Trung Cộng và Yếu Tố Địa H́nh Chiến Lược [ Part Deux ]

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trung Cộng và Yếu Tố Địa H́nh Chiến Lược

Ta cũng có thể thấy Cộng sản Hà Nội đă trở thành bù nh́n, chó săn cho Bắc Kinh, và tiếp tay quân đội Tàu chiếm cứ Việt Nam và các nước, nên vấn đề tiêu diệt Cộng sản Hà Nội trở nên gấp rút hơn bao giờ hết! Việt Nam đă trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược quân sự quốc tế. Sự sống c̣n của chế độ Bắc Kinh và Cộng sản Hà Nội tùy thuộc và các diễn biến chiến lược, có thể ngay trong đầu năm 2005. Trong khi đó th́ Cộng sản và toàn bộ báo chí phát thanh Việt gian và tuyên vận Cộng sản hải ngoại tại Hoa Kỳ, vẫn loay hoay đánh lừa và đánh lạc hướng người Việt trong và ngoài nước với mấy con bài c̣ mồi nhân quyền, c̣ mồi phản kháng, c̣ mồi phản tỉnh, phê đảng chống đảng, c̣ mồi chỉ trích đảng tham ô, tham nhũng, kêu gọi đa đảng, kêu gọi bầu cử tự do cho Cộng sản, để Cộng sản tiếp tục nắm quyền lănh đạo đất nước và tiếp tục bán nước, bán tài nguyên, dâng biển dâng đất cho ngoại bang, thù phương Bắc và tiếp tục thống trị hơn 80 triệu người dân Việt dưới bàn tay sắt của họ. Hiện nay Cộng sản Việt gian Hà Nội có vẻ thành công, thắng thế với hầu hết báo, đài hải ngoại, những tên c̣ mồi hoạt đầu chính trị đang chạy theo chúng để kiếm tiền bạc hay là danh vọng dù là danh hảo. Ta có thể ước lượng chỉ trong vài ba năm nữa, Bắc Kinh sẽ khống chế toàn bộ Đông Nam Á và Á Châu và có ảnh hưởng chính trị, quyền lực mạnh mẽ từ Âu sang Á. Hoa Kỳ sẽ bị hạ giá xuống thành cường quốc hạng nh́. Lúc đó, với sự tổ chức Thế Vận Hội tại Bắc Kinh vào năm 2008, cả thế giới sẽ đến “thiên triều” Bắc Kinh để “chầu” và treo cờ, tranh giải. Vậy vấn đề có thể được đặt ra là làm sao cho Bắc Kinh sụp đổ càng sớm càng hay!. Vụ công khai tiêu diệt người Thượng ở Cao Nguyên đă trở thành “báo động đỏ” cho Hoa Kỳ và thế giới. Bắc Kinh tin tưởng Hoa Kỳ “không có” kế hoạch chiến lược nào đối phó với chiến lược “tầm ăn dâu” theo kiểu lấy thịt đè người của họ. Người Mỹ đă khuyến cáo (ngày 28/3) không nên để cho Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội. Dĩ nhiên đến giờ này đầu năm 2005, không ai (kể cả Bắc Kinh và Hà Nội) hiểu sự suy nghĩ của người Mỹ và kế hoạch chiến lược toàn cầu của họ.

-- (Hong Ha @ De Yen Phu.Net), January 13, 2005

Answers

Response to Trung Cộng vĂ  Yếu Tố Địa Hình Chiến Lược [ Part Deux ]

Bắc Kinh Và Hà Nội Đang lấn chiếm Đông Nam Á và Á Châu.

Dân số tỉnh Darlac (Ban Mê Thuột) trước 1975 có gần 1 triệu (1.000.000) người Thượng với vài chục ngàn người Kinh (Việt), phần lớn buôn bán với một số gia đ́nh binh sĩ. Ngày nay, (tin mới nhất) dân số tỉnh Darlac là 2 triệu người và con số người Thượng chỉ c̣n dưới 400,000, c̣n lại là người Việt di dân từ miền Bắc. Vậy con số hơn nửa triệu người Thượng và con số sanh đẻ thêm trong hơn 20 năm riêng trong tỉnh Darlac, biến đi đâu? Ca nước Việt Nam có khoảng hơn 10 triệu người sắc tộc thiểu số (tổng cộng 54 sắc dân) hầu hết đều thất học và chỉ sống nhờ núi rừng thiên nhiên. Ngày nay, ruộng rẫy (croplands) của họ đă bị Việt Cộng (đa số là dân Tàu di dân từ các vùng cực bắc của Bắc Việt) xâm chiếm. Họ phải đi xa vào rừng sâu và chết dần ṃn diệt chủng trong sự thiếu thốn khốn khổ cùng cực. Chính quyền Cộng sản Việt gian Hà Nội đă cố t́nh cai trị theo lối diệt chủng trên cả nước Việt Nam.

