Mot Bi thu Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh uu tu bi vu khong la cong an gia danh.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin l?i các bác, các chú! Cháu xin ???c x?ng là "cháu" v́ cháu v?a 15 tu?i. Hi?n cháu ?ang là Bí th? ?oàn thanh niên c?ng s?n H? Chí Minh - Chi ?oàn HS t?i tr??ng m?t THCS. Cháu có y ki?n th? này : 1/N?u các bác cho là Xă h?i hay C?ng S?n ch? ngh?a là x?u, là ??c tài th́ xin h?i các bác : Do ?âu 1 ??i quân 34 ng??i thành l?p ngày 20/ 12/1246 l?i có th? làm nên liên ti?p nh?ng chi?n th?ng Cách m?ng tháng Tám, chi?n th?ng ?i?n Biên Ph?, ??i th?ng mùa xuân 75? S? giúp ?? c?a Liên Xô và các n??c XHCN ? Có th?! Nh?ng xem Hoa Ḱ tr? giúp cho VNCH ḱa! G?p bao nhiêu l?n ? Câu tr? l?i ch? y?u là do dân tin, dân ?ng h?, dân h? tr?. 2/Hăy t?m d?p b? quá kh?, tr? v? hi?n t?i, h??ng ??n t??ng lai. ??ng C?ng S?n Vi?t Nam ?ă công khai th?a nh?n nh?ng thi?u sót trong ???ng l?i lănh ??o c?a ḿnh và ?ă c? m?t phái ?oàn sang t́m hi?u b? máy chính tr? ? Hoa ḱ và ?ă rút ra 4 nh?n xét (http://www.cpv.org.vn). Các bác ?ă v?a ḷng ch?a ? 3/V? vi?c thành l?p ?a ??ng . Xin th?a, vi?c này c?n ph?i có th?i gian. VN không ph?i Hoa Ḱ. N?u thành l?p ?a ??ng, chúng ta có th? r?i vào t́nh tr?ng chia r? dân t?c, n?i chi?n nh? Ucraina. Có th? cháu và các bác không th? g?i nhau 2 ti?ng "??ng chí", nh?ng chúng ta v?n là "??ng bào" c?a nhau. ??ng tàn sát l?n nhau (Nói th?t có tàn sát nhau c?ng ??ng mua v? khí c?a M?). 4/Cháu ?ng h? các bác nêu lên công khai nh?ng khuy?t ?i?m c?a ??ng C?ng S?n VN và Ch? ngh?a C?ng S?n. Nh?ng các bác nên l?u ư, H? Chí Minh ?ă ???c công nh?n là "Danh nhân v?n hoá th? gi?i". Mong các bác, nói ǵ v? C?ng S?n c?ng ???c, nh?ng Ng??i là ni?m t? hào c?a ca dân t?c ta, dù là ??ng viên hay ??ng bào t? n?n. *Lâu nay cho ch? ?i xem nh?ng trang t??ng t? th? này nh?ng ch?a bao gi? có ư ki?n v́ nh?ng trang ?y quá xuyên t?c, bôi nh? danh d? C? H?. Nh?ng trang ? này, các bác ?ă ?n nói l?ch s? nên cháu xin góp ư th? *?ó là email th?t c?a cháu, có th? reply *Cháu c̣n nh? tu?i, ch?a hi?u nhi?u v? chính tr?. Nh?ng cháu r?t có tinh th?n t? hào dân t?c. Ch?c ch?n các bác c?ng th? ph?i không? Các bác ??a nh?ng thông tin này lên web ch? y?u là v́ dân t?c, v́ ??t n??c, cháu hi?u

-- Tran Nguyen Truong Sinh (cacmac@vnws.com), January 10, 2005. ____________________________________________________________________________________

Sao lam gi ma xin loi lam the ong em. Chu em duong duong lam Bí th? ?oàn thanh niên c?ng s?n H? Chí Minh - Chi ?oàn HS t?i tr??ng m?t THCS, sao lai cu mo mam vao nhung trang phan dong the. The nho ai nhin thay thi lo bo me, chu mat chuc nhu choi.

Toi nghi ngo thang nay, thua anh em ba con.

Toi nghi no phai 35 tuoi roi, ngoai ra no hay mat mot bo quan ao mau vang cut.

