Thách luận chiến số 5 : Các chóp-bu-ù-lỳ cố-chấp của đảng hồ-cáo c̣n mù quáng tới khi nào?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thách luận chiến số 5

Các chóp-bu-ù-lỳ cố-chấp của đảng hồ-cáo c̣n mù quáng tới khi nào?

Nguyễn Thế Tiến ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Luận Chiến này từ hôm nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt trận mới” đánh thẳng vào thành tŕ CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng góp của quư bạn đọc. -------------------------------------------------------------------------------- Luận điểm 1: "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" đă, đang lừa gạt và ép buộc toàn dân Việt Nam đi theo "con đường phản luật tiến hóa". Luận cứ 1.1: Chủ nghĩa Mác là phản tiến hóa. Duy vật biện chứng luận của Mac và Ăng-ghen sai từ gốc - trong khái niệm cơ bản và trong 3 định luật cơ bản (Luận chiến số 2). Duy vật sử quan chứa đựng những sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến chuỗi kết luận gây tai họa trên toàn loài người: - Cách mạng quan hệ sản xuất tạo ra những bước nhảy vọt trong quá tŕnh tiến hóa của loài người (Luận chiến số 4); - Chủ nghĩa tư bản đang ở giai đoạn giăy chết; giai cấp công nhân là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. - Giai cấp công nhân chỉ mất xích xiềng mà sẽ được cả thế giới; v́ vậy giai cấp đó nhất định sẽ đập phá không thương tiếc thượng tầng kiến trúc loài người đă tạo dựng để đi xây cái thiên đường dự kiến

Giai cấp công nhân là giai cấp lănh đạo làm cách mạng vô sản.

- Cách mạng vô sản sẽ đưa loài người đến xă hội cộng sản văn minh, thông qua giai đoạn xă hội chủ nghĩa, dài bao lâu chưa rơ. ... Tuy Mac đă đặt nền tảng lư luận cho cái "cách mạng vô sản toàn thế giới" tai hại, song chủ yếu chỉ với tư cách một "triết gia". Cống hiến duy nhất của Mác cho nhân loại là "cơ cấu của tích lũy vốn cho tái sản xuất mở rộng". Thế giới tư bản hiện đại đă và đang khai thác được "cống hiến tích cực" này của lư thuyết Mác. Mác chưa phải là tội đồ của lịch sử nhân loại.

-- Đảng Cộng Sản VN :Hăy Trả Tự Do và Quyền Làm Người Cho Toàn Dân Việt Nam (Hồng Hà @ Yên Phu.Com), January 12, 2005

Answers

Response to ThĂ¡ch luận chiến số 5 : CĂ¡c chĂ³p-bu-Ă¹-lỳ cố-chấp của đảng hồ-cĂ¡o cĂ²n mĂ¹ quĂ¡ng tới khi nĂ o?

Luận cứ 1. 2:

Lênin phạm hai sai lần cơ bản nghiêm trọng. Lê là tội đồ cộng sản số 1 đối với nhân loại. Một là, Mac đă đi đến chiến lược cuối cùng: "Cách mạng vô sản chỉ có thể thành công đồng thời ở những nước tư bản phát triển nhất". Lênin đă cải đổi chiến lược này của Mác thành chiến lược phiêu lưu phản Mac: "Phá vỡ hệ thống tư bản chủ nghĩa ở khâu yếu nhất (nước Nga)" và "Sử dụng các nước thuộc địa để đánh phá hệ thống đế quốc cũ, xây dựng đế quốc vô sản toàn cầu".

Hai là, Mac đă nêu ra điều kiện cho cách mạng vô sản thành công (Hệ tư tưởng Đức, tập 12), cùng với cảnh báo "Nếu không bảo đảm những điều kiện ấy th́ cuộc cách mạng ấy sẽ tạo ra những cái c̣n tệ hại hơn trước nữa". Lênin đă đặt ra cái "dân chủ vô sản" hay "dân chủ tập trung" hay "dân chủ kiểu mới" mà ông ta thuyết minh là "ngàn lần cao hơn dân chủ tư sản". Đồng thời, Lênin đă thành lập đảng cộng sản theo lư luận "đảng kiểu mới"- với "kỷ luật sắt" - để sử dụng sức mạnh mù quáng của đám đông . Đấy chính là cái gốc,từ đó phát sinh cái thứ "độc tài" ghê tởm nhất xưa nay- độc tài của chuyên chính vô sản. Lênin là tội đồ cộng sản số 1 đối với nhân loại.