Cộng Sản Hà Nội diệt chủng người thiểu số th́ cứ việc làm trong âm thầm, bí mật, như đă làm gần ba chục năm qua, th́ ai biết?. Nhưng tổng Cục Phản Gián lại phạm một lỗi lầm chiến thuật tai hại là tạo ra vụ biểu t́nh (giả) của đồng bào dân tộc vùng Cao Nguyên ngày 3 tháng 2, 2001, mà đa số theo đạo Tin Lành với các mục sư người Mỹ. Khởi đầu cuộc diệt chủng dân Thượng ngay từ năm 1977 là do tên Trần Kiên, bí thư tỉnh ủy Darlac, Ủy viên Trung Ương Đảng, Kiên cũng là đại tướng Công an Phản Gián. Trần Kiên nổi danh là một tên khát máu, dữ dằn và là hung thần số một trong toàn đảng Cộng sản Hà Nội. Trần Kiên cũng đứng đầu lănh đạo chiến dịch dài hạn phá rừng, đốn cây, tiêu diệt rừng để “khai quang” miền Cao Nguyên làm đồn điền. Điểm lợi thứ nhất cho chúng là các đồn điền sẽ trở thành tiền đồn để canh chừng, ngăn chận người quốc gia không cho lập chiến khu (vào thời đó). Thứ hai là tiêu diệt các dân tộc thiểu số theo chỉ thị của người Tàu, để quân đội Tàu dễ dàng tiến quân xuống phía Nam và chiếm các cứ điểm quan trọng để làm thế chiến lược sau này. Ngày nay sau gần 30 năm qua Trung Cộng và Việt Cộng gần như đă thành công theo ư chúng mong muốn là, phải chiếm toàn bộ Nam Á Châu và Á Châu, kết hợp lực lượng và đánh Mỹ, sau khi đánh bại Hoa Kỳ xong th́ Trung Cộng sẽ thiết lập luật rừng để cai trị thế giới dưới bàn tay sắt của họ và sẽ giết hết đàn ông con trai các dân bản xứ và buộc con đàn bà con gái các dân trên thế giới phải lấy đàn ông con trai người Hán, và như vậy người Tàu sẽ vĩnh viễn cai trị thế giới.

Những điều nêu ra trên đây không phải là sự tưởng tượng của bất cứ ai, mà là kế sách trường kỳ có thật của nhà cầm quyền Trung Cộng cùng với Cộng sản Hà Nội đă và đang làm trong bí mật. Trước năm 1975, VNCH đă dành con số 2.7 triệu héc ta đất (khoảng 7 triệu acres) vùng Cao Nguyên cho người Thượng canh tác, làm đất sống. Số đất đai này ngày nay đă được cán bộ Việt Cộng chiếm làm đồn điền cà phê hay bán lại cho bọn Việt Cộng Kiều dùng làm nông trại và làm nơi ẩn thân khi t́nh h́nh biến loạn (điển h́nh rơ nhất là vợ của đại tướng Công an Hoàng Cơ Quảng anh ruột Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định trùm Mặt Trận Kháng Chiến Ma-fia phở ḅ, nay là Đảng Việt Tân, đă sang tận thành phố San Jose bang California t́m mua các loại máy liên lạc có tầng số thấp (L. F. Walkie Talkie) chúng dùng để liên lạc trong các đồn điền hay nông trại nói trên). Chính v́ cái vụ mua bán đồn điền, nông trại, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn này đă làm nhiều người Việt ở hải ngoại tán gia bại sản v́ tưởng Việt Cộng cũng là người như ḿnh , nên tin theo chúng sau khi giao tiền cho chúng th́ chúng đă đem Công an vào lấy lại những thứ chúng vừa bán ra (đây là sự thật và cũng là một kinh nghiệm cho những “Việt kiều” muốn làm ăn buôn bán với bọn Việt gian Cộng sản Hà Nội). Trong khi đó th́ nhiều người dân đă phải chặt bỏ cây cà phê để trồng thứ khác. Các đồn điền cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác ngoài cà phê, hơn 100,000 đồn điền trên toàn quốc, với diện tích hơn 5 triệu mẫu tây, sau này sẽ phải được thu hồi và trả lại cho đồng bào dân tộc thiểu số để cho họ sử dụng làm đất sinh sống!

