Đảo Chánh Ở Bắc Hàn CS?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đảo Chánh Ở Bắc Hàn CS? Vi Anh Thói thường người Mỹ tin nếu một tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ hai, không làm được một cái ǵ để đi vào lịch sử, sẽ trở thành bất lực, gọi khôi hài là "con vịt què". TT Bush trong nhiệm kỳ 1 nhơn danh cuộc chiến chống khủng bố đă chỉ mặt đặt tên tam ác Iran, Iraq, Bắc Hàn CS. Chiến tranh Iraq hao tài tản mạn nhiều nhưng vẫn c̣n dây dưa. Dù vậy nhân dân Mỹ vẫn cho Ông thêm một số vốn để dễ làm việc, qua việc dồn phiếu cho Ông tái đắc cử hơn đối thủ 3% và với Đảng Cộng Ḥa kiểm soát lưỡng Viện Quốc Hội mạnh hơn. Kinh nghiệm Iraq đánh bằng chiến tranh vơ trang hiệu suất không cao lắm, nên chắc chưa giải quyết vấn đề Iran. Vả lại giải quyết vấn đề Iraq được yên, mô thức này sẽ tạo một cảm hứng dân chủ để nhân dân Iran làm một cuộc cách mạng nhung lật đổ nhà cầm quyền theo kiểu Trung Cổ thời đại thần quyền và thế quyền nhập cục, Mỹ ít tốn kém hơn.

C̣n lại Bắc Hàn CS, theo các học giả Mỹ nhận thấy, vấn đề Bắc Hàn TT Bush sẽ giải quyết bằng cách giúp cho cuộc đảo chánh xảy ra. Đó là kết quả của một cuộc chiến tranh t́nh báo làm cho chế độ CS Bắc Hàn bị nổ chụp từ bên trong (impolded), với sự tiếp tay của TC. Một bản tin phân tích của điện báo Enlishnews@ chosun .com nói ít nhiều về một cuộc khảo luận liên quan đến giả thuyết ấy, của một nhân vật hàng đầu của một viện nghiên cứu nổi danh của Mỹ, Hudson Institute. Xin tóm kết để rộng đường dư luận.

Bản tin phân tích loan tăi trong ngày Giáng Sinh, có tựa đề chắc nịch "Học giả Mỹ Nói Bắc Hàn Sẽ Sụp Đổ Trong Ṿng Một Năm." Ô. Michael Horowitz khuynh hướng bảo thủ, một nhà nghiên cứu chuyên sâu về Bắc Hàn CS sự vụ của Viện nói trên, sau chuyến viếng thăm và gặp gỡ nhiều nhân vật của Nam Hàn về cho biết. Bắc Hà CS sẽ nổ chụp từ bên trong và sụp đổ trong ṿng một năm thôi. Trong bài thuyết tŕnh, "Không phải Giáng Sinh của B́nh Nhưỡng: chế đô Kim Jomg-il C̣n không? ", học giả này kết luận, "Bắc Hàn sẽ nổ chụp trước Giáng Sinh năm tới, và Kim Jong-il sẽ không hưởng được Giáng Sinh năm tới." Ông nói chuyện này sau khi đi thăm thủ đô Nam Hàn về. Nơi đây Ông chỉ trích chánh sách của TT Nam Hàn đối với Bắc Hàn, và Ông kêu gọi sự thay đổi chế độ ở Bắc Hàn. Ông khẳng định sự sụp đổ của chế độ CS Bắc Hàn là một tất yếu lịch sử không thể tránh được và cũng không thể tŕ hoăn được, nó đến một cách tự động.

Ông nói đến một cuộc đảo chánh có thể xảy ra ở Bắc Hàn. Ông nói nếu Mỹ t́m được những tướng lănh có thể tin cậy được th́ sẽ đóng cửa trại tù " tập trung" Bắc Hàn CS ấy đồng thời hủy diệt chương tŕnh nguyên tử của chế độ CS này. Washington có thể cho CS Bắc Hàn thấy điều đó.Và Ông tin chắc Trung Công đă chọn được và chọn xong một tướng lănh để thay thế cho Kim Giong -il, Chủ tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nhà Nước Bắc Hàn CS khi nâng đỡ chế độ CS của Bắc Hàn để đổi lấy sự sự đồng ư của Kim. Ông nói Bắc Kinh đă duyệt xong kế hoạch làm sao cho người Tướng Bắc Hàn được TC chọn làm đảo chánh giành quyền ở thủ đô B́nh Nhưỡng và tuyên bố t́nh trạng khẩn trương và yêu cầu Bắc Kinh "chi viện" khoảng 200.000 quân để củng cố vị thế, chống cuộc phản cách mạng của phe cánh tàn dư của Kim. Học giả này cũng xem việc Thượng Viện Mỹ nhất tề thông qua Luật Nhân Quyền Bắc Hàn hồi tháng 9, ư nghĩa và lời lẽ cứng rắn hơn của dư luật Hạ nghị viện, đối với Bắc Hàn CS, là một thông điệp của Mỹ, bật đèn xanh cho kế hoạch của Bắc Kinh và thành phần chuẩn bị đảo chánh Kim ở Bắc Hàn. Ngày tàn của chế độ CS của Kim đă gần kề.

