Những người Iraq sống lưu vong bắt đầu ghi danh bỏ phiếu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những người Iraq sống lưu vong bắt đầu ghi danh bỏ phiếu

Jan 17, 2005

Cali Today News - Hôm thứ hai 17/1 những người Iraq sống lưu vong đă bắt đầu ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tự do trên đất nước họ từ gần 50 năm qua.

Có tất cả 14 quốc gia có người Iraq sinh sống cho phép họ làm chuyện này, kể cả Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thời hạn ghi danh bầu cử kéo dài 1 tuần, chấm dứt vào ngày 23 tháng 1. Ngày bầu cử cho họ bắt đầu từ 23/1 đến 30/1.

Ông Jabbar Hasan, thuộc tổ chức “Iraqi Community Association” ở London, cho biết: “Dân Iraq cứ gọi vào hỏi chúng tôi là họ phải bầu cho ai bây giờ. Chúng tôi trả lời là tuỳ theo quư vị, đây là một kinh nghiệm mới mẽ, kể cả đối với các đảng phái chính trị.”

Các viên chức ước lượng có khoảng 1,2 triệu người Iraq sống lưu vong sẽ đi bỏ phiếu, tại Anh quốc có khoảng 150,000 người Iraq hiện có thể bầu đang phân vân không biết bầu cho ai.

Tại Hoa kỳ có 5 thành phố sẽ tổ chức bầu cử cho người Iraq. Abdulrasul al-Hayder, 48 tuổi, ghi danh ở thành phố Detroit, nhận xét: “Đây là giây phút trọng đại cho dân chúng Iraq và cho tôi, v́ lần đầu tiên chúng tôi sẽ biết dân chủ là chi, chúng tôi đă đợi giây phút này quá lâu rồi!”

Tiểu bang Michigan có cộng đồng người Iraq sống tập trung xung quanh vùng Detroit nhiều nhất với khoảng 80,000 dân. Ngoài ra c̣n có vùng ở Los Angeles, Nashville ở Tenn., Chicago và Washington cũng có dân Iraq sinh sống.

Úc có khoảng 80,000 dân Iraq, sống nhiều xung quanh vùng Auburn c̣n Anh Quốc th́ tổ chức 3 địa đểm bỏ phiếu ở Glasgow, Manchester và London, điều này khiến cho nhiều cư dân Iraq ở Anh phải di chuyển khá là xa, nhưng chính phủ Anh sẽ cung cấp phương tiện đi lại miễn phí cho họ.

Quốc Hội sắp tới của Iraq sẽ có 275 thành viên, có thớ hạn làm việc 1 năm để chuẩn bị bầu ra Tổng Thống mới, 2 Phó Tổng Thống cũng như việc soạn thảo một Hiến Pháp mới cho Iraq dân chủ.

Lê Lộc theo AP

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Giải tán đảng cộng sản là giải tán một tổ chức tội phạm Mafia khủng bố đang nắm trong tay chính phủ, quân đội, và quốc hội bù nh́n ****** Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), January 18, 2005

Answers-- (tosu_cs@yahoo.com), January 18, 2005.

Moderation questions? read the FAQ