Gởi mấy chú nâng bi chệt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

"....Kiểu này Tony hơi bị chán CQVN rồi đấy. Vụ DaCam Mỹ th́ làm rầm rộ mướn luật sư. Bây giờ bị bắn đến tận mạng mà đếch thấy CQVN lên tiếng fản đối gắt gao là sao ????...." Thật đáng khen cho Tony, dù sao cũng đă thức tỉnh khi thấy đồng bào ḿnh bị chệt bắn mà không có ai lên tiếng bảo vệ. C̣n mấy thằng năm lồi @@@@@, JUBE, Hoàng VN...đâu sao không thấy tiếp tục nâng bi thằng chệt CHI BUA vậy? Ai đó đă nói rất đúng. Mấy thằng nâng bi chệt mà không khéo là nó vả vào mặt ngay. Mấy thằng bây nên đút mặt vô toilet hết đi là vừa.

-- bọ chệt chó chết (Dân VN@lên tiếng.com), January 19, 2005

Answers

Response to Gởi mấy chĂº nĂ¢ng bi chệt

***

Lỗi tại ai???? :)

Cơng rắn cắn gà nhà là thằng Hồ già đầu têu :)))

-- Any questions :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 19, 2005.


Response to Gởi mấy chĂº nĂ¢ng bi chệt

The 1979 supper brief war at Vietnam-China border lasted only 29 days, but it hit the what so called "Chinese packed meat record", more than 20,000 chinese dogs were considered packed. The funny thing is that the Vietcong main force still remained in Cambodia, most of the Vietnamese did the "meat packing" were local militia units. After the war, military researchers called that "chinese's good strategy - bad tatic". In my opinion Deng was just a butcher chess player, a nastiest one I'ver seen... And today, there're many chinese dogs hidden in this forum for sure, sometimes they bark a human voice like the horny chibua. Guess what he's the one escaped from the meat piles 26 years ago.

Chibua, keep eating, barking, and fcking well, will see you in the next record.

This is a re-post, thanks

-- (vungtau02@vietnam.vn.vn), January 20, 2005.


Response to Gởi mấy chĂº nĂ¢ng bi chệt

To DanVn, CTHN and Vungtau2,

Bravo. I couldn't agree more.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 20, 2005.


Response to Gởi mấy chĂº nĂ¢ng bi chệt

Deo me thang cho hoang chi bua thay doi nhu chong chong

Cach day khong lau no sua ro to: Tau+ Viet Nam la anh em......

Bay gio no lai sua: Tau bat tay voi mi cai tri the gioi....

Ro chan 1 con cho lang xang

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 20, 2005.


Response to Gởi mấy chĂº nĂ¢ng bi chệt

Đit-me, chú Chí Bựa Chệt ngu cu den.

Chú có biết cái deo gi ma cũng bày đặt bàn chuyện thiên hạ ,hăy xét lại chú mày ở Tàu không đủ sống phải chạy qua Việt Nam tị nạn kinh tế ,nhân việc di tản của dân miền nam chú mày len lơi nên được qua Mỹ .

Bác nói cho chú mày biết là Mỹ vẫn đặt cộng sản ở ngoài ṿng pháp luật đó ,chú mày c̣n nhớ thời đệ nhị chiến tất cả bọn Nhật điều bị bỏ vô trại tập trung và bây giờ những thằng Hồi Giáo quá khích vũng vào Guatalamo sao chú mày không biết sao mà vẫn cố giọng bênh tụi chệt cọng vậy ? .

Tau dang bat tay voi My nên Mỹ nó súi Chệt giết vài ba tên CHXHCN ,dân CHXHCN sẽ nổi lên đập tan bọn lănh đạo CHXHCN ,bọn này liền xin Chệt giúp ,Chệt liền mang quân xâm chiến CHXHCN ,Mỹ liền nhảy vào phang cho Chệt vài qủa bom nguyên tử ,Chệt chết mẹ nó 500 triệu nên chỉ c̣n 700 triệu .

Dân Việt Nam cám ơn Chệt v́ bọn cộng sản CHXHCN chết ,Chệt cám ơn Mỹ đă giải quyết hộ nạn nhân măn v́ dân Chệt có đất cày cấy ,Mỹ cám ơn Chệt v́ khỏi tốn tiền hũy diệt mấy quả bom cũ kỹ .

Tất cả ba dân tộc điều vui vẻ ,có lợi cả ba .

chu may an di-hoc lại tieng Việt hay tieng My thi con chau chu may moi kha duoc , Bác dang day do chu may day ! Quen nhung chuyen hoi-- nach di !

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 20, 2005.Moderation questions? read the FAQ