K tn v cng l cho NGƯ DN Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

KI TEN vi cong ly >>>cho NGU DAN Vietnam bi TQ giet chet To: China embassy This Petition is created to collect signs of Vietnamese people all around the world for the "Vietnamese fishermen shot dead by Chinese marine police " case at the Beibu Gulf on Jan. 8th 2005. Under here is the letter of demand to Chinese embassadors ask for the justice for the innocent victims. http://www.petitiononline.com/hauloc/petition.html >>>. Chinese marine police is a murderer

-- (kidfriendct@yahoo.com), January 20, 2005

Answers

Response to Kí tên vì công lý cho NGƯ DÂN Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đ DM NGANG NHIN DNG ĐẤT/BIỂN CHO GIẶC TRUNG CỘNG, ĐỂ NGY NAY CON DN VIỆT NAM V TỘI PHẢI GNH CHIỤ NHỮNG HẬU QUẢ THẢM THƯƠNG BỞI B LŨ TU CỘNG,LŨ QUAN THẦY CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GY RA..

CHNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TI MỌI GIẶC TU L NGUỒN GỐC TẠO CƠ HỘI CHO GIẶC TU GIẾT NHN DN VIỆT NAM..

NN MỌI NGƯỜI PHẢI K TN GỬI LN ĐẢNG BỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM . YU CẦU ĐẢNG CSVN PHẢI HON TON CHIỤ TRCH NHIỆM VỚI NHỮNG HNH ĐỘNG NGU XUẨN DNG ĐẤT/BIỂN VN CHO GIẶC TU, GY LN CUỘC THẢM ST NHN DN VN & ĐẢNG PHẢI C TRCH NHIỆM BẢO VỆ NHN DN MNH HƠN BẢO VỆ ĐẢNG.

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2005.


Response to Kí tên vì công lý cho NGƯ DÂN Việt Nam

*** Kha'ng Thu v/v: Canh sa't tuan duyen Trung Quoc ban giet ngu+ dan Viet Nam tren Vinh Bac Viet !!


From: World Citizens of Vietnamese descent ++ To: H.E. QI Jianguo Ambassador of the People’s Republic of China Embassy of China in Vietnam 46 Hoang Dieu Road Hanoi Phone: + 844 8453736 Fax: + 844 8232826 Email: chinaemb_vn@mfa.gov.cn E-mail : Embassy of China in Vietnam, H.E. QI Jianguo/Dai su Te Kien Quoc, chinaemb_vn@mfa.gov.cn ++Địa chỉ LHQ: United Nations New York, NY 10017 Or c/o The Special Representative of the Secretary General for human rights defenders, Ms. Hina Jilani OHCHR, Palais des Nations CH-1211 Geneva 10 Emails: E-mail : OHCHR, Mr. Ben Majekodunmi bmajekodunmi@ohchr.org E-mail : OHCHR, Ms. Chloé Marnay-Baszanger cmarnay-baszanger@ohchr.org E-mail : OHCHR, urgent- action@ohchr.org E-mail : OHCHR, Secretary General Kofi Annan Majekodunmi inquiries@un.org

- Ban len tieng ve viec Luc Luong tuan duong Trung Cong sat hat ngu* dan VN - Hoi Dong VN bao toan ddat To, Uy ban phoi hop hanh dong - 2005.01.18


*** Petition to Chinese Communist Party, and I hereby sign the petition: !!
-- Phan - Nguyen (chong_ngoaixam@yahoo.com), January 20, 2005.

Moderation questions? read the FAQ