Luận cứ 1. 3:

Xịt (xịt-ta-lin) và Mao (mao trạch đông) là hai tội đồ quỷ ác giết người ghê tởm (về số lượng nạn nhân) nhất trong lịch sử nhân loại. Xịt và Mao là các tội đồ cộng sản số 2, số 3 đối với nhân loại. Chứng minh điều ấy đă có quá nhiều, quá khả năng chứa đựng của bài luận chiến này. Cuối cùng, "cách mạng vô sản toàn thế giới" chỉ làm lợi cho đế quốc mới của Nga và cho "bành trướng Tàu Hán" mà thôi! Tất cả các nước khác trong phe xă hội chủ nghĩa thế giới đều chỉ là những vật hy sinh cho Nga, cho Tàu mà thôi.

Luận cứ 1. 4:

Phản luật tiến hóa, "hệ thống xă hội chủ nghĩa mac-lê-nga-tàu" đă sụp đổ trên toàn cầu. Nga, Tàu đều đă và đang trở lại với chủ nghĩa tư bản ở những nấc thang khác nhau. Từ 1920 đến nay, "hồ-cáo" và "đồ- đảng hồ-cáo chóp bu" đă và đang dùng lừa gạt cùng với khủng bố để ép toàn dân Việt Nam theo đường mac-lê-nga-tàu. Vậy, "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo"đă và đang đi theo con đường phản tiến hóa vàphản bội dân tộc Việt Nam.

"hồ-cáo" là tội đồ số 1 trong một chuỗi những cộng sản tội đồ đối với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại.

Luận điểm 2:

Kể từ Phan Bội Châu-Phan Chu Trinh, các thế hệ người Việt Quốc Gia kế tiếp đă và đang bền bỉ chống thực dân đế quốc và chống cộng sản độc tài là đi đúng đường theo luật tiến hóa.

Luận cứ 2. 1:

Luật tiến hóa quyết định quá tŕnh phát triển của loài người từ mông muội tới văn minh như ngày nay. Quá tŕnh này phụ thuộc vào dạng năng lượng sử dụng và sự ra đời rồi hoàn thiện của công cụ sản xuất điển h́nh tương ứng (từ năng lượng cơ bắp với công cụ lao động là tay chân, cây gậy và súc vật ... đến năng lượng hạt nhân với công cụ lao động là máy vi tính, ... .) Luật tiến hóa gồm hai cái cốt lơi: sự tự do phát triển và sự chọn lọc tự nhiên (hữu xạ tự nhiên hương, không g̣ ép áp đặt).

Luận cứ 2. 2:

Chủ nghĩa tư bản là sản phẩm của luật tiến hóa.

Chủ nghĩa tư bản đă thúc đẩy loài người phát triển qua những bước nhảy vọt vĩ đại và dồn dập, chỉ trong ṿng mấy trăm năm (so với quá tŕnh nhiều triệu năm của lịch sử tiến hóa của loài người). "Chẳng có hoa hồng nào không có gai". Tuy phải trả giá rất cao, nhờ chủ nghĩa tư bản loài người đă tạo ra được "nền văn minh toàn cầu" ngày nay: vật chất dồi dào, tự do và dân chủ trên cơ sở nhân quyền (Phú quư sinh lễ nghĩa).

Luận cứ 2. 3:

Hoa Kỳ là sản phẩm tất yếu của luật tiến hóa.

Cho tới nay, Hoa Kỳ là đỉnh cao nhất của nền văn minh nhân loại, cả về lực lượng vật chất và về tự do dân chủ nhân quyền.

Từ ngày lập nước, Hoa Kỳ luôn dẫn đầu nhân loại dẹp bỏ những lực lượng phản tiến hóa: thực dân với nô lệ, phát xít, cộng sản, khủng bố toàn cầu, bành trướng .. . Các nước trên thế giới ngày nay đều phụ thuộc vào Hoa Kỳ, mỗi nước ở một mức độ khác nhau.

