filmframkallning

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Hej!

Har en hög oframkallade svartvita filmrullar och undrar nu vart jag vågar vända mig för att få rena o fina negativ framkallade, dvs. vilken affär vågar jag anlita? Har jobbat själv på AFK-labbet med en del av mina filmrullar, men det känns ibland jobbigt, så jag skulle gärna kunna anlita fotoaffär, men har t.ex. dåliga erfarenheter av Fotoyks på Mannerheimvägen(negativen såg "smutsiga" ut) o undrar nu om någon vet en bra affär? Har hört att i o med att nästan alla affärer skickar sina kunders filmrullar till Eirikuva, bryr dom sig på brist av konkurrens inte om kvaliteten på arbetet? I vilket fall som helst vill jag gärna ha negativ som jag kan arbeta med på vårt labb o framkalla fina foton av!

Ann

-- Ann Pelanne (anncp@care2.com), January 13, 2005

Answers

Tyvärr vet jag inte om det finns något bra alternativ till att framkalla själv. Många gånger kör labben med en tid och en soppa för alla svartvita filmer oberoende av vad för individuella framkallningstider filmerna skulle behöva. Dessutom framkallar de ofta längre än vad man själv skulle göra och negativen blir mera kontrastrika (jag själv åtminstone underexponerar och överframkallar för att bättre klara av motiv med höga kontraster).

Se t.ex. följande diskussioner för mera information:

http://groups.google.fi/groups?q=%28mustavalkofilmien+OR+mustavalkofilmin+OR+%22mv-filmin%22+OR+%22mv-filmien%22+%29+%28kehitys+OR+kehityksest%C3%A4%29&scoring=d

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 13, 2005.


Moderation questions? read the FAQ