MUÀ XUÂN VỀ NHỚ ĐẾN CÔNG ƠN ÔNG BÀ, CHA MẸ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lại một muà Xuân nữa trở về trên Quê Hương

Ngày Xuân là những ngày linh thiêng huyền nhiệm cuả đất trời, cuả con người, cuả dân tộc, cuả gia đ́nh và cuả mỗi con người chúng ta. ngày Xuân cũng là ngày con cháu nhớ đến công ơn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ đă dày công nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có được ngày hôm nay. ĐỪNG QUÊN NHỮNG CÔNG ƠN TRỜI BIỂN ẤY

Để nhớ và cảm tạ Ông Bà, Cha Mẹ chúng ta. Tổsu_cs xin gửi lên vài bản nhạc "Giọng ca & tiếng đờn Cây Nhà Lá Vườn" kính dâng Ông Bà, Cha Mẹ và tất cả những người đang hạnh phúc được lănh nhận Thiên Chức làm Cha, làm Mẹ. và thân tặng tất cả mọi người trên Diễn Đàn này...Cũng không quên Cảm ơn Bác Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com)đă giúp, chỉ dẫn Tổsư_cs cách nén nhạc đưa lên Net.Thành thật cảm ơn Bác..

Cầu Chúc Cha Mẹ T́nh Mẹ Ơn Cha Kính Dâng Mẹ Hiền Công Ơn Cha Mẹ Công Ơn Cha Mẹ 7

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2005

Answers

Response to MUĂ€ XUĂ‚N VỀ NHỚ ĐẾN CĂ”NG ƠN Ă”NG BĂ€, CHA MẸ

Lam sao nghe duoc a?

-- (aaa11111@yahoo.com), January 21, 2005.

Response to MUÀ XUÂN VỀ NHỚ ĐẾN CÔNG ƠN ÔNG BÀ, CHA MẸ

Xin nhấn >> [VÀO ĐÂY] để download nhạc CÂY NHÀ LÁ VƯỜN.. thành thật cảm ơn

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2005.

Response to MUĂ€ XUĂ‚N VỀ NHỚ ĐẾN CĂ”NG ƠN Ă”NG BĂ€, CHA MẸ

Không có chi đâu TSCS. Cám ơn cho nghe mấy bản nhạc có ý nghĩa. Keep up the good work. :-))

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), January 24, 2005.

Response to MUĂ€ XUĂ‚N VỀ NHỚ ĐẾN CĂ”NG ƠN Ă”NG BĂ€, CHA MẸ-- (tosu_cs@yahoo.com), February 08, 2005.

Moderation questions? read the FAQ