Luận cứ 2. 4:

Các lực lượng quốc gia Việt Nam chống cộng sản nhằm đưa Việt Nam đi theo thế giới tự do dân chủ - đứng đầu là Hoa kỳ - đă và đang đi đúng đường luật tiến hóa. Do điều kiện lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do và phe cộng sản thế giới, do điều kiện địa lư của nước Việt Nam, do chế độ hồ-cáo quyết tâm biến Việt Nam thành tiền đồn của phe xă hội chủ nghĩa thế giới, do thực lực của ḿnh các lực lượng quốc gia Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ để chống cộng sản. Đó là điều không thể tránh khỏi! Đó là con đường đúng với luật tiến hóa. Cho dù con đường ấy chưa dẫn dắt được dân tộc Việt Nam đến đích cuối cùng, đó phải là con đường tất thắng và trường tồn của Việt Nam.

Nguyên nhân gốc của cuộc chiến tranh quốc-cộng ở Việt Nam chính là: "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" đă từng bước biến miền Bắc Việt Nam thành tiền đồn của phe xă-hội-chủ-nghĩa nhằm xích hóa toàn Đông nam Á (theo nhiệm vụ "hồ-cáo" đă nhận với đệ tam quốc tế công sản .) Nếu chế độ Việt Nam Cộng Ḥa không tồn tại được từ 1955 đến 1975, th́ "hồ-cáo" cùng "đảng hồ-cáo" đă nộp xong cả nước và toàn dân Việt Nam trong nước cho Tàu từ lâu rồi! Việt Nam đă biến thành một tỉnh của Tàu từ lâu rồi! Nếu thế th́ ngày nay c̣n có ǵ để tập đoàn cộng- sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu làm vốn mà đi lạy Hoa kỳ nữa? Nếu thế th́ ngày nay c̣n ǵ là tổ quốc dân tộc Việt Nam, c̣n ǵ là đạo lư và văn hóa truyền thống Việt Nam để người Việt Nam chúng ta ǵn giữ, phục hồi và phát triển nữa?

Luận điểm 3:

Cộng sản gian tà độc ác đaơ nhuộm đỏ nửa nước, rồi cả nước Việt Nam. Các lực lượng quốc gia chân chính chưa hoàn thành được sứ mạng lịch sử đích thực đối với tổ quốc dân tộc. Đó là NỖI ĐAU LỚN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Nghịch cảnh đó đă và đang từng bước làm mất nước mất ṇi vào tay Tàu bành trướng ! Đó sẽ là TỘI ÁC KHÔNG THỂ CHỐI CĂI ĐƯỢC của cộng sản đối với dân tộc Việt Nam.

Luận cứ 3. 1:

Gian manh và độc ác, từ 1920 đến 1954, cộng sản đă từng bước độc chiếm sân khấu chính trị, đă "cướp chính quyền" từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đă cướp công kháng chiến của toàn dân. Song song, cộng sản cũng đă từng bước nộp nước nộp dân cho "cộng sản mac-lê-nga- tàu". Nếu chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại, đi theo con đường Liên Hiệp Pháp và vận động ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong trào lưu phi thực dân hóa, th́ lịch sử Việt Nam chắc chắn đă diễn biến khác hẳn!

Luận cứ 3.2:

Từ sau tháng 6/1954, nếu không có sự phá phách của lục lượng cộng sản nằm vùng rất lớn và rộng khắp (do chế độ hồ-cáo chủ động cài lại) th́ Việt Nam Cộng Ḥa đă phát triển được theo đường tự do dân chủ đến thế nào rồi! Ngày nay miền Nam chắc chắn đă đứng cùng các con rồng châu Á, mà c̣n có thể cao hơn!

Luận cứ 3.3:

Nếu không có quá tŕnh xâm nhập để đánh phá miền Nam của miền Bắc cộng sản (từ 1959) th́ có xẩy ra cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Hoa kỳ không? Chắc chắn rằng đă không có! Chắc chắn rằng miền Bắc (có Nga, Tàu giúp) đă không quá cực khổ, nhưng cũng đă thua xa miền Nam (có sự đỡ đầu của Hoa kỳ). Nếu thế th́ ngày nay, chắc chắn Việt Nam đă được thống nhất theo quỹ đạo tự do dân chủ, văn minh phát triển!

