Thủ Lnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam L 1 Bọn Bun Dn Bn Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa cc đọc giả của VAS, ti cảm thấy phải ni ra sự thật của bọn Việt Gian Cộng Sản , chnh quyền b nhn CHXHCN tại H Nội đ v đang bun đzn bn nước để củng cố quyền hnh cho một bọn Mafia Đỏ đ vnh vang phch lối l đỉnh cao tr thấp v đ bất chấp nghuyện vọng của dn l được sống trong thanh bnh v hạnh phc v kiến tạo 1 Việt Nam Hng Cường bền vững mi mi cho thế hệ con chu sau ny.

Qua vụ thảm st Ngư Phủ Việt Nam trn lnh hải Việt Nam do bọn tự sưng đế quyền, đế quốc Trung Cộng đ v đang m thầm tn ph Việt Nam, Văn Ha Việt Nam, con người Việt Nam để sau ny Việt Nam chỈ l 1 quận huyện cho Trung Cộng.

Tại Sao bọn lnh đạo ở phủ lợn luộc H Nội từ cha đến con đ v đang im miệng để cho giặc th chuyền kiếp tầu Ph n giầy xo Giang Sơn Gấm Vc Việt Nam, họ đ v đang dng chnh sch dziệt chủng nhn dn Việt Nam hng ngy cho đến khi no ging giống Việt Nam khng cn nữa, bọn Tầu Ph8 đ thnh cng l nhờ bọn b nhmn ở phủ đầu heo v Ci Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tay bọn L Chiu Thống Tn Thời Vọng Tầu Ph hơn quyền lợi của Tổ Quốc.

Vụ Thảm St Đồng Bo Ngư Dn THanh Ha sẽ l 1 ngi thuốc nổ để ton dn, ton qun Tổng NỔi DZậy Qut sạch bọn mi quốc cầu vinh đem Tầu Ph về giầy xo qu hương Ta

-- Cn Cộng Sản Th Việt Nam Cn Nghe Đi v Lạc Hậu (Dn Chủ Cho Việt Nam @ Dn ChủVN.net), January 15, 2005

Answers

Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

Toi va anh hay hi vong it ra cho den cuoi cuoc doi con nhin thay duoc 1 cuoc doi thay lon

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.de), January 15, 2005.

Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

Bọn đỉnh thấp tr ngu CS ngy nay xt ra l bọn dz văn ha khốn kiếp nhứt VN mấy ngn năm qua.

Ngy xưa v bị đ hộ hng ngn năm, tổ tin ta đ chơi nhiều độc chiu cho tụi Hn tộc dzăng khỏi đất Việt. Như ng b ta c cu "ci răng ci tc l gốc con người", tất cả nam phụ lo ấu đều chơi độc chiu sơn răng đen thi li khiến bọn Hn nhn pht sợ khng dm đến gần, ni chi đến hn phối với phụ nữ Việt. Những người no m khng răng đen th bị coi l "răng trắng như răng Ng". Những c no m để răng trắng đi theo chng th kể như l "thằng Ng con đĩ". Cn tại sao đn ng cũng răng đen? Thứ nhứt l để đồng cảm với phụ nữ VN, thứ hai l khẳng định chng ta khc biệt với bọn phương Bắc. C thế mới biết ci văn ha cũng như sự đấu tr của tổ tin ta dzới tụi Hn l chuyện sống cn của dn tộc, n gian khổ biết chừng no!!!

Mẹ kiếp dzậy m bi giờ tụi n đem phụ nữ dng khơi khơi cho mấy thằng chệt lấy ba đồng tiền khốn nạn. Đng l một lũ mất gốc dz dzăn ha khốn nạn. Tụi ny sau khi chết lm sao cn mặt mũi gặp lại tổ tin.

-- (dancamau@saigon.com), January 15, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước-- (tosu_cs@yahoo.com), January 15, 2005.

Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~....

CHUI*~ VIET CONG QUA' DUNG'....

HOAN HO^ ANH....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 16, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

HAY QUA'...