Sic. Chua bao gio thay 1 thang Bi thu Doan thanh nien cong san ho chi minh lai mo mam vao tuyen truyen lai cho nguoi chong cong. Nhan nhiem vu cao ca cua chi tong phu trach chac?

Chi doan HS la cai khi gi? Chua bao gio nghe noi toi.

Sao no vao mang o dau ma chui duoc vao trang nay? trong Bo noi vu chac?

Email that cua chau, bac nao ngon mai do, tro nay giong polizis euro lua bon sex tre em qua?

Kha nang thu 2 la thang nay dung la Bi thu that. Loai nay kho ma chua duoc, vi chung no benh nag lam.

Bon toi hoi con di hoc ghet nhat loai nay, chi muon oanh bo me chung no di. Truong nao thi cung 1 anh hay chi day the duc phu trachcong tac doan doi gi do, them may dua Bi thu lang xang thu tien qui. Roi chung bay ra nhung tro ngu khong ai ngui duoc: Ngay lua tang ba, moi nguoi dong 8 nghin; Ngay ba me anh hung, 3nghin; Nho on anh bo doi; 5 xin... va nhieu nhung tro lang nhang kieu the.

Bon Doan thanh nien cong san hcm con co 1 to bao la cai rat vo van la Hoa hoc tro. 3 trang dau noi ve hoat dong Doan, Dang linh tinh. Gan day danh ca 2 trang de ke ve bac ho kinh yeu va cac cau chuyen cua nguoi. Me chac no so thanh nien quen me bac ho la ai roi.

"Bao Hoa hoc tro, cua hoc sinh vien Viet Nam da lam cac ban nuoc ngoai ghen ti, vi ho khong co to bao nao danh rieng cho teen."

Nhung cau ngu va bo lao kieu tren xuat hien rat nhieu trong to la cai. Lai co chuyen muc Gioi tinh, den dau bi phut dau tung toe thi lam sao? tam giac mat bi ngua thi nhu the nao?

Noi chung la 1 to bao kieu rat ngu va re tien nhu the, nhung cung khien nhieu hoc sinh say me. Nhung khong phai tat ca.

____________________________________________________________________________________

Phan bac lai nhung y kien ngo ngan cua chu em. Mac du chu cung chang hieu khi gi ca, chi nhac lai loi nguoi khac nhu con vet. Y kien cua chu rat ngu, nhung toi khong cai nhau voi chu, ma de chung minh Bi thu doan hoac cong an gia danh ngu nhu the nao.

1) Chu khong hieu su khac nhau giua CSCN va XHCN a? commnis va sozialis khong identifizi.

QD 34 nguoi nao thanh lap vao 20/12/1246 ???? chu bi dien chua. Sao QDND song lau qua vay.

CMT 8, chien thang DBP la do cong suc toan dan, do nhieu dang phai tham gia, ma sau nay DCS va HCM da thu tieu ho gan het. DCS khi do con chua co ten la DCSVN, ma la DLD, mai sau nay moi doi lai, va vo het thanh qua cua toan dan. Nhan dan dung day khong phai nghe DCS. Tai lieu sau nay cua dang da viet lai lich su. Tu nhien chu lai nhay vot 1 phat den mua xuan 75. The chu quen Mat tran dan toc giai phong mien Nam a? Co bao nhieu dang vien trong do? Trong gia dinh chu co ai di bo doi giai phong mien nam khong?

2) Cau nay la cau ngu nhat day. Y chu noi phai doan nao? Rut ra den 4 nhan xet thi hoi nhieu day, nhung thay doi cai gi. Thang con ong GD CA TP say ruou danh chet chu vi chu khong chao no, no se khong di tu ma di tay. Chu ngoi truc trong phong nen de y dieu nay!

4)Bang chung chu em dau? Van ban co quan quoc te nao cong nhan? Cu cho HCM la Danh nhan van hoa di, co nghia la dai dien cho dan toc? VN 4000 nam van hien ma 1 con ng dai dien duoc sao, du con ng ay co vi dai den dau chang nua? Chu em tu xung la BI tho doan thanh nien cong san uu viet uu tu, sao chu lai sung bai 1 con nguoi nhu vua chua vay. Chu phai tu hao ve giai cap cong nhan chu!

Chu nay dung la CA gia danh roi anh em.

-- Chien si diet cong (Chien si diet cong@daiviet.com), January 10, 2005


Moderation questions? read the FAQ