Luận cứ 3. 4:

Nếu sau 30/4/75, hoặc sau 1989, Việt Nam biết nhanh chóng ngả theo Hoa Kỳ th́ Việt Nam chắc cũng đă thoát khỏi bàn tay nghiệt ngă của Tàu (như thục tế đang diễn ra hiện nay) rồi!

Luận cứ 3. 5:

Kết luận lại, do bị "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" lừa gạt và dồn ép, Việt Nam đă và đang đi theo con đường phản tiến hóa. Việt Nam đă và đang từng bước bị Tàu bành trướng nuốt. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tất yếu bị Tàu khống chế hoàn toàn và sẽ bị Tàu đồng hóa nếu không kiên quyết kịp thời đồng ḷng tự cứu.

Luận điểm 4:

Tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu phải trả lại ngay quyền lựa chọn con đường tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam trước năm 2020.

Luận cứ 4. 1:

Kể từ hồ-cáo, chuỗi cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp đă làm Việt Nam bỏ lỡ nhiều thời cơ đi theo con đường phát triển tự do dân chủ đúng với luật tiến hóa: 1940 (Phong trào dân chủ), 1945 (Phong trào Độc lập dân tộc sau Thế chiến II), 1955 (Việt Nam Cộng Ḥa), 1989 (Liên Xô và Cộng sản Đông Âu sụp đổ). Kết cục: ngày nay, Việt Nam đang bị Tàu khống chế toàn diện; nguy cơ "Phương Bắc đến, phương Bắc ở" (lời giối giăng của ông Trần huy Liệu) đang diễn ra từng bước!

Luận cứ 4. 2:

Chỉ Hoa Kỳ mới có nhu cầu và mới có điều kiện giúp Việt Nam thoát khỏi sự khống chế của Tàu bành trướng. Đó là thực tế lịch sử, không cần bàn căi. Chỉ có tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu, v́ quyền lợi ích kỷ của chúng, mới cố t́nh nhắm mắt bịt tai bắt ép Việt Nam theo Tàu (do đă bị túm gáy) mà thôi!

Luận cứ 4.3:

Sau năm 2020, Việt Nam sẽ chỉ có 2 khả năng tồn tại: hoặc Việt Nam sẽ là đồng minh đích thực của Hoa Kỳ (tất yếu Hoa Kỳ sẽ phải đối xử như thế với Việt Nam ), hoặc Việt Nam sẽ là đội quân tiên phong đánh Mỹ cho Tàu đến người Việt Nam cuối cùng rồi sau đó Việt Nam sẽ đời đời bị Tàu nuốt chửng.

Luận cứ 4.4:

Tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu vẫn ngoan cố công khai tuyên bố bám chặt con đường mac-lê-hồ. Họ sẽ dứt khoát không bao giờ chịu tự nguyện rời bỏ ngai vàng quyền lực (theo duy vật sử quan của họ). Vậy tập đoàn này sẽ cố chấp tới cùng, cho dù sẽ có bất cứ sự thay đổi nhân sự nào.

Luận cứ 4. 5:

Toàn dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại - kể cả đa số nhũng đảng viên cộng sản không c̣n mù quáng - phải truất phế tập đoàn cộng-sản- chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu!

Toàn dân Việt Nam phải thực hiện ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐÍCH THỰC, không để CỘNG SẢN PHI LƯ BẤT NHÂN TÀN ÁC lừa bịp một lần nữa! Không bao giờ có dân chủ thục sự trong chế độ độc đảng trị được cả, v́ điều đó trái với lô-gích và với thực tế!

V́ sự trường tồn và phát triển của Việt Nam trong thế giới văn minh hiện đại, toàn dân Việt Nam phải vùng lên vứt bỏ cái V̉NG KIM CÔ OAN NGHIỆT do CỘNG SẢN PHI LƯ BẤT NHÂN ĐỘC TÀI TÀN ÁC áp đặt lên dân tộc trong hơn nửa thế kỷ nay rồi!

Nguyễn Thế Tiến

(Chấm hết thách luận chiến số 5. Luận chiến số 6: Từng đồ-đảng hồ- cáo-chóp-bu-ù-ĺ-cố-chấp đang mù quáng, phi lư, bất nhân thế nào?)

-- (Hồng Hà @ Yên Phu.Com), January 12, 2005.


Moderation questions? read the FAQ