CHUI*~ DUNG' QUA'...

CHUI*~ VIET CONG NGHE DA~ QUA'....

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG SAN~....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 16, 2005.Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

dit me cac chu KKK ngu xuan , Tau va Viet la anh em , moi ho-rang lanh khong vi nhung xich mich nho ma xe ra to.

Hai tac Thailand ham hiep va giet ca ngan dan ba con nit VN ke tu 1979 , tai sao cac chu KKK van tiep tuc an gao Thailand o My ???

that''s fuck-me again .

-- chi bua (broerr@sbglobal.net), January 16, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

Chí bựa suy nghĩ nông cạn quá. Lũ Thái cướp biển là tụi outlaws chứ có phải chính phủ Thái đâu mà so sánh. Thailand chưa bao giờ xâm lược VN hay có ý muốn xâm lược VN. Còn Tàu thì khác. Địt mẹ mấy thằng CS ngu quá cứ bám lấy cái chế độ CS nên không có 'bạn' nào ngoài thằng TQ. Cứ cho Hải quân Mỹ vào Cam ranh xem tổ cụ mấy thằng Tàu cũng không dám ho he.

Nhục cho cái chế độ hèn nhát dâng đất cha ông cho giặc để được nó bảo vệ khỏi bị đế quốc "nấy mất độc nập của dân tộc ta". Mả mẹ mấy thằng thủ lợn Hà nội. Chúng nó ngu hơn chó hay chúng chính là người của Tàu cài vào.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 16, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

(Sao tu nhien doi phong gi the nay?)

Chí bựa suy nghĩ nông cạn quá. Lũ Thái cướp biển là tụi outlaws chứ có phải chính phủ Thái đâu mà so sánh. Thailand chưa bao giờ xâm lược VN hay có ý muốn xâm lược VN. Còn Tàu thì khác. Địt mẹ mấy thằng CS ngu quá cứ bám lấy cái chế độ CS nên không có 'bạn' nào ngoài thằng TQ. Cứ cho Hải quân Mỹ vào Cam ranh xem tổ cụ mấy thằng Tàu cũng không dám ho he.

Nhục cho cái chế độ hèn nhát dâng đất cha ông cho giặc để được nó bảo vệ khỏi bị đế quốc "nấy mất độc nập của dân tộc ta". Mả mẹ mấy thằng thủ lợn Hà nội. Chúng nó ngu hơn chó hay chúng chính là người của Tàu cài vào.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 16, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

(Sorry got some coding problems)

Ch bựa suy nghĩ nng cạn qu. Lũ Thi cướp biển ltụi outlaws chứ c phải chnh phủ Thi đu mso snh. Thailand chưa bao giờ xm lược VN hay c muốn xm lược VN. Cn Tu th khc. Địt mẹ mấy thằng CS ngu qu cứ bm lấy ci chế độ CS nn khng c 'bạn' no ngoi thằng TQ. Cứ cho Hải qun Mỹ vo Cam ranh xem tổ cụ mấy thằng Tu cũng khng dm ho he.

Nhục cho ci chế độ hn nht dng đất cha ng cho giặc để được n bảo vệ khỏi bị đế quốc "nấy mất độc nập của dn tộc ta". Mả mẹ mấy thằng thủ lợn Hnội. Chng n ngu hơn ch hay chng chnh l người của Tu ci vo.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 16, 2005.


Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

Sao chibua khong tra loi di.

Co mot thang mat day nhu thang nay cung gioi day.

-- (aaa11111@yahoo.com), January 17, 2005.Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

Chi BUA bao tuoi noi ngu nhu thang con nit con noi

Viet nam_ Trung Quoc la anh em???? hahhaha

Lai con moi voi rang

Bon cuop bien Campuchia noi tieng tu xua nay, nhung no deo phai la do chinh phu Campuchia chi dao. May thang canh sat doi qua thi lam bay

Quen,Chi bua co phai la nguoi Viet Nam dau, thang Han gian

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.de), January 17, 2005.


Moderation questions? read the FAQ