Th́ ra đây là đ̣n độc của Bắc Kinh. Bắc Kinh ra lệnh Hà Nội phải tạo ra nhiều vụ chống đối biểu t́nh chống đảng phê đảng, chỉ trích Cộng sản tham nhũng giả và loan báo tin tức công khai để có cớ tiêu diệt người Thượng theo đạo Tin Lành của Mỹ. Như vậy Cộng sản Hà Nội sẽ tự chặt cầu, không c̣n đường đi với Mỹ. Những người Mỹ “hảo tâm” hay muốn “giúp đỡ” Cộng sản cũng không c̣n cách nào để giúp chúng được nửa vụ diệt chủng người Thượng trở thành khúc xương chẹn ngang họng Cộng sản, không cho chúng nuốt bất cứ cái ǵ Hoa Kỳ có thể cho từ đó cho đến nay và cho đến khi chúng chết. Người Mỹ hiểu rằng dù có tốt hay làm theo những đ̣i hỏi của Cộng sản th́ cũng chẳng cứu được người dân tộc thiểu số, và nếu để cho Cộng sản càng mạnh th́ Cộng sản sẽ diệt chủng người Thượng mạnh hơn nữa. Điều này sẽ khiến cho Mỹ và Hà Nội không thể sáp gần lại với nhau. Bắc Kinh chỉ ngồi xoa tay, không cần gây áp lực ngoại giao hay quân sự, không bị “mang tiếng” là nhẩy vào Việt Nam để tranh chấp ảnh hưởng với Mỹ và đuổi Mỹ. Về phương diện chiến lược, Trung Quốc ép mạnh mẽ buộc Cộng sản phải diệt chủng người sắc tộc (nhất là những người Thượng theo Tin Lành) khoảng 2 triệu người sống dọc theo vùng Trường Sơn, để Bắc Kinh xây dựng Trường Sơn thành pháo đài khổng lồ khống chế Đệ Thất Hạm Đội và kiểm soát toàn bộ vùng Nam Hải và Đông Nam Á Châu, từ đảo Hải Nam đến eo biển Malacca, cửa ra vào Ấn Độ Dương và thông thương giữa Tây Phương và Á Châu. Khi kế hoạch này thành h́nh, trong vài ba năm, th́ Nhật Bản và Đài Loan, Nam Hàn chỉ c̣n nước bó giáo quy hàng. Quân lực Hoa Kỳ phải trở về ranh giới phía Đông quần đảo Hạ Uy Di. Hoa Kỳ sẽ trở thành cường quốc số 2, nhường cho Trung Cộng trở thành số một. Lúc đó, khoảng năm 2005, th́ cả thế giới, kể cả Hoa Kỳ, phải cúi đầu hướng về phía “thánh địa” Bắc Kinh để thần phục và triều cống. Nhưng ta tin tưởng một điều rằng Hoa Kỳ đă biết được các ư đồ bẩn thỉu của Trung Cộng.

Chiến lược của Bắc Kinh đă rơ ràng và quá rơ ràng, nên không thể che mắt bất cứ ai. Như vậy dụng ư của Bắc Kinh lộ liễu, công khai, không cần phải úy kỵ người Mỹ. Người Tàu nghĩ rằng người Mỹ không có chiến lược nào khả dĩ đối nghịch với chiến lược “tầm ăn dâu” của họ. Người Tàu nghĩ rằng họ không hoạt động trên lănh thổ Hoa Kỳ th́ người Mỹ không thể cáo buộc, và không thể tấn công. Vậy chiến lược của Hoa Kỳ đối phó ra sao! Người Mỹ có biết trước thủ đoạn chiến lược của Bắc Kinh hay không? Phạm vi bài này không thể nói ra nhiều chi tiết chiến lược quân sự. Muốn đối phó với Bắc Kinh và chiến lược “tĩnh”, thầm lặng, theo kiểu tầm ăn dâu, đi từ từ, không phải là điều dễ làm. Lấy “động” để khắc chế “tĩnh”. Cái “động” này lại không cần phải có chiến tranh và nổ súng. Đó là bí mật siêu chiến lược! Vậy “mặt mũi” của cái siêu chiến lược này ra sao? Hoa Kỳ đă nghĩ ra chưa? Hà Nội và Bắc Kinh đang điên đầu v́ chưa có chiến lược gia nào đủ tầm vóc suy nghĩ “siêu chiến lược” cũng như chiến lược “hóa giải”!

