Für dich, @@@@@rschloch!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Deine Dokumente sind deutlich super cool und etwa überredenswertvoll, sozusagen. Das Einziges mach man jedoch fräglich, dass aus welcher Quelle dein Tex sprung. Oder deine fantasievolle Vorstellung spint total, dann findet man lächlich. Jeder, auch Kinder, weiss sicher, für jeden Tex die Quellen, Stammung, Datum, Autors.. unbedingt mitbeigetragen werden müssen. Arbeit fleissig an Imbiss und macht kein Scherz, du arschloch. Auch du ein Sohn der Beamten in kommunistischer Regierung oder so was, versuche nie das Regimms zu schützen. Da die blanke Hasse des Volkes riesig gross wachsen, das erkennt man sichtbar. Wenn du etwas nicht kapierst, dann kann ich noch mal Englisch überstzen. Fick dich selbst.

Wünsche dir noch einen schönen Tag mit arschloch.

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 15, 2005

Answers

Response to FĂ¼r dich, @@@@@rschloch!

:-))

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 15, 2005.

Response to FĂ¼r dich, @@@@@rschloch!

Nhận quà biếu trên 100 USD nhất thiết phải sung công

Ông Trần Đức Lượng Công khai tài sản của người có chức quyền như thế nào, mức quy định về quà biếu ra sao là những vấn đề được tổ soạn thảo dự luật chống tham nhũng đưa ra lấy ư kiến. VnExpress trao đổi với ông Trần Đức Lượng, Vụ trưởng thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ.

-Tinh thần của dự luật chống tham nhũng là khuyến khích tố giác tham nhũng, nhưng lại có cơ chế ràng buộc: Người tố giác phải cung cấp chứng cứ về những hành vi họ tố giác. Vậy một người dân b́nh thường làm sao có được chứng cứ để cung cấp, thưa ông? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ - Ở đây cần phải xác định rơ 2 phạm trù: phát hiện và tố giác. Một người dân có quyền phát hiện ông A, ông B có mấy cái nhà, mấy miếng đất, có con đi học nước ngoài...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

và họ không có nghĩa vụ phải đưa ra các tài liệu chứng minh điều phát hiện mà đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhưng nếu là thông tin tố cáo tham nhũng th́ người tố cáo phải chịu trách nhiệm về thông tin đó, và phải có cơ sở tài liệu chứng minh. Điều này nhằm hạn chế việc lợi dụng tố cáo để vu cáo. Thực tế xem xét 10 đơn tố cáo th́ tỷ lệ đúng sai là 50-50. Trong đó, cũng có người có động cơ tốt, nhưng cũng có những người dựng chuyện để hại người khác nhất là trong những kỳ bầu cử, bố trí nhân sự bộ máy. Tóm lại, trong nội hàm này ḿnh phải t́m ra tất cả giải pháp để đi đến kết quả cuối cùng là chống tham nhũng có hiệu quả.

- Trung Quốc đang áp dụng cơ chế thưởng rất lớn cho người có công phát hiện, tố giác chống tham nhũng. Ban soạn thảo có tính đến cơ chế này?

- Có nhiều cách tính. Cũng có ư kiến đưa ra là trên cơ sở tài sản thu hồi được, xác định một tỷ lệ % nào đó để thưởng cho người tố giác. C̣n với những hành vi tham nhũng không lượng hóa được thành tiền th́ cũng phải có mức sàn tối thiểu để thưởng. Quan điểm của chúng tôi là dùng tất cả biện pháp vật chất, tinh thần để khuyến khích việc phát giác, tố cáo hành vi tham nhũng.

- Trong báo cáo gửi Ban nghiên cứu của Thủ tướng, tổ soạn thảo có đề xuất phải quy định về quà biếu, quà tặng... Điều này sẽ được thể chế hoá như thế nào, thưa ông?

- Ban soạn thảo đang tính một chế định về quà tặng, nhận quà tặng. Nếu quà tặng mang tính lưu niệm th́ không mang yếu tố kinh tế nhiều. Anh em đang dự tính lấy mức lương tối thiểu để làm cơ sở xác định mức chuẩn của quà tặng. Dự kiến, mức dưới 50 USD th́ thôi, nhưng nếu trên 50 USD th́ phải báo cáo. Người có thẩm quyền sẽ quyết định người nhận quà có được giữ làm tài sản riêng hay không. Có thể trên 50 USD vẫn được giữ, nhưng cũng có trường hợp chỉ 51 USD là đă bị sung công. C̣n nếu ở giá trị quà tặng trên 100 USD th́ dứt khoát phải sung công.

- Vậy luật có tính tới quy định những cá nhân ở chức vụ nào th́ được nhận quà tặng đến mức nào không?

- Chúng tôi chưa nghĩ đến việc này mà mới chỉ nghĩ tới nghĩa vụ trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Ví dụ, tất cả người có chức vụ, quyền hạn, không phân biệt cấp nào đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chứ không nhất thiết chỉ có công chức. Riêng với công chức hiện cũng đang có 3 loại ư kiến: 1/Từ cấp thứ trưởng trở lên phải kê khai thu nhập tài sản. 2/Từ cấp vụ trở lên. 3/Từ cấp trưởng pḥng trở lên.

