Lam Cach Mang nhu the nao?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Phai lam cach nao de moi tang lop nhan dan , thuc tinh va dung day. Tuyen truyen, tuyen tryen va tuyen truyen Propaganda, information and realation. Trong khi dau tranh, phai dung moi thu doan va bien phap de ngay tan che do khung khiep nay den nhanh hon.

Chi co cho exkimo moi bao ve chu va chong tra duoc voi cho soi, vi exkimo tu cho soi ma ra. Dung ngay vu khi, thu doan cua dich ma giet dich. Loi keo nhung nguoi bat dong va lap truong khong vung chac trong hang ngu dich, noi bo dang cong san thanh nguoi cua ta.

Khong ngai tu hy sinh ngay lap tuc neu bi phat hien. Tha chet trong tu do con hon song them mot chut trong nguc tu.

Trong khi hoat dong ma bi bat thi toi se co giet that nhieu CA, cang nhieu cang tot. Truoc sau gi cung chet.

Vi CA neu khong la tay sai che do thi cung nhung nhieu hai dan, giet bot dua nao hay dua day.

Khong he co su nho ban Danh Du, vi thuong cac vu an chinh tri bi bung bit, moi nguoi chi biet dai khai, chi biet la dam chong tra lai luc luong CA. Cho nen neu trong 1 luc giet nhieu CA, trong mot so it nguoi dan va tat ca thanh nien hoc sinh chi co su ne phuc ma thoi. Nguoi co thu oan voi CA se vui mung.

Cach mang lat do chi co the dien tien bao luc.Khong co con duong thu hai. Nhat la duoi che do bao lu doc tai. Da tinh nguyen lam Cach mang, thi coi nhu mang minh khong con nua, minh da chet roi.

Kinh nghiem hoat dong Cach mang cua cha ong van con gia tri den ngay nay.

Xin tuong nho den huong hon tien nhan, nguoi Cong san chan chinh ca cuoc doi minh vi Nhan Dan tranh dau, vi su nghiep Cach Mang giai phong Dan Toc.

-- Chien si diet cong (Chien si diet bao@daiviet.com), January 10, 2005


Moderation questions? read the FAQ