Muốn hiểu rơ sự việc ta quay về vài năm trước đây thử xem sao ? Biến cố phi cơ Mỹ bị phi cơ Trung Cộng đụng tại Hải Nam ngày 1/4/01 và vụ Tàu và Việt Cộng bắn trực thăng đi t́m kiếm người Mỹ mất tích (MIA) rớt tại Bố Trạch ngày 8/4/01, người Mỹ có thể nhượng bộ Trung Cộng tại Việt Nam, và để cho Bắc Kinh được tổ chức Thế Vận Hội năm 2008. Tất cả để xoa dịu sự căng thẳng của Bắc Kinh. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng “giao trả” Cộng sản Hà Nội cho Bắc Kinh, rút ra khỏi Việt Nam, để tránh cái vụ nuôi ong tay áo. Hà Nội là bù nh́n, tay sai của Bắc Kinh và được Bắc Kinh bao bọc, che chở th́ người Tàu phải cáng đáng cho bọn bù nh́n Cộng Sản Hà Nội. Người Mỹ không cần phải thắc mắc.

Đây chính là cái thế “thua” rất cần thiết để cho người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam và Á Châu. Ngày 14/4/01, Đài Loan công bố thấy không cần thiết phải mua chiến hạm thiết trí Aegis nữa. Đây có phải là sự khởi đầu cho người Mỹ bỏ chạy khỏi Việt Nam và Á Châu? Giả thử người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam và Á Châu th́ Bắc Kinh có thể thắng được không? Theo suy nghĩ chiến lược th́ có lẽ “không”! Bắc Kinh với số thặng dư hàng hóa khổng lồ, sẽ dùng Á Châu làm thị trường “đổ hàng” (dump market) để giết kinh tế các nước này, kể cả Việt Nam, với những điều kiện thắt họng, kiểu “chơi cha”chỉ có lợi cho người Tàu! Ta có thể thấy ngay toàn đảng Cộng sản và quân đội, công an, nhân dân Việt Nam và toàn thể Á Châu nổi lên tinh thần chống Tàu, bài Hoa, chống Bắc Kinh! Biển người Á Châu sẽ chống Bắc Kinh trong sự tuyệt vọng và sẽ lôi kéo theo toàn thế giới. Vấn đề người Mỹ có trở lại Á Châu hay không, hoặc làm thế nào mà trở lại, là một chuyện mà người viết bài này không thể lạm bàn.

Khi ra quân, ta phải ước lượng quân địch sẽ đối phó, phản công ra sao để khắc chế. Ta có thể ước lượng cuộc chiến tranh “lạnh và nóng ” sắp tới, có thể xẩy ra để đối phó với Bắc Kinh bành trướng xuống phía Nam, sẽ thay đổi hẳn vận mệnh thế giới. Trung Quốc sẽ “được” chia làm từ 9 đến 13 tiểu quốc độc lập. Toàn thể các sắc dân Trung Hoa (1,282 triệu người vào tháng 1/2005) sẽ sống trong ḥa b́nh, no ấm, không c̣n xâm lăng, bành trướng, đi diệt chủng dân tộc khác. nạn xâm lăng, xâm thực theo kiểu diệt chủng của người Tàu từ mấy ngàn năm qua đến nay sẽ chấm dứt vĩnh viễn và đi vào lịch sử. Việt Nam sẽ trở thành sự quân b́nh quân sự và kinh tế tại Á Châu. Toàn cầu sẽ thật sự sống trong ḥa b́nh, an lạc trong nhiều thế kỷ. Lịch sử thế giới sau này sẽ chứng tỏ rằng giai đoạn chiến lược năm 2001 trở đi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vô cùng quyết liệt và có tính cách quyết định cho lịch sử nhân loại. Các đế quốc xâm lăng bành trướng và đế quốc tôn giáo, các chế độ độc tài tàn ác và ngu xuẩn sẽ bị tiêu diệt. Dân tộc Việt Nam sẽ tiêu diệt bọn Việt gian Cộng sản và bè lũ chim mồi, c̣ mồi, bịp bợm, nói láo !

