Thủ Lnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam L 1 Bọn Bun Dn Bn Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa cc đọc giả của VAS, ti cảm thấy phải ni ra sự thật của bọn Việt Gian Cộng Sản , chnh quyền b nhn CHXHCN tại H Nội đ v đang bun đzn bn nước để củng cố quyền hnh cho một bọn Mafia Đỏ đ vnh vang phch lối l đỉnh cao tr thấp v đ bất chấp nghuyện vọng của dn l được sống trong thanh bnh v hạnh phc v kiến tạo 1 Việt Nam Hng Cường bền vững mi mi cho thế hệ con chu sau ny.

Qua vụ thảm st Ngư Phủ Việt Nam trn lnh hải Việt Nam do bọn tự sưng đế quyền, đế quốc Trung Cộng đ v đang m thầm tn ph Việt Nam, Văn Ha Việt Nam, con người Việt Nam để sau ny Việt Nam chỈ l 1 quận huyện cho Trung Cộng.

Tại Sao bọn lnh đạo ở phủ lợn luộc H Nội từ cha đến con đ v đang im miệng để cho giặc th chuyền kiếp tầu Ph n giầy xo Giang Sơn Gấm Vc Việt Nam, họ đ v đang dng chnh sch dziệt chủng nhn dn Việt Nam hng ngy cho đến khi no ging giống Việt Nam khng cn nữa, bọn Tầu Ph8 đ thnh cng l nhờ bọn b nhmn ở phủ đầ

-- Cn Cộng Sản Th Việt Nam Cn Nghe Đi v Lạc Hậu (Dn Chủ Cho Việt Nam @ Dn ChủVN.net), January 15, 2005

Answers

Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước-- (tosu_cs@yahoo.com), January 15, 2005.

Response to Thủ Lãnh Thủ Trưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là 1 Bọn Buôn Dân Bán Nước

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG SAN~...!

CHUI*~ VIET CONG HAY QUA'...

DUNG' QUA'...

CU*' TIEP^' TUC CHUI*~ CONG SAN~ NUA*~ DI NHE'...

CHO BA` CON NGHE DA~ QUA'...!

HOAN HO^ ANH....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 16, 2005.


Moderation questions? read the FAQ