Thêm vào đó chính sách ḥa dịu của TT Nam Hàn đối với Kim đă làm uy tín của Ông đối với nhân dân Nam Hàn sụt xuống chỉ c̣n có 19% hồi tháng 12... Điều đó chứng minh đại đa số nhân dân Nam Hàn chỉ muốn thống nhứt với Bắc Hàn không CS, không Kim, tức với một chế độ mới. Lập trường này phù hợp với khuynh hướng của nhiều viên chức ngoại giao của Nam Hàn và của người Mỹ gốc Triều Tiên ở Mỹ.

Sau cùng vị học giả hàng đầu về Bắc Hàn CS sự vụ này của Viện Hudson Institute cho yếu tố nhân quyền của thế giới đối Bắc Hàn rất quan trọng trong việc giải thể chế độ CS Bắc Hàn. Yếu tố đó được thúc đẩy mạnh hơn bởi yếu tố CS Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt. Vấn đề thống nhứt Nam Bắc Hàn không quan trọng đối với thề giới bằng vấn đề giải trừ chế độ độc tài đảng trị toàn diện nghiệt ngă làm mất mặt Bắc Kinh và làm Bắc Hàn là một điểm nóng của thế giới và là chế độ nằm trong số b́a đen Tam Ác của Mỹ. V́ vậy việc giải thể chế độ của Kim Jong-il là vấn đề Bắc Kinh và Washington có thể cộng tác, không phải bằng chiến tranh vơ trang như Iraq, mà bằng một cuộc đảo chánh cho sự bày mưu đặt kế và mua chuộc bằng tiền bạc, chức quyền của t́nh báo hai nước để thúc đẩy một cuộc đảo chánh.

Ngày tàn của nhà độc tài Kim v́ thế rất gần. Năm tới Kim sẽ không ăn được Giáng Sinh, theo nhân vật hàng đầu của Hudson Institute. Nhưng đây chỉ là khảo luận của học giả. Thực tế phải chờ xem. theo VIETBAO

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 12, 2005

Answers

Response to Đảo ChĂ¡nh Ở Bắc HĂ n CS?

***

Quote: Thực tế phải chờ xem. theo VIETBAO

=====

Yeah, MinhDucHoaiTrinh is the owner of Vietbao, write bunhch of words to fill up her paper :)))

She was a VanButHaiNgoai chairman but can not write or speakup to International Society :)

PS: Hi Pa.clieu, dont sling mud OK :)))))

-- :))))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 12, 2005.


Response to Đảo ChĂ¡nh Ở Bắc HĂ n CS?

To anh CTHN

Co dieu muon thua voi anh, toi khong biet tai sao anh gap ai cung chui, cung che....lam nhu khong ai tren coi doi nay co the thoa-man, lam hai long anh ca?!

Trong khi do, luc nao anh cung gao thet: "The TRUTH, and only the Truth", va rang chi co "Democracy" la co the giai-quyet duoc moi tranh-chap lon nho. Dieu nay toi tam dong-y voi anh.

Song le, DanChu khong co nghia la luc nao cung dua luan-dieu bai bac, che bai mot cach khong chon lua!

Riet roi toi co cam-tuong, you suffer heavily "inferiority complex", don't you?!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 13, 2005.


Response to Đảo ChĂ¡nh Ở Bắc HĂ n CS?

.........write bunhch of words to fill up her paper :)))

ba MINH DUC HOAI TRINH ddau co viet ddau ....dday la bai cua 1 nguoi viet...la nha bao thi ba ta thay hay..dduoc thi ddang chi co vay ma cung cho.ot ddu*o+.c hay tha^t ...... bo+t gao ddi cho 1 trai chuoi ne `

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 13, 2005.


Response to Đảo ChĂ¡nh Ở Bắc HĂ n CS?

THANG` CHA GIA` CHUYEN TRI HOI NACH' LA`MOT THANG` GIA` DO*~

CHUNG*' CHET' DO' ANH EM OI...!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 13, 2005.


Moderation questions? read the FAQ