Ngày 3 tháng 2, 2001, để kỷ niệm ngày thành lập đảng Cộng sản Đông Dương, TCPG tung ra một đ̣n “6,000 người Thượng biểu t́nh” để có cớ, có lư do dùng 2 quân đoàn và máy bay, xe tăng đàn áp tiêu diệt người sắc tộc, theo đúng chỉ thị từ Bắc Kinh. TCPG cũng pḥng hờ là nếu cần th́ sẽ dùng người Thượng làm điều kiện trao đổi với Mỹ, buộc Quốc Hội Mỹ phải cho chúng những điều chúng muốn để gọi là trao đổi và Cộng sản th́ chỉ có “hứa hẹn” không đàn áp người sắc tộc. Vào ngày 27 tháng 3, 2001, truyền h́nh Cộng sản Việt gian Hà Nội đă chiếu một đoạn phim ngắn về cuộc “nổi loạn” của đồng bào Thượng. H́nh ảnh cho thấy những người biểu t́nh dùng “súng” cao su (ná thung) bắn đạn sỏi vào bộ đội, công an mang súng AK! Ta có thể h́nh dung người Thượng thấy sự tàn sát và cái chết đến nơi đă phải dùng “súng” cao su chống lại trong tuyệt vọng. 24 người Thượng chạy sang Căm Bốt, tỉnh Mondolkiri, và bị bắt, khai rằng c̣n khoảng 1,100 người Thượng (đàn ông) đang chạy trốn khi quân Cộng sản bố ráp, tiêu diệt họ. Nhưng số 1,100 người đă biến mất tiêu, có lẽ họ đă bị Cộng sản giết sạch. Chính quyền Hun Sen chuẩn bị giao những người Thượng khốn khổ này cho Việt Cộng và đó là cái chết chắc chắn cho họ. Tổng cộng số “vũ khí” mà Cộng sản tịch thu được của người Thượng Cao Nguyên “nổi loạn” là 30 khẩu súng săn kiểu thô sơ 80 năm về trước (nhưng không thấy có đạn) được Cộng sản công bố kể là thành tích, ngày 12/4/01. Sau đó chính quyền Campuchea đă đưa những người Thượng này về thủ đô Nam Vang, và Liên Hiệp Quốc có đại diện đến thăm họ và Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp nhận họ định cư. Khoảng đầu tháng 4 có tin những người Thượng đói khổ và mang bệnh sốt rét này đă được làm thủ tục đi Hoa Kỳ.

Ngày 10/4, Cộng sản Hà Nội cay cú chính thức phản đối sở Di Trú Hoa Kỳ về quyết định cho tị nạn 24 người Thượng này. Phan Thúy Thanh, lúc đó là phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Cộng nói “Chúng tôi coi đây là một hành động can thiệp vào nội bộ Việt Nam, một việc làm sẽ khuyến khích những vụ vượt biên bất hợp pháp và gây bất ổn trong khu vực. Những người đó tuyệt nhiên không xin tị nạn chính trị. Họ phải được trở về việt Nam.” Ngày 13/4, 10 người Thượng đầu tiên đă lên đường đi Mỹ định cư. Nếu chính phủ Mỹ “mắc mưu lừa” và cho Cộng sản nhiều đặc lợi th́ Tổng Cục Phản Gián Hà Nội vẫn tiếp tục tiêu diệt người thiểu số để làm vừa ḷng, vừa ư Bắc Kinh. Đại tướng công an, Ủy viên Trung Ương Đảng, Thường vụ bộ Chính Trị kiêm Phó thủ tướng Cộng sản Vẹn là Nguyễn Tấn Dũng đặc trách chỉ huy chiến dịch tiêu diệt 2 triệu người dân tộc thiểu số và làm sạch Trường Sơn dài 1 ngàn dậm (1,000 miles - 1, 600 cây số) cho 1 triệu quân Trung Cộng chiếm đóng. Dũng là một tay sai đắc lực nhất của Bắc Kinh, sau Lê Khả Phiêu và Nguyễn Tấn Dũng cũng là một tên tham lam, tham nhũng nhất trong Bộ Chính Trị hiện nay. Dũng đă “bí mật” đi nhiều chuyến sang Bắc Kinh để nhận lệnh trực tiếp từ chủ tịch Trung Cộng là Hồ Cẩm Đào. Hà Nội gửi phái đoàn và sứ thần, sứ giả đi Bắc Kinh trung b́nh mỗi năm khoảng 300 lần, hay là hầu như mỗi ngày đều có phái đoàn đi Bắc Kinh nhận chỉ thị (cho nên chuyện bắn tiếng đi triều cống Bắc Kinh mỗi năm 1 lần của ông cựu Thiếu Tướng “giặc lái miền Nam”trước đây so với Cộng sản, ông vẫn c̣n thua xa bọn chúng về môn tay sai cho Bắc Kinh). Vấn đề Cộng sản Hà Nội lệ thuộc Bắc Kinh, làm bù ch́n, tay sai, bán nước cho Tàu là chuyện rơ ràng, ai cũng biết. Chỉ có bọn nằm vùng của chúng, bọn radio, báo chí hải ngoại có công với đảng, các hội đoàn của chúng tại Hoa Kỳ là không bao giờ dám lên tiếng nhắc đến chuyện này.-- (Hong Ha @ De Yen Phu.Net), January 13, 2005.


Moderation questions? read the FAQ