU ĐẶN KHÔNG NHỮNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG VIỆC NHỮNG CHIẾC XE LĂN MÀ CÒN TRONG NGAY CẢ NHỮNG VIỆC XÂY DỰNG LẠI NHÀ CỬA, GÍUP VỐN ĐẾ SINH SỐNG, HOAC TRỢ CẤP CON CÁI HỌ KHI PHẢI VÀO ĐIẾU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ( dĩ nhiên bệnh viện tại miền Nam ). VIỆC ỦY LẠO, YỂM TRỢ NHỮNG ANH EM CHIẾN HỮU QLVNCH, CÁN BỘ BIỆT CHÍNH, CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN...TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT DẬU NÀY LÀ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT .

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Chuyện thật bên Mỹ : báo chí Mỹ đã phanh phui những chương trình nhân đạo như nũ sinh hướng đạo ,các em bán một hộp bánh hay một hộp kẹo 1$ thì hội chỉ được 25 Xu còn 75 Xu vào tay bọn trung gian ,cái chùa tên gọi là Đức Viên ở San Jose được dựng lên nhờ sự đóng góp của Phật Tử nhưng sư bà Lựu Đạn lại tiếp rước sư quốc doanh ,thuê cảnh sát bắt bớ những Phật Tử phản đối . . . thằng thầy Thích Thiện Ân nhờ có cái chuà ở LA nên năm 75 thầy bảo lãnh người tỵ nạn ,chánh phủ Mỹ cho mỗi đầu người 500 đôn thì thầy ẵm 300 ,thầy đã cho 5-6 tên độc thân ở một phòng trống trơn không nhà tắm ,cầu tiêu bếp núc trong chùa và chặt đẹp là 50 $ một tên vì cái tội ngu dốt không biết tiếng Mỹ vì mướn một căn phòng đầy đủ tiện nghi (nhà tắm ,cầu tiêu nhà bếp)là 150-200$ ,nhờ sự giúp đỡ người đồng hương này mà vài năm thầy tậu được vài căn phố nhờ đó khi thầy chết khoảng năm 84 thầy để lại cho bà vợ Nhật và các con vài triệu đôn .Thật không uổng công đi tu .

Ai tin tưởng vào những bọn con buôn nhân đạo thì cứ tin nhất là con buôn nhân đạo VC .Cứ làm điều thiện đi mặc kệ chúng ,nếu chúng lấy tiền lạc quyên mua súng đạn giết dân Việt Nam thì lỗi của chúng ,tâm là lành là được .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Chuyện thật bn Mỹ : bo ch Mỹ đ phanh phui những chương trnh nhn đạo như nũ sinh hướng đạo ,cc em bn một hộp bnh hay một hộp kẹo 1$ th hội chỉ được 25 Xu cn 75 Xu vo tay bọn trung gian ,ci cha tn gọi l Đức Vin ở San Jose được dựng ln nhờ sự đng gp của Phật Tử nhưng sư b Lựu Đạn lại tiếp rước sư quốc doanh ,thu cảnh st bắt bớ những Phật Tử phản đối . . . thằng thầy Thch Thiện n nhờ c ci chu ở LA nn năm 75 thầy bảo lnh người tỵ nạn ,chnh phủ Mỹ cho mỗi đầu người 500 đn th thầy ẵm 300 ,thầy đ cho 5-6 tn độc thn ở một phng trống trơn khng nh tắm ,cầu tiu bếp nc trong cha v chặt đẹp l 50 $ một tn v ci tội ngu dốt khng biết tiếng Mỹ v mướn một căn phng đầy đủ tiện nghi (nh tắm ,cầu tiu nh bếp)l 150-200$ ,nhờ sự gip đỡ người đồng hương ny m vi năm thầy tậu được vi căn phố nhờ đ khi thầy chết khoảng năm 84 thầy để lại cho b vợ Nhật v cc con vi triệu đn .Thật khng uổng cng đi tu . Ai tin tưởng vo những bọn con bun nhn đạo th cứ tin nhất l con bun nhn đạo VC .Cứ lm điều thiện đi mặc kệ chng ,nếu chng lấy tiền lạc quyn mua sng đạn giết dn Việt Nam th lỗi của chng ,tm l lnh l được .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 23, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

***

Ni về 1 vi chương trnh cứu gip pht tặng xe lăn do cc tổ chức ngoi "VNCH" th họ đ thnh cng v c đăng bo cng quay Media v ti c 1 người b con vng ngoại Saigon nhận được xe lăn.