Nhưng kê khai tài sản như thế nào lại là một vấn đề c̣n chưa thống nhất. Ví dụ, chỉ kê khai tài sản của bản thân hay của cả người thân. Nhiều ư kiến đề xuất phải kê khai cả tài sản của hàng thừa kế thứ nhất để tránh trường hợp tài sản của bố đứng tên con. Tất cả những vấn đề này chúng tôi đang đưa ra để lấy ư kiến trước khi tŕnh Chính phủ vào tháng 3 tới.

- Trong dự luật có khuyến khích nộp lại tài sản mà đối tượng đă tham nhũng, hoặc nhận hối lộ không?

- Đối với án kinh tế, nhiều nước trên thế giới khuyến khích nộp lại, thu hồi tài sản đă bị thất thoát. Trong thực tế, khi đi thanh tra chúng tôi cũng đă gặp những cá nhân tham ô trong một dự án này nhưng ở dự án khác, anh ta lại rất giỏi và khó t́m người thay thế. Vậy trong trường hợp đó có nhất thiết phải bỏ tù không, hay nên kiểm soát chặt để anh ta khắc phục hậu quả? Trong thực tế, chúng ta đă áp dụng điều này nhưng chưa thành chế định.

Trường hợp khác, nhiều khi các quan chức nhận quà rất "quan liêu". Có trường hợp lănh đạo tỉnh nhận túi quà, phong b́ để dưới, bà vợ mới là người cầm phong b́. Đến khi đối tượng bị bắt, khai ra chiếc phong b́ th́ mới báo cáo và đem nộp lại.

- Vậy làm sao có thể xác định được ranh giới giữa tự nguyện nộp với nộp để chạy tội, thoát tội?

- Đây là vấn đề khó của pháp luật. Cần phải xác định được ranh giới giữa tự nguyện đem nộp với nộp để chạy tội nhưng nói chung là nên khuyến khích việc tự nộp lại quà cáp biếu xén.

- Trong kê khai tài sản, người kê khai có nghĩa vụ phải chứng minh nguồn gốc tài sản của ḿnh không?

- Chứng minh tài sản là vấn đề rất lớn. Theo quan điểm của tôi, nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc tài sản trước kê khai sẽ không thuộc người sở hữu. Nhưng với những tài sản phát sinh sau kê khai, th́ người sở hữu sẽ phải có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc tài sản của ḿnh. Nếu không chứng minh được th́ theo quan điểm của nhóm biên tập, tài sản đó bị coi là tài sản bất minh.

- Minh bạch là một trong sức mạnh của chống tham nhũng. Vậy trong phạm vi của ḿnh cơ quan Thanh tra có nghĩ tới cơ chế họp báo định kỳ thông báo công khai kết luận thanh tra?

-Tôi đồng ư với quan điểm cho rằng, công khai là sức mạnh của chống tham nhũng. Tuy nhiên việc họp báo thông báo kết luận thanh tra chỉ mới là ư tưởng. Một thiệt tḥi của ngành thanh tra là tất cả các kết luận thanh tra đều là có thể coi là tài liệu mật. Trong khi đó kết luận điều tra, cáo trạng đều được công khai.

- Như vậy có thể hiểu sự công khai hiện nay cũng chưa được minh bạch?

- Nó có những nguyên tắc chưa rơ ràng. Bây giờ tôi lấy một trong những nghị quyết của Quốc hội về chống thất thoát, chống đầu tư dàn trải, trong đó có một câu là “phải công khai kết luận thanh tra, kiểm toán”. Nhưng thực tế có thể có những kết luận thanh tra thuộc về bí mật nhà nước, bí mật công nghệ mà công khai th́ có hại cho đất nước.

- Vậy làm sao xác định được như thế nào là có lợi, như thế nào có hại trong khi ranh giới lợi - hại lại không rơ ràng?

- Phải xác định bằng cơ chế. Hiện có rất nhiều cơ quan có quyền xác định. Tùy từng cấp mà xác định quyền công khai, hay bảo mật. Ví dụ ở cấp cao có Thủ tướng, cấp độ thấp hơn có bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh... Trong Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước có dùng từ “giải mật” nhưng khi nào giải mật, ai có quyền giải mật, quả thật chưa quy định được rơ ràng.

Phạm Hiếu thực hiện bao thanh nien

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 15, 2005.


Response to FĂ¼r dich, @@@@@rschloch!

hà hà...

Trong này chỉ có Bạc liêu, Le^ Trung Nam và CSDC là sổ tiếng Đức như Đức. C̣n thằng 5 mắt ốc ḷi chỉ bơm bẻm vài chữ ba rọi để kiếm cơm thôi.

Anh CSDC sổ 1 tràng tui chả hiểu lơm bơm như sau:

"Also you a son of the official in communist government or so what, would try to protect never the Regimms. Because the polished hates of the people tremendously largely grow, that one recognizes visibly. If you somewhat not kapierst, can I yet once English überstzen. Fuck you yourself. Wishes you another pretty day with asshole "

Công nhận lairai tui có "tŕnh độ" về dịch thuật thiệt hả CSDC !!!???

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), January 15, 2005.


Response to FĂ¼r dich, @@@@@rschloch!

Anh Doc Am Cung Thu van vo song toan qua ha

Thang @@@@@rschloch so qua khong biet chet chui chet nhui o dau roi

-- chien si diet cong (chiensidietcong@yahoo.com), January 16, 2005.


Moderation questions? read the FAQ