Vấn đề cc cha cụ suhu+ sha~i qua bn hải ngoại ny lm rầu nồi canh th c nhiều v phải ni cho ngay, cc tay nằm vng cho VC nhiều nhất l chi'ch cc shu+ , ni ra th pht chn, như sự đời l thế , nhiều người O gim đối diện với sự thật th họ chửi như họ đang chửi ti "HAY QU CHỬI Đ QUA", HOAN H...v.v.. " :)))))

Chống Vẹm th Vẹm cn sống nhăn v ung dung nhai thịt ch trong khi chng ta c đầy mụt ghẻ th O ai chịu nhổ :))))

-- Hey Tonee Khe`, come out and khe` :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Lam tu thien la dieu rat tot. Hoi xua toi doc bai cua mot cuu quan nhan phai di an xin muon roi nuoc mat. Co nhieu gi dau co $A100 ma thay doi duoc cuoc song cua ho. Toi voi cac bac ai cung co retirement plans ca de cuoc song ve gia dung kho nhung doi voi nhung nguoi nay tai ca doi chi khoang vai tram don. An khong du noi chi chua benh.

Boi vay toi mong biet duoc nhung to chuc tu thien co tieng tam, duoc audit dang hoang de biet so tien minh dong gop di dau, chi xai nhu the nao.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 23, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

CHƯƠNG TRNH CỨU TRỢ NHỮNG THƯƠNG PHẾ BINH V NHỮNG CỰU QUN NHN QLVNCH VẪN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG THẬT ĐỀU ĐẶN KHNG NHỮNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG VIỆC NHỮNG CHIẾC XE LĂN M CN TRONG NGAY CẢ NHỮNG VIỆC XY DỰNG LẠI NH CỬA, GUP VỐN ĐẾ SINH SỐNG, HOAC TRỢ CẤP CON CI HỌ KHI PHẢI VO ĐIẾU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ( dĩ nhin bệnh viện tại miền Nam ). VIỆC ỦY LẠO, YỂM TRỢ NHỮNG ANH EM CHIẾN HỮU QLVNCH, CN BỘ BIỆT CHNH, CN BỘ XY DỰNG NNG THN...TRONG DỊP TẾT NGUYN ĐN ẤT DẬU NY L MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT .

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), January 23, 2005.

Re-Post@nguoicaonien

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 23, 2005.Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Day co le la hinh cu roi. CS no dep nguoi an xin de cho moi nguoi thay CNXH no dep de nhu the nao nhung chung dau can hoi, may nguoi kia co gi ma an? Tro cap xa hoi khong co thi em be kia chac chi co duong lam gai mai dam thoi. Do la cai giai quyet van de ngheo doi cua VC.-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 24, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Cảm ơn KSBH đã post lại dùm . Tôi vào bằng Unicode nhưng nó biến dạng ...nhu kiểu kỳ đà kỳ nhông Nhà Nước Ta.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), January 24, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Neu anh dung Internet Explorer thi co the thu dung encoding Western European (ISO). Anh vao View / Encoding roi chon.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 24, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

K/g anh KSBH:

Don't mind about CTHN. He is just a very sick kid who really wants some attention. I always respect your works and many others, like anh Bac Lieu. Keep going, brothers,

TamGa

-- (tamgaco@yahoo.com), January 24, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

Chỉ gip ti cch vo room Paltalk. Cam on

-- Huong Giang (tonnuyeukieu@yahoo.com), January 25, 2005.

Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

vao paltalk .....

1 ...go to >> www.paltalk.com

2....download new paltalk messenger

.....

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 25, 2005.


Response to Chú Ý!Chú Ý:::Hảy vào room Tuổi Trẻ VN Chống Cộng trong PalTalk

4....register

5....login

6....click ... >>> groups

7 ..click....by langua : Asia & the far east >>>>> room at will

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 25, 2005.


Moderation questions? read the FAQ